«H νέα μεγάλη τάση στο χώρο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού». Ο όρος «Internet of Εeverything (IoE)» είναι σχετικά νέος και θεωρείται συχνά από ειδικούς και ερευνητικές ομάδες ως το επόμενο επίπεδο του IoT, καθώς αυτό αποτελεί ένα από τα δομικά στοιχεία του.

Συγκεκριμένα το Internet of Things (IoT) αφορά κυρίως φυσικές συσκευές και αντικείμενα που επικοινωνούν μεταξύ τους, συλλέγουν και ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους αισθητήρες και μεταδίδουν δεδομένα μέσω του internet ή άλλων δικτύων. Έχει περιοριστεί όπως συχνά αναφέρεται στην Machine to Machine επικοινωνία.
Ενώ το Internet of Everything (IoE) αφορά έναν κόσμο όπου δισεκατομμύρια συσκευές που διαθέτουν αισθητήρες, συνδέονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες και δεδομένα που έχουν αξία, μέσω του Διαδικτύου. Όλα συνδέονται μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων χρησιμοποιώντας standard ή proprietary πρωτόκολλα. Επιτυγχάνει δε το intelligence του δικτύου, συνδέοντας τα πάντα μεταξύ τους ως ένα συνεκτικό και ενοποιημένο σύστημα.

Με απλά λόγια το IoE είναι η σύνδεση των 4 παρακάτω διαστάσεων στο δίκτυο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει IoT ή IoE χωρίς δίκτυα.

Οι 4 αυτές διαστάσεις είναι:

Οι άνθρωποι (The People): Σύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και συσκευών που διαθέτουν αισθητήρες, που είτε ακουμπούν πάνω στο ανθρώπινο δέρμα ή ενσωματώνονται σε ρούχα, όπως αθλητικά είδη, που παρακολουθούν την απόδοση τους, δημιουργώντας μεγάλους όγκους δεδομένων με δείκτες υγείας, προβλέψεις και alerts και που πολλές φορές κοινοποιούνται και στα social media.

Η Διαδικασία (The Process): Παράδοση των σωστών πληροφοριών στο σωστό άτομο (ή μηχανή) την κατάλληλη στιγμή και με τον πιο κατάλληλο τρόπο, για ευέλικτη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Μια προηγμένη διαδικασία και οι σχετικές ροές εργασιών της, καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται και αλληλοεπιδρούν, δίνοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία στο αποτέλεσμα.

Τα δεδομένα (The Data): Αξιοποίηση των δεδομένων με στόχο τη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Οι συνδεδεμένες συσκευές στέλνουν πιο επεξεργασμένα δεδομένα πίσω στους διακομιστές, για ταχύτερη αξιολόγηση ή πιο έξυπνη λήψη αποφάσεων, αντί να συλλέγουν απλά ακατέργαστα δεδομένα (raw data).

Τα πράγματα (The Things): Φυσικές συσκευές και αντικείμενα όπως αισθητήρες, βιομηχανικές συσκευές, οικιακές συσκευές, συνδεδεμένα μεταξύ τους και στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας δεδομένα από το εσωτερικό ή εξωτερικό τους περιβάλλον, για έξυπνη ανάλυση και λήψη αποφάσεων, που αποκαλείται συχνά ως Internet of Things (IoT).

Αλλά καθώς οι συσκευές συνδέονται ολοένα και περισσότερο και συλλέγουν ολοένα και περισσότερα δεδομένα, οι ανησυχίες σχετικά με τη συμβατότητα, το απόρρητο και την ασφάλεια με την σειρά τους αυξάνονται. Ιδιαίτερα κρίσιμο παραμένει το πώς οι εταιρείες αποφασίζουν να εξισορροπήσουν μεταξύ του απόρρητου των πελατών τους και του πλούτου δεδομένων που λαμβάνουν.

Προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το Internet of Everything (IoE):

Ασφάλεια: Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το IoE. Δεδομένου ότι υπάρχουν προσωπικά δεδομένα αποθηκευμένα στο Cloud, υπάρχει έντονα ο φόβος της απειλής της κυβερνο-επίθεσης. Σκεφτείτε ένα αυτό-οδηγούμενο αυτοκίνητο με έναν επιβάτη μέσα να οδηγεί προς το άγνωστο, λόγω του γεγονότος ότι ένας hacker κατάφερε να μπει στο λογισμικό του και να πάρει τον έλεγχο ή ένα σπίτι που χρησιμοποιεί μια έξυπνη κλειδαριά για την είσοδο και την έξοδο των ιδιοκτητών του, να αποκλειστεί λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται κάτω από έλεγχο ενός hacker.

Προσωπικό απόρρητο: Αυτή είναι μια άλλη κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει το IoE. Σκεφτείτε τα smart watches, για παράδειγμα. Συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον τρόπο ζωής και την κατάσταση υγείας σας, τα αναλύουν και είναι σε θέση ακόμη και να προβλέψουν μελλοντικά περιστατικά υγείας. Για τον λόγο αυτό η προστασία των τόσο ευαίσθητων δεδομένων από «πονηρά μάτια» είναι επιτακτική.

Συμβατότητα: Ο αριθμός των “Things” που δύναται να συνδεθεί και να επικοινωνήσει αυξάνεται εκθετικά. Χιλιάδες εταιρίες δημιουργούν συσκευές και λογισμικό κάθε μέρα, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, τεχνολογίες και standards. Η σύνδεση όλων αυτών των συσκευών σε ένα συνεκτικό και αρμονικό digital οικοσύστημα μιας επιχείρησης μπορεί να απαιτεί περισσότερη προσπάθεια, υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερο down-time της λειτουργίας της.

Η ανάπτυξη του IoT και του IoE έχει αυξήσει την ανάγκη για πλατφόρμες edge, fog και cloud
Το cloud computing είναι ένα de facto πρότυπο στις περισσότερες βιομηχανίες. Το fog και το edge computing είναι και τα δύο, προεκτάσεις του cloud. Οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει την αξία τους και τα πλεονεκτήματα που αυτά προσφέρουν και προχωρούν ενσωματώνοντας μια πλατφόρμα cloud με τοπικά δίκτυα fog ή συσκευές edge.

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο έχει να κάνει με το πού βρίσκεται το intelligence και η υπολογιστική ισχύς:

To Fog περιβάλλον, έχει τη νοημοσύνη στο τοπικό δίκτυο (LAN). Είναι ένα layer μεταξύ Edge και Cloud. Συλλέγει και φιλτράρει τεράστιο όγκο δεδομένων από τις συσκευές και μεταδίδει τα πιο σημαντικά στο cloud.

Το Edge computing, έχει τη νοημοσύνη και την επεξεργαστική ισχύ στις συσκευές. Στέλνει τεράστιες ποσότητες δεδομένων στο cloud, άμεσα, ανεξάρτητα από τη σημασία τους, ενώ μειώνει την κίνηση του δικτύου, βελτιώνει την ασφάλεια κρυπτογραφώντας τα δεδομένα και βελτιστοποιεί την απόδοση.

Η General Electrics, προβλέπει ότι το IoE μπορεί να προσθέσει 15 τρισεκατομμύρια δολάρια στο Παγκόσμιο ΑΕΠ, ενώ η Cisco εκτιμά 19 τρισεκατομμύρια σε εξοικονόμηση πόρων και κέρδη για εταιρείες που μπορούν να αξιοποιήσουν το IoE.

Η Gartner προβλέπει επίσης εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας IoE από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως, δημιουργώντας αναρίθμητα αλληλένδετα δίκτυα, σε διάφορες αγορές και έναν ατελείωτο κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, όπως προηγμένες ιατρικές συσκευές, οικιακές συσκευές, αισθητήρες αυτοματισμού εργοστασίων και βιομηχανική ρομποτική, αισθητήρες αγροτικών και αυτοκινήτων και συστήματα παρακολούθησης ακεραιότητας υποδομής για διάφορους τομείς όπως οι οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η διανομή νερού και η ηλεκτρική μεταφορά.

Επιπλέον, όπως όλοι διαπιστώνουμε το Hyper-automation αποτελεί για όλους τους οργανισμούς την νέα κανονικότητα, στις λειτουργίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναπτύσσουν και προσφέρουν, στοχεύοντας στη μείωση του ανθρώπινου λάθους, ελαχιστοποιώντας τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και καθυστερήσεις, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους και παρέχοντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες τους. Για να το επιτύχουν αυτό αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο το IoE.

Σε όλο τον κόσμο βλέπουμε τις κυβερνήσεις και τον δημόσιο τομέα να αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε επίπεδο δήμου, πόλης, πολιτείας, επαρχίας, ομοσπονδίας σχετικά με το πώς να ανταποκριθούν στις αυξημένες προσδοκίες των πολύ πιο digital πλέον πολιτών τους καθώς και το πως θα καταφέρουν να μειώσουν το διοικητικό τους κόστος. Για αυτό τον λόγο τους βλέπουμε να επικεντρώνονται, παγκοσμίως, όλο και περισσότερο στο IoE, το οποίο τους δίνει την ευκαιρία να αναβαθμίσουν σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες τους.

Συμπερασματικά, βρισκόμαστε σήμερα σε μια εποχή όπου οι υλοποιήσεις του IoE, επιταχύνουν ακόμη περισσότερο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ανοίγοντας το δρόμο για απρόσκοπτη σύνδεση και επικοινωνία, μετατρέποντας τον κόσμο ολοένα και περισσότερο σε ένα παγκόσμιο χωριό (Global Village), συνδέοντας και ενοποιώντας ανθρώπους, διαδικασίες, δεδομένα και πράγματα ως μια ενιαία Digital οντότητα.