Γεώργιος Φουφόπουλος: Τα νέα τεχνολογικά μέσα μας δίνουν το όπλο της επιτάχυνσης

Σε μια δύσκολη όσο και γεμάτη προκλήσεις για τον κλάδο των ασφαλειών περίοδο, ο Γεώργιος Φουφόπουλος, Διευθυντής της πρώτης Επιθεώρησης της Εθνικής Ασφαλιστικής τα τελευταία 16 χρόνια -η οποία το 2019 πέτυχε αύξηση των μεγεθών της κατά 34% «γράφοντας» παραγωγή 60 εκατομμυρίων ευρώ- μιλά στο Digital Finance για την πορεία, το παρόν και το μέλλον τόσο της Επιθεώρησης του, όσο και γενικότερα του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα.

Είστε από τα παλαιότερα στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής, οπότε θεωρώ ότι θα είχε ενδιαφέρον να μας πείτε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και της διάρκειας της εταιρείας στο χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών.

«Η πρώτη μου ασφαλιστική σύμβαση έγινε το 1987, οπότε θα μπορούσα να δικαιολογήσω τη θεώρησή σας ότι έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών. Η κύρια απασχόληση μου ήταν αρχικά στο κομμάτι το φορολογικό και το φοροτεχνικό, οπότε για ένα διάστημα είχα πρακτικά δύο εργασίες. Όταν όμως είδα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα των ασφαλιστικών, με καταλύτη τις προοπτικές και τον τρόπο αμοιβής, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό το αντικείμενο ήταν πιο ελκυστικό. Στη νοοτροπία μου έκτοτε υπήρχε η σκέψη ότι οι άνθρωποι προσδοκούν από τα κράτη να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Καθώς όμως οι κοινωνίες εξελίσσονται, τα κράτη είναι αδύνατο να καλύψουν όλες τις ανάγκες των πολιτών και επομένως αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές.

Μετακινήσεις, αστική ανάπτυξη, μεταφορές εμπορευμάτων είναι τομείς που αναπτύχθηκαν στο κοντινό παρελθόν και σύντομα αναδύθηκε η ανάγκη εξασφάλισής τους. Επιπλέον, όπως είπα και παραπάνω, η εργασία που προσφέρει ένας ασφαλιστής δεν αμείβεται με ένα πάγιο ποσό. Πέρα από τα ποσοστά πάνω στο βασικό τζίρο, υπάρχουν και πολλά bonus παραγωγικότητας, τα οποία δημιουργούν νέους στόχους και άρα νέες προκλήσεις.

Ένα δεύτερο θέμα που με απασχόλησε τότε, είναι αν θα εργαστώ ατομικά ή θα κάνω κάποιες συνεργασίες. Αρχικά, ξεκίνησα με ατομική εργασία, στη συνέχεια όμως διαπίστωσα ότι για να μπορέσω να αναπτύξω την επιχείρησή μου, η συνεργασία ήταν μονόδρομος. Οπότε, εντάχθηκα στο agency system ως συνεργάτης και είχα τη δυνατότητα να ιδρύσω γραφείο με το brand name της εταιρείας και να επιλέξω το ανθρώπινο δυναμικό που θα με βοηθούσε στο έργο μου. Για μένα ήταν σημαντικό να συμμετέχω ενεργά στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού που συνεργαζόμουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο είχα τη δυνατότητα να δημιουργήσω ένα σύστημα που γνώριζα πως λειτουργεί και άρα που χρειάζεται βελτιώσεις. Οπότε, μέσα από ένα ασφαλιστικό γραφείο που συνδέεται απευθείας με μια ασφαλιστική εταιρεία, μπορούν να δημιουργηθούν νέα στελέχη, τα οποία με τον καιρό θα ανέβουν τη δική τους κλίμακα στην ιεραρχία και στην εξέλιξη».

Η εργασία του ασφαλιστή έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν και που εστιάζουν κυρίως οι αλλαγές;

«Καθώς, το ασφαλιστικό επάγγελμα ξέφυγε από τα πρώτα του βήματα, ο αριθμός των συνεργατών ασφαλιστών άρχισε να μειώνεται ραγδαία. Ο λόγος ήταν ότι για να πάρει κάποιος την άδεια του ασφαλιστή έπρεπε να δίνει εξετάσεις αρχικά κάθε έτος, στη συνέχεια συχνότερα. Θεωρώ πως σήμερα, οι ασφαλιστές που υπάρχουν στην αγορά δεν είναι αρκετοί για να καλύψουν ούτε το 1/1000 της ζήτησης και αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να δούμε.

Η δυναμική της αγοράς, πέρα από την κάλυψη των αναγκών των πελατών είναι αυτή που δημιουργεί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης του ασφαλιστή. Νέα ασφαλιστικά προϊόντα, νέα κανάλια επικοινωνίας και νέα ρυθμιστικά πλαίσια, είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που απαιτούν τη δια βίου εκπαίδευση του ασφαλιστή.

Παλαιότερα, μπορούσαμε ίσως να πούμε με περισσότερη ευκολία ότι ξεκινήσαμε μια σχέση με έναν πελάτη και στη συνέχεια δεν ασχολούμαστε τόσο. Τώρα αυτό είναι αδύνατο, γιατί ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για νέα προϊόντα ή για τις αλλαγές στα προϊόντα που έχει ήδη αγοράσει. Αν δεν το κάνει αυτό ο ασφαλιστής του, υπάρχει πιθανότητα να το κάνει ένας άλλος ασφαλιστής και η εταιρεία να χάσει μέρος ή το σύνολο του πελάτη.

Πέρα από την ανάγκη εκπαίδευσης, οι νέοι αυτοί παράγοντες έχουν ωθήσει την ασφαλιστική αγορά σε μικρότερες διοικητικές δομές, ώστε οι managers να εποπτεύουν καλύτερα τους ασφαλιστικούς συμβούλους και να βελτιώνουν την απόδοσή τους. Ενώ σε μια τέτοια δομή, η εργασία του manager δεν είναι άμεσα εμφανής, παίζει σημαντικό ρόλο, που αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στα αποτελέσματα του γραφείου, αλλά και στη διάρκεια τους. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι που εκπαιδεύουμε δεν δείχνουν στη συνέχεια το ίδιο ενδιαφέρον για την εργασία τους, σε σχέση με τους ανθρώπους που εκπαιδεύαμε στο παρελθόν. Οπότε, συχνά, ένας manager βάζει περισσότερο κόπο για μικρότερο αποτέλεσμα. Η εταιρεία με την οποία είναι συνδεδεμένο το ασφαλιστικό γραφείο, θέτει κάθε χρόνο ένα στόχο, για τον οποίο δεσμευόμαστε. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξασφαλίζουμε ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας, συν την πιθανή προσθήκη νέων συνεργασιών».

Η πανδημία, αλλά και η οικονομική κρίση πριν από περίπου μια δεκαετία δημιούργησαν σαρωτικές αλλαγές στην κοινωνία μας. Τι χρειάστηκε να κάνετε για να κρατήσετε την επιχείρηση ζωντανή απέναντι σε αυτές τις αναταραχές;

«Από τη στιγμή που οι αλλαγές γίνονται αντιληπτές, το πρώτο βήμα είναι να εκπαιδεύσεις το ανθρώπινο δυναμικό για να λειτουργήσει συνιστάμενα με τη νέα στρατηγική της διοίκησης. Όσο πιο γρήγορα γίνουν οι αλλαγές εσωτερικά στο γραφείο, τόσο γρηγορότερη θα είναι και η προσαρμογή στην αλλαγή. Ακόμα και τον πιο απλό νόμο να εφαρμόσουμε, όπως αυτόν του Pareto, μια ετοιμότητα 20% είναι αρκετή για να ανοίξει το δρόμο ως προς τη λειτουργία της επιχείρησης, αυξάνοντας σταδιακά τη μύηση στο 80% με την πάροδο του χρόνου.

Οι αλλαγές διακόπτουν αυτό που θα λέγαμε “καλές συνήθειες”. Και είναι δύσκολο να αλλάξουμε νοοτροπίες ανθρώπων που έχουν μάθει να λειτουργούν με αυτές. Για παράδειγμα, ο κορωνοϊός διέλυσε στην κυριολεξία την καλή συνήθεια να λειτουργούμε ως ομάδα στο χώρο του γραφείου. Η εταιρεία με τις κεντρικές διευθύνσεις και τις υποστηρικτικές δομές, πέρα από την εκπαίδευση, μας προσφέρουν και τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία για να κάνουμε ευκολότερα την εργασία μας και με μεγαλύτερη επιτυχία. Ωστόσο, νέα συστήματα, όπως αυτό της τηλεργασίας δεν είναι εξίσου λειτουργικά για όλους τους εργαζόμενους και ειδικά για τους παλαιότερους αυτών και έτσι δημιουργείται ένα σύνθετο μείγμα, το οποίο απαιτεί διαρκή συντονισμό για να δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε, το πρόβλημα αυτό να μην υπάρχει στο μέλλον, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να επιστρέψουν στο χώρο του γραφείου, όπου θεωρώ ότι μπορούν να βιώσουν καλύτερα το ρόλο τους.

Επιπλέον, αυτές οι αναταραχές αναπόφευκτα πάνε πίσω τους ευρύτερους στόχους ανάπτυξης. Αν σκεφτούμε για παράδειγμα ότι εδώ και δεκαετίες προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το 2% του ΑΕΠ, ως ασφαλιστική αγορά και μόλις καταφέραμε να φτάσουμε στο 2,4%, η πανδημία μας γυρνά στο 1,6%, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να καλύψουμε εκ νέου το χαμένο έδαφος.

Θεωρώ ότι προκειμένου να πετύχει το στόχο της, η ασφαλιστική αγορά θα πρέπει να δει με περισσότερη προσοχή το θέμα των επενδύσεων, ώστε να εξασφαλίσει ανάπτυξη και πηγές που δεν έχουν σχέση με το πρωτογενές της υλικό. Η δυσκολία αυτού του εγχειρήματος είναι η στάθμιση του κινδύνου, δεδομένου ότι τα στοιχεία που έχουμε από μεταβολές, όπως αυτή που βιώνουμε, δεν είναι εύκολο να τα συγκρίνουμε με αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν.

Παράλληλα, χρειαζόμαστε νέα προϊόντα περισσότερα στοχευμένα σε νέους κινδύνους, τα οποία όμως για να τα αποκτήσει κάποιος, δεν έχει νόημα να συζητήσει για δύο ώρες με τον ασφαλιστή του, όπως θα έκανε για παράδειγμα για ένα συμβόλαιο υγείας».

Ποια είναι τα σχέδια σας για την Επιθεώρηση το επόμενο διάστημα;

«Εμείς βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, γιατί θα πρέπει να μην μας λείψει κάτι από αυτά που έχουμε προϋπολογίσει και παράλληλα να σχεδιάζουμε την προοπτική μας, η οποία εμπεριέχει νέες ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες μας.

Επί 20 χρόνια, κατά την άποψη μου, η Επιθεώρηση είναι η ατμομηχανή της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά για να παραμείνουμε ατμομηχανή, θα πρέπει να σεβαστούμε τους νέους ανταγωνιστές, που φέρνουν οι αλλαγές που συντελούνται.

Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί , ωστόσο, είναι σημαντικό -ακόμα και αν δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα προς το στόχο- να κάνουμε μια διαρκή πρόοδο, γιατί κάθε παύση είναι επιζήμια.

Οπότε, αναμένουμε να δούμε ποιος είναι ο ρόλος που ο μέτοχος θα ήθελε να έχουμε στο νέο business plan. Τα νέα τεχνολογικά μέσα, μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε στα χέρια μας και το όπλο της επιτάχυνσης. Θεωρώ ότι αυτήν την περίοδο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού, θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των 100.000 πελατών μας.

Στόχος μας είναι να αποτελούμε αμετάκλητα την μεγαλύτερη δύναμη πωλήσεων στην εταιρεία και στην αγορά για τα επόμενα χρόνια αποκτώντας τη δυνατότητα να διπλασιάσουμε τα θαυμάσια αποτελέσματά μας και να αποδίδουμε στο μέτοχο τη μέγιστη κερδοφορία, παρέχοντας στους πελάτες άριστες και ταχύτατες υπηρεσίες. Σημαντικός στόχος μας επίσης είναι η διαρκής στήριξη των συνεργατών μας με πάθος για την εκτέλεση του έργου τους, την ανάπτυξη και την ευημερία τους».

Μετάβαση στο cloud: To ερώτημα δεν ξεκινά με “αν” αλλά με “πότε”

Θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε τις επενδύσεις στην τεχνολογία με το παιχνίδι που ένα μεταλλικό μπαλάκι χτυπάει άλλα που αιωρούνται ακίνητα και τελικά, η ενέργεια από την κρούση μεταδίδεται στο τελευταίο που κάνει την ταλάντωσή του και αυτό το φαινόμενο επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαντληθεί η αρχική ενέργεια. Αν με το τελικό μπαλάκι αναπαραστήσουμε τα κέρδη της εταιρείας, ο οργανισμός ευελπιστεί το ύψος της ταλάντωσης να είναι μεγαλύτερο από το ύψος που ξεκίνησε το αρχικό μπαλάκι. Επίσης, στόχος είναι ένα κομμάτι της επιπλέον ενέργειας να επιστρέψει στο αρχικό μπαλάκι που θα φτάσει στο ίδιο ή και σε μεγαλύτερο ύψος από την προηγούμενη ταλάντωση.

Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, το οποίο δεν είναι σε κάθε περίπτωση και το αποτέλεσμα. Το 2002 στη Γερμανία, οι τράπεζες ξόδευαν 0,77 ευρώ για κάθε ευρώ εσόδων. Το 2017, τα έξοδα είχαν αυξηθεί στα 0,85 ευρώ για κάθε ευρώ εσόδων. Αντίστοιχα, οι γαλλικές τράπεζες από τα 0,70 ευρώ το 2002 έπεσαν στα 0,67 το 2017. Μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές ήταν αυτή των βρετανικών τραπεζών που από τις 0,48 λίρες ανέβηκαν στις 0,69 το 2017. Σε απόλυτα μεγέθη, οι τράπεζες στις ΗΠΑ ξοδεύουν περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο σε τεχνολογία, ενώ στο πιο πρόσφατο καταγραμμένο τρίμηνο, το ποσό ήταν κατά 10% αυξημένο με το αντίστοιχο προηγούμενο.

Αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά είναι ότι τα έξοδα λειτουργίας των τραπεζών, διαρκώς ξεπερνούν το ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων τους. Τα λειτουργικά έξοδα των τραπεζών μέχρι και το 2ο τρίμηνο του 2020, ήταν 21% αυξημένα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Αντίστοιχα, τα έσοδα του 2ου τριμήνου ήταν μόλις 10% αυξημένα συγκρινόμενα με το 2019. Ένα μεγάλο ποσοστό της αύξησης οφείλεται στις επενδύσεις τεχνολογίας, οι οποίες οφείλονται κυρίως στον έντονο ανταγωνισμό, ενώ ένα δεύτερο μεγάλο ποσοστό οφείλεται στους υψηλούς μισθούς εξαιτίας της έλλειψης ταλέντων.

Μια λύση που έχουν βρει οι τραπεζικοί οργανισμοί για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, είναι οι επενδύσεις σε εταιρείες fintech, οι οποίες, όπως έχουν δείξει τα στοιχεία μέχρι τώρα, γιγαντώνονται γρηγορότερα, καίγοντας πολύ ενέργεια. Τα μεγέθη λένε ότι ελάχιστες είναι οι fintech που καταφέρνουν σε αυτήν τη φάση να έχουν κερδοφορία, οπότε μέσω των επενδύσεων τους, οι τραπεζικοί οργανισμοί παίζουν ένα στοίχημα που ενδεχομένως θα αποφέρει κέρδη στο μέλλον. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να αποβεί δυσάρεστη, αν τελικά το παιχνίδι ξεφύγει από τα χέρια των τραπεζών και οι fintech αποσπάσουν μερίδια αγοράς, τα οποία θα τους φέρουν σε ηγετική θέση. Επομένως, είναι εξίσου σημαντικό, οι τραπεζικοί οργανισμοί να συνειδητοποιήσουν τα εσωτερικά προβλήματα που τους κάνουν αναποτελεσματικούς και να βρουν λύσεις για αυτά. Το ερώτημα είναι γιατί να τα καταφέρουν τώρα, αφού δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα;

Οι τεχνολογίες και υπηρεσίες του cloud οικοσυστήματος είναι το νέο ελιξίριο
Η ιστορική πορεία των τραπεζών μέχρι σήμερα, έχει δείξει ότι καταφέρουν στις κρίσιμες καταστάσεις να βρίσκουν κάποιο ελιξίριο που τις αναζωογονεί. Όχι όλες βέβαια. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι για τους περισσότερους τραπεζίτες ένα πιθανό ελιξίριο, δεν θέλουν να ξέρουν πως λειτουργεί, θέλουν όμως να αναζωογονήσει τους οργανισμούς που διοικούν. Η εμπειρία τους και οι γνώσεις τους δε σχετίζονται με servers, δίκτυα υπολογιστών, cloud services και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που θέλουν είναι πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να πάρουν μια απόφαση, η οποία θα μετατρέψει το ένα ευρώ σε περισσότερα.

Από μια οπτική, η μείωση των λειτουργικών εξόδων επιτυγχάνει αυτό το στόχο και επομένως είναι καλοδεχούμενη. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν τα ATM, το phone banking και το e-banking, τεχνολογίες που υποσχέθηκαν μειωμένα λειτουργικά έξοδα και πέτυχαν λίγο ως πολύ το σκοπό τους. Στη φάση που διανύουμε τα νέα τεχνολογικά ελιξίρια που έχουν τραβήξει την προσοχή των τραπεζικών οργανισμών, είναι κυρίως το cloud και η τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τη Deloitte οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θέτουν τρεις στόχους, όταν προσεγγίζουν τους συμβούλους της. Τη σταδιακή απόσυρση των γερασμένων data centers, την αντικατάσταση τους με υβριδικά data centers, επομένως τη χρήση υπηρεσιών cloud και την καλύτερη τοποθέτηση τους στην αγορά όπως αυτή θα διαμορφωθεί τα ερχόμενα χρόνια.

Σπύρος Τζαμτζής
Alpha Bank
Στην τράπεζα έχουμε επιλέξει να κατευθυνθούμε προς μια hybrid cloud κατάσταση, καθώς ακόμα δεν είναι ορατό για εμάς ότι το cloud θα αποτελέσει τη μοναδική επιλογή υποδομών και εφαρμογών.

Όπως μας λέει ο Σπύρος Τζαμτζής, Διευθυντής στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Alpha Bank, “Στην τράπεζα έχουμε επιλέξει να κατευθυνθούμε προς μια hybrid cloud κατάσταση, καθώς ακόμα δεν είναι ορατό για εμάς ότι το cloud θα αποτελέσει τη μοναδική επιλογή υποδομών και εφαρμογών. Επίσης, η στρατηγική επιλογή μας είναι mutli-cloud, έχοντας έναν βασικό συνεργάτη και άλλους που θα υποστηρίζουν επιμέρους ανάγκες μας.”

Τα βήματα αυτής της διαδρομής μπορεί να διαφέρουν σε ρυθμό και ένταση, αλλά στην ουσία είναι κοινά. Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία μιας λίστας εφαρμογών, οι οποίες λειτουργούν είτε ανεξάρτητα, είτε επικοινωνούν μεταξύ τους. Το δεύτερο έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η κατάργηση μιας εφαρμογής που αξιολογείται ως άχρηστη, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε μια άλλη χρήσιμη.

Χρήστος Μαργαρίτης
Τράπεζα Πειραιώς
Το cloud δεν είναι για εμάς κάτι που έρχεται, αλλά ένα κομμάτι της πληροφορικής τεχνολογίας που αξιοποιούμε, δεδομένου ότι τα ψηφιακά μας κανάλια και το front office λειτουργούν ήδη σε περιβάλλον cloud.

Όπως μας λέει ο Χάρης Μαργαρίτης, Group CIO της Τράπεζας Πειραιώς, “Σε επίπεδο υπηρεσιών, βλέπουμε περισσότερες επενδύσεις σε SaaS και PaaS, ώστε σε βάθος τριετίας να έχουμε μετασχηματίσει και μεταφέρει ένα 70% περίπου των λειτουργιών μας σε public cloud. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος μας είναι να απλοποιήσουμε και το πορτφόλιο των εφαρμογών που διαχειριζόμαστε, το οποίο είναι αρκετά σύνθετο, οπότε με αυτό τον τρόπο θα περιορίσουμε και το κόστος συντήρησης συστημάτων.”

Ανάλογη είναι και στάση της Alpha Bank, όσον αφορά τη μετάβαση στο cloud. Κάθε φορά που η τράπεζα μεταφέρει κάποια υποδομή ή εφαρμογή στο cloud, η διοίκηση λαμβάνει υπόψιν τρεις παραμέτρους, οι οποίες βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της ασφαλούς μετάβασης. Η πρώτη και σημαντικότερη είναι αν η αρχιτεκτονική του on premise συστήματος, επιτρέπει τη μετάβαση στο cloud. Η δεύτερη αν η μετάβαση καταλήγει σε λειτουργικό κόστος που είναι χαμηλότερο ή σημαντικά χαμηλότερο και τέλος αξιολογούμε και την εναπομένουσα αξία της υφιστάμενης υποδομής, η οποία στην Alpha Bank είναι αρκετά επίκαιρη και απέχει από το τέλος της ωφέλιμης ζωής της. Όπως μας λέει ο Σ. Τζαμτζής “Επί του παρόντος, δεν δίνεται προτεραιότητα στη μεταφορά προσωπικών ή άλλων κρίσιμων δεδομένων των πελατών μας και του οργανισμού.”

Επομένως, το migration στο cloud χρειάζεται μια στρατηγική, η οποία θα βασίζεται όχι μόνο σε τεχνολογικές παραμέτρους, αλλά και σε χρονοδιαγράμματα που θα ορίζουν με ακρίβεια την απόσυρση εφαρμογών σε σχέση με το διαθέσιμο κάθε φορά προϋπολογισμό επενδύσεων. Έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως στο δημόσιο τομέα, μεγάλα έργα να παγώνουν γιατί ξέμειναν από κεφάλαια. Στο ίδιο πλαίσιο, αν και στην πράξη είναι ξεχωριστή φάση, περιλαμβάνεται η ομαδοποίηση εφαρμογών, ώστε η μετάβαση να γίνει σε λιγότερες δόσεις με οφέλη τη μικρότερη αναστάτωση για τον οργανισμό και τον περιορισμό των δαπανών.

Το επόμενο και προτελευταίο στάδιο είναι η συγγραφή ενός εγχειριδίου μετάβασης στο cloud. Σε αυτό εκτός από τα βήματα που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να προβλέπονται και εναλλακτικά σχέδια για την περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Για να πάρουμε ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά, εάν ετοιμάζουμε μια αναφορά, η οποία πρέπει να είναι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα, φροντίζουμε να έχουμε τουλάχιστον δύο υπολογιστές. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις σε τραπεζικούς οργανισμούς, αλλά ακόμα και σε τεχνολογικούς κολοσσούς που υποτίθεται ότι έχουν περισσότερη γνώση και εμπειρία, να βγαίνουν εκτός λειτουργίας συστήματα μετά από κάποιο update.

Το τελευταίο βήμα που είναι η εκτέλεση της διαδικασίας μετάβασης, χρειάζεται έναν καλό ενορχηστρωτή και μια καλά συντονισμένη ορχήστρα, η οποία συχνά, ειδικά σε έργα που αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς, θα έχει αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες.

Από πάνω προς τα κάτω
Στα θεμέλια όλων των τραπεζών που έχουν ιστορία μεγαλύτερη των 10 ετών, βρίσκονται core banking συστήματα, τα οποία είναι βασισμένα σε τεχνολογίες αρκετών δεκαετιών πίσω. Οι κατασκευαστές αυτών των τεχνολογιών φροντίζουν διαρκώς για την αναβάθμισή τους, ώστε τα συστήματα να εξυπηρετούν τις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά και πάλι οι τεχνολογίες αυτές δεν μπορούν να αποκτήσουν την ευελιξία νεότερων τεχνολογιών που έχουν χρησιμοποιηθεί από τις νεοσύστατες ψηφιακές τράπεζες. Οι τελευταίες δεν συζητάνε αυτήν την περίοδο για μετάβαση στο cloud, καθώς οι περισσότερες γεννήθηκαν μέσα στο cloud.

Ιωάννης Τσαβδαρίδης
Τράπεζα Ηπείρου
Η ψηφιακή μετάβαση που η τράπεζα ξεκίνησε το 2016, απαιτούσε την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των κεντρικών υποδομών. Aυτό το αρκετά δύσκολo έργο, καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε σε διάστημα 10 μηνών.

Η αλλαγή των core banking συστημάτων με νεότερα δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και δε σημαίνει σε κάθε περίπτωση ότι η τράπεζα θα επιλέξει για το νέο της σύστημα τη λύση του cloud. Όπως μας λέει ο Ιωάννης Τσαβδαρίδης, Διευθυντής Πληροφορικής & Ψηφιακής Τραπεζικής στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, “Το core banking που είχαμε, είχε ολοκληρώσει το κύκλο ζωής του, καθώς λειτουργούσε από το 2003. Η ψηφιακή μετάβαση που η τράπεζα ξεκίνησε το 2016, απαιτούσε την βελτίωση και εκσυγχρονισμό του κεντρικών υποδομών. Aυτό το αρκετά δύσκολo έργο, καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε σε διάστημα 10 μηνών.” Ωστόσο, παρότι η αλλαγή του core banking έγινε σχετικά πρόσφατα, η τράπεζα δεν επέλεξε μια cloud based λύση, αλλά Windows – based λύση που λειτουργεί σε δικό της data centre.

Παναγιώτης Τουρναβίτης
Τράπεζα Καρδίτσας
Ήδη έχουμε ξεκινήσει να εξετάζουμε τη μεταφορά του disaster recovery στο cloud και αυτό το έργο θα λειτουργήσει και ως οδηγός για τα επόμενα βήματα.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ακολούθησε μια παρόμοια στρατηγική και μεσοπρόθεσμα σχεδιάζει τη μετάβαση στο cloud, δεδομένου ότι η κατασκευάστρια εταιρεία του core banking συστήματος, έχει ήδη μετατρέψει το λογισμικό της σε cloud based με δυνατότητα υλοποίησης πάνω σε Microsoft Azure. Όπως μας λέει ο Παναγιώτης Τουρναβίτης, CEO της τράπεζας, “Ήδη έχουμε ξεκινήσει να εξετάζουμε τη μεταφορά του disaster recovery στο cloud και αυτό το έργο θα λειτουργήσει και ως οδηγός για τα επόμενα βήματα.”

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η μετάβαση στο cloud έχει ξεκινήσει ήδη, ακολουθώντας επίσης τη στρατηγική από πάνω προς τα κάτω. Σύμφωνα με τον Χάρη Μαργαρίτη, “Το cloud δεν είναι για εμάς κάτι που έρχεται, αλλά ένα κομμάτι της πληροφορικής τεχνολογίας που αξιοποιούμε, δεδομένου ότι τα ψηφιακά μας κανάλια και το front office λειτουργούν ήδη σε περιβάλλον cloud.”
Στην Αlpha Bank, η διοίκηση πληροφορικής έχει αξιολογήσει ήδη συστήματα που δικαιούνται προτεραιότητα στη μετάβαση στο cloud και σε αυτό το πλαίσιο είναι σε συνεργασία με τις εταιρείες του χώρου για να ολοκληρώσει τη μελέτη αξίας και σκοπιμότητας. Όπως μας λέει ο Σ. Τζαμτζής, “Τα συστήματα που έχουμε επιλέξει λειτουργούν σήμερα ως επί το πλείστον σε virtual farms ενώ έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη μικρή ή μηδενική εξάρτηση από άλλα συστήματα του οργανισμού που δεν είναι εφικτό να μεταφερθούν στο cloud. Επίσης, η PSD 2 API υποδομή μας εγκαταστάθηκε εξ αρχής στο MS Azure, ενώ στο μέλλον βλέπουμε ευκολότερη την απόφαση για τη μετάβαση για τα συστήματα που εξυπηρετούν τις e-banking και mobile banking υπηρεσίες μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα αυτά είναι ήδη εκτεθειμένα στο internet.” Η στρατηγική των τεσσάρων τραπεζών είναι σχεδόν αναγκαστική.

Η άμεση μετάβαση των core banking συστημάτων τους στο cloud, θα ήταν ένα έργο δύσκολο και δαπανηρό. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι τα υπάρχοντα core banking συστήματα δεν θα μεταβούν στο cloud τα ερχόμενα χρόνια. Μέχρι τότε, οι παλαιές τράπεζες και οι νέοι ψηφιακοί ανταγωνιστές τους, θα προσπαθούν να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους.

Αλλαγή προμηθευτή με το πάτημα ενός κουμπιού
Η πλήρης μετάβαση στο cloud συνεπάγεται και τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον προμηθευτή των υπηρεσιών και τον πελάτη. Στο τελικό στάδιο της μετάβασης, ο τραπεζικός οργανισμός δε διαθέτει καμία δική του υποδομή data center. Τα περιουσιακά του στοιχεία είναι bits πληροφορίας που μπορεί να βρίσκονται αποθηκευμένα μερικές δεκάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα κεντρικά γραφεία. Αναλογικά, θα ήταν σαν να λέγαμε σε έναν τραπεζίτη του 19ου αιώνα ότι το χρηματοκιβώτιο του, θα είναι ένα έγγραφο, το οποίο μάλιστα είναι αποθηκευμένο σε ένα ασφαλή χώρο που δε βρίσκεται μέσα στην τράπεζα του.

Προφανώς θα μας πέρναγε για τρελούς, αλλά όπως φαίνεται η ανάγκη μείωσης του λειτουργικού κόστους και συντονισμού με την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει πλέον μετατρέψει την τρέλα σε λογική.

Στην περίοδο που διανύουμε, η προμήθεια cloud υπηρεσιών έχει συγκεντρωθεί σε 4-5 μεγάλες εταιρείες.

Οι ρυθμιστικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για να αποτρέψουν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα που ανησυχεί τους πελάτες τους.

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά που αφορούσαν αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής ενός προμηθευτή, χωρίς όμως ο πελάτης να έχει εύκολες λύσεις για να απαγκιστρωθεί. Η λύση στο πρόβλημα αυτό, όσον αφορά τις υπηρεσίες cloud, θα μπορούσε να είναι μια τεχνολογία, η οποία θα επέτρεπε στον πελάτη, να μεταφέρει τα δεδομένα του στις υποδομές ενός άλλου προμηθευτή και αυτά να βρουν αυτόματα και γρήγορα τις θέσεις τους, ώστε οι διαδικασίες να συνεχίσουν να λειτουργούν σαν να μην έχει αλλάξει κάτι στο παρασκήνιο.

Η τεχνολογία αυτή έχει δημιουργηθεί και είναι ένας συνδυασμός των Kubernetes και των containers. Ένα container δίνει τη δυνατότητα σε μια εφαρμογή να λειτουργεί απρόσκοπτα και αξιόπιστα, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα και την πληροφορική υποδομή. Ένα container περιέχει όλα όσα χρειάζονται για να λειτουργήσει η εφαρμογή και η διαφορά του από την τεχνολογία που είναι γνωστή ως virtual machine, είναι ότι δεν περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα, οπότε απαιτεί λιγότερους υπολογιστικούς πόρους για να λειτουργήσει.

Τα Kubernetes ή εν συντομία K8s είναι συστήματα ανοιχτού κώδικα, τα οποία λειτουργούν ως ενορχηστρωτές για τη διαχείριση εφαρμογών που λειτουργούν σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα (hosts). Οπότε, τα Kubernetes προσφέρουν μηχανισμούς για την ανάπτυξη, συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες σε containers. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένας οργανισμός έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει εφαρμογές που αξιοποιούν την τεχνολογία Kubernetes από ένα container, δηλαδή έναν προμηθευτή υπηρεσιών cloud, σε οποιονδήποτε άλλο. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της VMware, η αποδοχή των Kubernetes σε εταιρείες άνω των 1000 εργαζόμενων, εκτινάχθηκε από το 27% το 2018 στο 48% το 2020. Η μεγαλύτερη αποδοχή παρουσιάζεται στους τομείς των τραπεζών, της υγείας, του λιανεμπορίου και των τηλεπικοινωνιών.

Το μειονέκτημα των δύο τεχνολογιών είναι η νεότητά τους. Τα Kubernetes με τη μορφή του ανοιχτού κώδικα, έχουν σχεδόν 5 χρόνια παρουσίας. Η κύρια ανησυχία των εν δυνάμει χρηστών, είναι η ασφάλεια της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τη μελέτη StackRox State of Container and Kubernetes Security, το 90% όσων απάντησαν, αντιμετώπισαν κάποιο περιστατικό ασφάλειας στη συνδυαστική χρήση containers και Kubernetes την περασμένη χρονιά. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν οι μισές από τις εταιρείες που συμμετείχαν αποφάσισαν να καθυστερήσουν τη μεταφορά εφαρμογών σε αυτό το συνδυαστικό περιβάλλον.

Όπως μας λέει ο Χάρης Μαργαρίτης, κάθε νέα τεχνολογία έχει τα προβλήματά της, θεωρεί όμως ότι αυτά θα λυθούν και μάλιστα γρηγορότερα από όσο ήταν αναμενόμενο, εξαιτίας της πίεσης που έχει ασκήσει η πανδημία στη μετάβαση πολύ μεγαλύτερου αριθμού εφαρμογών στο cloud.

Παρόμοια είναι και η θέση του Σπύρου Τζαμτζή, ο οποίος θεωρεί ότι “Στην περίπτωση αλλαγής cloud provider, τα πράγματα έχουν απλοποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν, αλλά παραμένουν προβλήματα, όπως για παράδειγμα τα διαφορετικά συστήματα διαχείρισης των υποδομών των providers, τα οποία δεν κάνουν τη μετάβαση τόσο απλή όσο το πάτημα ενός κουμπιού.” Ο ίδιος συμπληρώνει ότι πρέπει να αξιολογηθούν και οι αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στα συστήματα ασφάλειας της τράπεζας, τα οποία διασφαλίζουν την επικοινωνία μεταξύ του εκάστοτε cloud provider και των ιδιόκτητων Data Centers.

Ωστόσο, η Alpha Bank δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στις δύο νέες τεχνολογίες, καθώς είναι από τις πρώτες τράπεζες που στην πρόσφατη αναβάθμιση των συστημάτων της, η διοίκηση φρόντισε ώστε η υλοποίησή τους να βασίζεται σε μservices και containers.

To data management σύστημα μας είναι ήδη container & cloud ready, ενώ εντός του πρώτου τριμήνου του έτους θα λειτουργούμε σε private cloud την containerized έκδοση για τα δύο layers (channel & middle) της Tier αρχιτεκτονικής των core banking συστημάτων μας. Οπότε όπως λέει ο Σ. Τζαμτζής “Η μεταφορά αυτών των συστημάτων σε public cloud είναι διοικητική απόφαση.”

Digital Finance Awards 2022: Έγιναν θεσμός από την πρώτη κιόλας διοργάνωση

Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση των Digital Finance Awards, που διοργανώθηκαν από την Boussias, στις 23 Φεβρουαρίου στο Sofitel Athens Airport, προκειμένου να αναδειχθούν τα καινοτόμα έργα στην πορεία του ευρύτερου Χρηματοοικονομικού Τομέα προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στο Digital Banking και το Digital Insurance. Η αναγνώριση του κύρους τους επισφραγίστηκε στις δηλώσεις των εκπροσώπων από τις συμμετέχουσες Τράπεζες και Ασφαλιστικές Εταιρείες, τους κορυφαίους ΙΤ παρόχους, τις Fintechs & Insurtechs από την Ελλάδα και την Κύπρο κατά την παραλαβή των βραβείων τους, μπροστά στους άλλους νικητές και τα μέλη των αντίστοιχων Κριτικών Επιτροπών. Στόχος αυτών των βραβείων, που διοργανώθηκαν με την τιμητική υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ), του iLEADS LAB, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του (ISC)2 Hellenic Chapter και του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) και είχαν ως χορηγό επικοινωνίας το CNN Greece, ήταν να συμβάλουν στη διαχρονική ανάδειξη και επιβράβευση των πρωτοπόρων έργων, αλλά και των καινοτόμων πρωτοβουλιών, στους ραγδαία αναπτυσσόμενους χώρους του Digital Banking και του Digital Insurance. Κι όπως φάνηκε, στη διάρκεια εκείνης της βραδιάς… «στόχος επετεύχθη!»

Η ανάδειξη της καινοτομίας
Αναφερόμενη στον νέο θεσμό, η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής για το Digital Banking, Sophia Bantanidis, Greek International Woman of the Year, Finance 2021, Head of Strategy & Policy & Advisory Board Member at Citi Innovation Lab, Citi, UK, τόνισε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά της ότι «…Tα εναρκτήρια Βραβεία Digital Finance αποτελούν την ρητή αναγνώριση της αξίας του digital transformation στον Χρηματοοικονομικό Τομέα και συνιστούν προοίμιο της μελλοντικής αποστολής τους να αναδεικνύουν την καινοτομία των financial services στην Ελλάδα και Κύπρο…»
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής για το Digital Insurance, Καθηγητής Στρατηγικής & Διευθυντής του iLEADS LAB του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ιωάννης Πολλάλης, εκτίμησε ότι «τα Digital Finance Awards θα εξελιχθούν σε πεδίο αναφοράς για την άμιλλα των Οργανισμών του Χρηματοοικονομικού Τομέα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη η οποία αναπόφευκτα περνά μέσα από τις καθετοποιημένες λύσεις και τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών».

Οι εισαγωγικές ομιλίες της εκδήλωσης ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση εκ μέρους του Κωνσταντίνου Ζανετόπουλου, Senior Manager της Accenture, των πρόσφατων τάσεων στον τραπεζικό χώρο, στις οποίες είναι φανερή πλέον η πελατοκεντρική διάσταση, αλλά και η μεγάλη χρησιμότητα των «προσωπικών ιστοριών».

Τέσσερις κατηγορίες βραβείων
Στα Digital Finance Awards ’22 -που παρουσίασε με επαγγελματισμό και χιούμορ η γνωστή δημοσιογράφος, Μαρία Νικόλτσιου- απονεμήθηκαν Gold, Silver και Bronze Βραβεία, ενώ δόθηκαν και δυο Platinum Διακρίσεις στους Οργανισμούς οι οποίοι έλαβαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην αξιολόγησή τους, στους τομείς του Digital Banking και του Digital Insurance, οι οποίοι ήταν αντίστοιχα η Εθνική Τράπεζα και το Insurancemarket.gr. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή πέντε Grand Awards για τις

  • Digital Bank of the Year, στην Eurobank,
  • Fintech of the Year, στην PCS,
  • Digital Banking Provider of the Year, στην Effect,
  • Digital Insurance Company of the Year, στην Υδρόγειο Ασφαλιστική, και
  • Insurtech of the Year, στην Insurancemarket

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τις δηλώσεις των πραγματικών πρωταγωνιστών αυτής της βραδιάς, των μεγάλων νικητών, αλλά και την πλήρη λίστα των βραβευμένων οργανισμών, η οποία έχει επίσης αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, στη διεύθυνση www.digitalfinanceawards.gr


Καθηγ. Ιωάννης Πολλάλης

Ξεκινάει μια νέα εποχή για την Ελλάδα στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα
Εντυπωσιακό και ξεκάθαρο το μήνυμα που πέρασαν οι υποψηφιότητες στα φετινά Digital Finance Awards

Ο πολύπειρος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για το Digital Insurance μιλάει για τη σημασία των βραβείων, τη χρονική συγκυρία του πρώτου διαγωνισμού και την υψηλή ποιότητά του, τη θετική επίδραση της πανδημίας στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πελατοκεντρική προσέγγιση, που θα αλλάξουν τους κανόνες της αγοράς.

Θα θέλαμε ένα σχόλιο εκ μέρους σας σχετικά με τη σημασία αυτών των βραβείων για την ελληνική & κυπριακή αγορά.

Ο στόχος των βραβείων είναι η ανάδειξη και επιβράβευση σε καινοτόμες λύσεις, βέλτιστες πρακτικές, νέας γενιάς αυτοματοποιημένες υπηρεσίες και έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον ευρύτερο Χρηματοοικονομικό Τομέα. Τα βραβεία είναι, σημαντικά διότι καλούν τα οικοσυστήματα του Χρηματοοικονομικού Τομέα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και έξυπνες λύσεις στους πελάτες. Επιπρόσθετα, οι λύσεις που προσφέρουν βασίζονται στα αποτελέσματα της Έρευνας & Ανάπτυξης και σε καινοτόμες πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί είτε εσωτερικά ή με την συνεργασία ΙΤ Παρόχων & Fintechs, οι οποίες ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις βελτίωσης της λειτουργίας τους, τον νέο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και τον νέο τρόπο που απευθύνονται στην Αγορά πάντα στο πλαίσιο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα πεδίο win-win με τους συνεργάτες και πελάτες τους.
Η χρονική συγκυρία είναι ιδανική, εφόσον υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες και έργα λόγω και της επίδρασης της πανδημίας, της συνεχούς αλλαγής κουλτούρας της αγοράς και των νέων δεδομένων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πόσο επηρέασε τον διαγωνισμό (θετικά ή αρνητικά) και σε ποιο βαθμό η πανδημία;

Η πανδημία επηρέασε θετικά τον διαγωνισμό, λόγω του ότι βρήκε τους υποψηφίους να έχουν αναλάβει από τις αρχές του 2020 πρωτοβουλίες σχετικές με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και να έχουν ήδη υλοποιήσει συστήματα τα οποία υποστηρίζουν τον νέο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και της διάδρασης με την αγορά. Τα συστήματα αυτά έχουν ήδη αξιολογηθεί και αναβαθμιστεί.

Ποιες είναι οι τάσεις που αναδεικνύονται φέτος και (ως ένα βαθμό, τουλάχιστον) αποτυπώθηκαν στις προτάσεις των διαγωνιζομένων, μικρών και μεγάλων;

Οι τάσεις που αποτυπώθηκαν φέτος αντανακλούν την ανάγκη της αυτοματοποίησης χρονοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών μέσα από τα νέα ψηφιακά κανάλια (internet, mobile) αποδεσμεύοντας ανθρώπινο δυναμικό για εκπαίδευση και ανάληψη νέων ρόλων. Το εγχείρημα είναι σύνθετο. Εντούτοις, από τα έργα που έχουν υποβληθεί, δείχνει πολλά υποσχόμενο, αποκαλύπτοντας τις δυναμικές και ενεργοποιώντας τα νέα business models οργανισμών και εταιρειών.

Είναι, επίσης, εντυπωσιακό στις υποψηφιότητες των βραβείων, ότι ξεκινάει μια νέα εποχή για την Ελλάδα. Οι ασφαλιστικές εταιρίες επενδύουν στις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, γιατί απλά καταλαβαίνουν ότι κυρίαρχος είναι πια ο πελάτης και οι προτιμήσεις του, οι οποίες εύκολα μπορούν να ικανοποιηθούν με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και προϊόντων. Έτσι, εκτός από την πελατοκεντρική προσέγγιση, βλέπουμε από τις υποψηφιότητες ότι δίνεται μεγάλη έμφαση και στην εμπειρία του πελάτη (customer experience) αλλά και στη χαρτογράφηση του «ταξιδιού» του (customer journey mapping). Είναι δεδομένο ότι ο κλάδος των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα κατευθύνεται συνεχώς σε ένα πελατοκεντρικό μοντέλο τύπου Netflix, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει προϊόντα της προτίμησής του, αλλά και η εταιρεία -καταλαβαίνοντας τη συμπεριφορά και το life-style του- να μπορεί συνεχώς να του προτείνει νέες επιλογές και καλύτερες ευκαιρίες για ικανοποίηση πρόσθετων αναγκών.

Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο του διαγωνισμού και των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν;

Ξεχώρισα την υψηλή ποιότητα των υποψηφιοτήτων. Τα έργα διέπονται από στρατηγική προσέγγιση και σύγχρονες αρχιτεκτονικές σχεδιασμού, ενώ εντυπωσιακή είναι η λειτουργική τους αποδοχή από τους διαφορετικούς χρήστες (στελέχη εταιρειών, συνεργάτες, πελάτες, κ.ά.). Το εγχείρημα είναι δυναμικά εξελισσόμενο, επειδή και η τεχνολογία αλλάζει εκθετικά ως προς τις δυνατότητες της, αλλά και οι ανάγκες της αγοράς μεταβάλλονται συνεχώς.

Τι ξεχωρίσατε ως πολλά υποσχόμενο για το μέλλον και τι άλλο θα θέλατε, αλλά δεν το είδατε;

Ξεχώρισα την εύστοχη χρήση τεχνολογιών για την επίτευξη των ρεαλιστικών επιδιώξεων των έργων, γεγονός που αναδεικνύει το συγκριτικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας, εφόσον βέβαια συνδέεται δυναμικά με τους επιχειρηματικούς στόχους.

Φαίνεται ξεκάθαρα από τις υποψηφιότητες των βραβείων ότι οι νέες τεχνολογίες cloud και big data analytics, καθώς και η χρήση του ψηφιακού και mobile marketing μπορούν να μειώσουν το κόστος των ασφαλιστικών υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία. Αναμένω στο μέλλον να δω ευρύτερη δέσμευση και σε πρόσθετα έργα, τα οποία καλύπτουν περισσότερες περιοχές ενεργοποίησης συνεισφέροντας στο συνολικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των λειτουργικών μοντέλων σε μία εποχή όπου οι εταιρείες αλλάζουν και ο τρόπος εργασίας εισέρχεται σε νέα εποχή (απομακρυσμένη εργασία, τηλεκπαίδευση, κ.λπ.).

Μια ευχή για τον επόμενο χρόνο;

Εκτιμώ ότι τα Digital Finance Awards θα εξελιχθούν σε πεδίο αναφοράς για την άμιλλα των οργανισμών του χρηματοοικονομικού τομέα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη η οποία αναπόφευκτα περνά μέσα από τις καθετοποιημένες λύσεις και σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Ευχή μου είναι οι ψηφιακές εφαρμογές, που έχουν ήδη δημιουργηθεί, να οδηγήσουν σε τροχιά ανάπτυξης τον ασφαλιστικό κλάδο και, φυσικά, σε περαιτέρω customer, αλλά και brand loyalty.


Sophia Bantanidis
Future of Finance Analyst, Citibank and Greek international woman of the year -Finance. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής για το Digital Banking

Η εναρκτήρια Τελετή Απονομής των Βραβείων αποτελεί μια ρητή αναγνώριση της αξίας του ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για μελλοντική ανάδειξη της Καινοτομίας στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα και την Κύπρο.


Τα πέντε μεγάλα βραβεία

Γιώργος Θωμάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Effect: η καινοτομία θα έχει συνέχεια
Όταν δηλώναμε την συμμετοχή μας στη διοργάνωση, δεν αναμέναμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας θα είχαν τόσο μεγάλη αποδοχή από την κριτική επιτροπή. Θα ήθελα για αυτό να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της που μας τίμησαν με το ανώτατο βραβείο Digital Banking Provider of the Year καθώς και για τα πέντε Gold και ένα bronze βραβείο σε ειδικές κατηγορίες του Digital Banking και Wealth Management. Στόχος μας ήταν πάντα να τιμούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, προσφέροντάς τους καινοτόμες λύσεις on time και on budget. Γι’ αυτό έχουν αναπτυχθεί μεταξύ μας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και άριστης συνεργασίας και γι’ αυτό μας στηρίζουν και έχουν επιλέξει να εξελίσσονται μαζί μας.

Κοιτάζοντας στο μέλλον, με την υποστήριξη των πελατών μας και τη συσσωρευμένη εμπειρία 30 ετών, αναπτύξαμε την νέα τεχνολογική πλατφόρμα EFFECT FIN/S, που πλέον αποτελεί το κλειδί της μεγάλης επιτυχίας για την EFFECT. Πρόκειται για μια σύγχρονη, web-based λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών Wealth Management. Απευθύνεται στις Τράπεζες για τις διευθύνσεις Private Banking, Asset Management και θεματοφυλακής, στις εταιρίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, ενώ προσφέρει ολοκληρωμένη λύση και για εταιρίες διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και χρηματιστηριακές εταιρίες. Ήδη γνωρίζει μεγάλη αποδοχή στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά, καθώς αποτελεί μια διεθνούς επιπέδου λύση που εξασφαλίζει τεχνολογική υπεροχή και εξαιρετική εμπειρία πελάτη, σε προσιτό κόστος. Στόχος μας είναι EFFECT FIN/S να γίνει πραγματική περιουσία για τους πελάτες μας. Ευχαριστώ πρώτα από όλους τους συναδέλφους, που μας έχουν εμπιστευθεί και εργάζονται μαζί μας με ενθουσιασμό, δημιουργικότητα και συνέπεια. Να ευχαριστήσω και τους παλαιότερους που έσπρωξαν και αυτοί το καράβι της EFFECT να φτάσει ως εδώ. Και, φυσικά, να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μας πελάτες για έναν επί πλέον σημαντικό λόγο, γιατί το όραμά τους για τις εταιρίες τους εμπνέει κι εμάς, για να γινόμαστε ακόμη καλύτεροι. Θα ήθελα να τους υποσχεθώ εκ μέρους όλης της ομάδας ότι η καινοτομία θα έχει συνέχεια.

Όλγα Χαραλαμπίδη, Επικεφαλής Τομέα Group Digital Channels

Eurobank: πρωταρχικός στόχος ένα phygital οικοσύστημα
Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τις πολλαπλές διακρίσεις που λάβαμε στην πρώτη διοργάνωση του διαγωνισμού Digital Finance Awards 2022 από την Boussias. Ξεχωρίζουμε την τιμητική διάκριση Digital Bank of the year,η οποία αποτελεί σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών μας.

Πρωταρχικός μας στόχος στη Eurobank αποτελεί η δημιουργία και διάθεση ενός πλήρους οικοσυστήματος phygital τραπεζικής εξυπηρέτησης μέσω του οποίου να παρέχεται αμεσότητα, διαφάνεια και ελκυστική εμπειρία χρήσης στους πελάτες μας, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε διεπαφή επιλέξουν, αξιοποιώντας τη βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας.

Στέφανος Φαλκονάκης, Chief Growth & Marketing Officer

Insurance market: όραμά μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής
Οι βραβεύσεις που πετύχαμε σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό μας γεμίζουν χαρά και αποτελούν σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών μας. Η διάκρισή μας ως Insurtech of the year επισφραγίζει τη δέσμευσή μας στην καινοτομία, αλλά και τον εκσυγχρονισμό της ασφαλιστικής εμπειρίας του καταναλωτή. Συνεχίζουμε με συνεχή επένδυση στο σημαντικότερο κεφάλαιο, τους ανθρώπους μας. Χτίζουμε σταθερές βάσεις, για να εξελισσόμαστε συνεχώς και θέτουμε όλο και υψηλότερους στόχους, προσφέροντας στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σε μία εποχή που ο ασφαλιστικός κλάδος «τραντάζεται» από μεγάλες αλλαγές, συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση και πάθος να φέρνουμε έναν ευκολότερο τρόπο σύγκρισης, αγοράς και εξυπηρέτησης, πετυχαίνοντας την καλύτερη εμπειρία στον πελάτη, με σύμμαχο την τεχνολογία και τη συλλογή big data από διαφορετικές πηγές. Αυτά τα δεδομένα, χάρη στο Machine Learning/AI, προσφέρουν πληροφορίες, για τη δημιουργία νέων προϊόντων και βελτίωση διαδικασιών προς όφελος του πελάτη. Αυτό είναι, άλλωστε, και το όραμά μας, «να ηγούμαστε στη μετάδοση της πληροφορίας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του ανθρώπου!» δηλαδή, να διαμοιράζουμε την απαραίτητη πληροφορία και το προϊόν που καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη, αφαιρώντας την οποιαδήποτε αβεβαιότητα είχε μέχρι σήμερα.

Γιώργος Ξενόφος, Διευθύνων Σύμβουλος

PCS: επιβεβαίωση και επιστέγασμα των προσπαθειών μας το βραβείο
Πιστεύω ειλικρινά ότι τέτοιοι θεσμοί όπως ο θεσμός των Digital Finance Awards είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τις εταιρείες τεχνολογίας. Οι λόγοι είναι πολλοί. Παρέχουν καταρχήν ένα αντικειμενικό «εργαλείο» αξιολόγησης των τεχνολογικών πρωτοβουλιών, τόσο των εταιρειών Πληροφορικής που επενδύουν σε καινοτόμες λύσεις, όσο και των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και γενικότερα των εταιρειών του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.

Παράλληλα, αναδεικνύουν τεχνολογικά σύγχρονα προϊόντα και λύσεις, όπως αυτά προκύπτουν από την αλληλεπίδραση όλων των μελών του συγκεκριμένου οικοσυστήματος (δηλ. των παρόχων τεχνολογίας, των εταιρειών Fintech & Insutech, των τραπεζών, των εταιρειών Επενδύσεων & Επαγγελματικής Διαχείρισης Περιούσιας, των Πληρωμών, των εταιρειών Ασφάλισης κλπ).

Βοηθούν, επίσης, στην αξιολόγηση των εταιρειών του οικοσυστήματος, συγκρίνοντας τον κάθε οργανισμό με τους αντίστοιχους peers, συμβάλλοντας στη διαρκή βελτίωση του επιχειρηματικού τοπίου.

Τέλος, είναι πολύ σημαντική η συμβολή εντός τέτοιου βραβείου στην ενίσχυση της δημοσιότητας ενός προϊόντος, λύσης ή/και εταιρείας, δημοσιότητα που βοηθάει τόσο το τελικό πελάτη να ανακαλύπτει τις καλύτερες λύσεις της αγοράς, όσο και τις ίδιες εταιρείες παροχής τεχνολογίας & ανάπτυξης λογισμικού, μέσω ενός πιθανά θετικού αποτυπώματος πωλήσεων. Η βράβευση της PCS, μέλους του ομίλου εταιρειών Epsilonnet, ως Fintech of the Year, αποτελεί πράγματι την επιβεβαίωση και το επιστέγασμα των προσπαθειών όλου του προσωπικού της εταιρείας σε ένα κοινό στόχο, αυτόν της ανάπτυξης τεχνολογικά σύγχρονων λύσεων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη.

Η απονομή επιπλέον συνολικά επτά (7) πιο καθετοποιημένων βραβείων, για τους ιδιαίτερα απαιτητικούς τομείς της επαγγελματικής διαχείρισης (Wealth Management), της διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και της πλήρους ενημέρωσης των επενδυτών (Mutual Funds Portal), και της ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων των Ασφαλιστικών Εταιρειών (Pension Schemes) μας γεμίζει όλους υπερηφάνεια. Ταυτόχρονα, όμως αποτελεί, κι έναν αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης της PCS και των προϊόντων της, σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος

Υδρόγειος Ασφαλιστική: επενδύουμε συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς να είμαστε η Digital Ασφαλιστική Εταιρεία της χρονιάς στα πρώτα Digital Finance Awards! Αξίζουν συγχαρητήρια στον νέο αυτό θεσμό ο οποίος αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τις εταιρείες και τις δράσεις εκείνες που ηγούνται της ψηφιακής μετάβασης και αποτελούν πρότυπα εξέλιξης για όλον τον κλάδο.

Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική εργαζόμαστε με πάθος πάνω στη νέα φιλοσοφία οργάνωσης και λειτουργίας και επενδύουμε συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό. H νέα αυτή αντίληψη βασίζεται φυσικά στη δύναμη της τεχνολογίας, η οποία αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη των εξελίξεων, πηγάζει όμως από ένα κεντρικό ζητούμενο: την ενδυνάμωση των συνεργατών μας και τη βελτίωση της εμπειρίας των ασφαλισμένων μας.

Όλες μας οι εφαρμογές και υλοποιήσεις που βραβεύθηκαν στο διαγωνισμό υπηρετούν αυτή τη φιλοσοφία. Προσφέρουν αμεσότητα και διευκόλυνση, απλοποιούν και εκσυγχρονίζουν τις ασφαλιστικές διαδικασίες, κάνουν πράξη το μεγάλο ζητούμενο της εποχής, τις υπηρεσίες που είναι παντού και πάντα διαθέσιμες. Την ίδια στιγμή, αποτελούν στρατηγικά εργαλεία ανάπτυξης για τους συνεργάτες μας, τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στην εξυπηρέτηση του πελάτη τους με τους πλέον σύγχρονους τρόπους και να αναδείξουν τον συμβουλευτικό τους ρόλο.

Οι πολλαπλές διακρίσεις μας στα πρώτα Digital Finance Awards δείχνουν το ευρύ φάσμα των τομέων όπου εφαρμόζουμε τις νέες τεχνολογίες: υπηρεσίες, ‘πράσινη’ στρατηγική, mobile-first προσέγγιση, analytics, συνδεσιμότητα υπηρεσιών.

Δείχνουν ακόμη τις δυνατότητες και το ταλέντο των ανθρώπων μας, οι οποίοι αποτελούν για εμάς το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το μεγάλο ψηφιακό στοίχημα του μέλλοντος. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου!


Οι 12 χρυσοί νικητές

Δημήτριος Στρογγυλόπουλος, Ανώτερος Διευθυντής, Διεύθυνση Ψηφιακής Τραπεζικής

Alpha Bank: έξυπνες ψηφιακές λύσεις για τις αυξημένες απαιτήσεις
Η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας με άμεσο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο, αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα και πρόκληση για όλους εμάς, στην Alpha Bank. Στο ολοένα και περισσότερο «ψηφιακό» περιβάλλον που λειτουργούμε, η δημιουργία έξυπνων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών είναι η απάντησή μας στις αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες τους, με γνώμονα πάντα τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη. Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί πλέον το βασικό κανάλι εξυπηρέτησης των πελατών μας, στο οποίο επενδύουμε συνεχώς σε νέες δυνατότητες κ εργαλεία, υποστηρίζοντας αφενός τη συντριπτική πλειοψηφία των καθημερινών συναλλακτικών αναγκών τους, αφετέρου την απόκτηση απλών τραπεζικών προϊόντων.

Νικόλας Πρέντζας, Αναπλ. Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής & Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών

Ancoria Bank: Θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε
Είναι μεγάλη τιμή να παραλαμβάνουμε αυτά τα έξι βραβεία για τις ψηφιακές μας υπηρεσίες. Η Ancoria Bank είναι η challenger bank της Κύπρου και ιδρύθηκε πριν από μόλις έξι χρόνια. Οι βραβευμένες μας υπηρεσίες (τα ψηφιακά δάνεια, το ψηφιακό άνοιγμα λογαριασμού και οι έξυπνες λύσεις πληρωμών) δημιουργήθηκαν εσωτερικά από την ομάδα της Ancoria Bank και αυτές οι διακρίσεις που δίνονται σε μια μεγαλύτερη και πιο εξελιγμένη αγορά, όπως αυτή της Ελλάδας, αποτελούν σημαντική επιβράβευση της δημιουργικότητας, της γνώσης και της σκληρής δουλειάς μας. Υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να μειώνουμε σταδιακά τον χρόνο και τον κόπο που χρειάζονται οι πελάτες μας για να διαχειριστούν τα οικονομικά τους.

Δημήτρης Νικολάου, Acting Chief Digital Officer

Bank of Cyprus: αφοσίωση στην πρωτοπορία της ψηφιακής εξέλιξης
Αυτό το βραβείο αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών που έγιναν από την Τράπεζα για τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών και λύσεων οι οποίες βελτιώνουν την εμπειρία των καταναλωτών. Πρόσφατα παραδείγματα είναι το άνοιγμα ψηφιακού λογαριασμού για νέους πελάτες και η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του BOC Mobile App. Οι πελάτες μας έχουν αγκαλιάσει τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματά μας. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, μέσω των ψηφιακών καναλιών είχε διεκπεραιωθεί το 88,3% του συνόλου των συναλλαγών κατάθεσης, ανάληψης μετρητών και μεταφοράς μετρητών (αύξηση 64,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2017, οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού). Η Τράπεζα είναι αφοσιωμένη στο να είναι πρωτοπόρος στην ψηφιακή εξέλιξη της χώρας μας και στην ολοκλήρωση της μετάβασής μας σε μια νέα εποχή, μια φιλοσοφία που εμπεριέχεται στην πρωτοβουλία CYON (Cyprus ON) της Τράπεζας Κύπρου.

Αντώνης Τσακνάκης, Digital Business Director

Ergo: δημιουργούμε συνεχώς λύσεις
Με μεγάλη μας χαρά συμμετείχαμε στον νέο αυτό θεσμό, των Digital Finance Awards και μάλιστα με πενταπλή διάκριση. Αναμφισβήτητα, η αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων αποτελεί πλέον σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού κάθε οργανισμού.

Η πανδημία που βιώνουμε συντέλεσε καθοριστικά στην ανάγκη αυτή, καθώς αναδιαμόρφωσε τον τρόπο που αλληλοεπιδρούμε στην καθημερινότητά μας. Στην ERGO Ασφαλιστική, με επίκεντρο πάντα τον πελάτη και τον συνεργάτη μας, δημιουργούμε συνεχώς λύσεις με στόχο να προσφέρουμε επιπρόσθετη αξία σε κάθε μας επαφή μαζί τους. Σε αυτό το έργο, ο ρόλος των ανθρώπων μας παραμένει κομβικός. Με τον ίδιο ενθουσιασμό θα συνεχίσουμε, πιστοί στο όραμά μας να γίνουμε η πρώτη επιλογή για τους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και τους εργαζόμενους.

Δημήτρης Πλέσσας, Βοηθός Γεν. Διευθυντής Cards & Digital Business

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: στόχος η βελτίωση της ψηφιακής μας προσφοράς
Είναι τιμή για την Εθνική Τράπεζα η διάκρισή της στο νέο θεσμό Digital Finance Awards, με επίκεντρο το Digital Banking, που διοργανώθηκε φέτος για πρώτη χρονιά. Όλοι εμείς στην Εθνική Τράπεζα, αισθανόμαστε υπερήφανοι αποσπώντας επτά βραβεία για την κορυφαία ψηφιακή εμπειρία που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Εργαζόμαστε καθημερινά για τη βελτίωση της ψηφιακής μας προσφοράς, με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών. Με τις νέες δυνατότητες και τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη στο digital banking, η Εθνική Τράπεζα εκπαιδεύει τωους πελάτες της με στοχευμένες καμπάνιες επικοινωνίας, εκπαιδευτικά βίντεο και καθοδήγηση στο δίκτυο καταστημάτων. Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους επιχειρηματικούς μας πελάτες να χρησιμοποιούν περαιτέρω τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις νέες ψηφιακές λειτουργίες, αναβαθμίσαμε το Corporate Internet Banking και παρουσιάσαμε ένα νέο ολοκληρωμένο πακέτο ψηφιακών λύσεων.

Φώτης Κοσμάτος, Manager of Client Unit & Sales, Greece & Cyprus

Kyndryl: βραβείο αφιερωμένο στις ομάδες μας
Είμαστε περήφανοι που στους πρώτους τέσσερις μήνες της αυτόνομης πορείας της Kyndryl, μας δίνεται μια τόσο σημαντική διάκριση. Στην Kyndryl, φέρνουμε μαζί μας την μεγάλη κληρονομιά και εμπειρία της ΙΒΜ και φιλοδοξούμε με μια νέα, πιο εστιασμένη και ανεξάρτητη στρατηγική στην επιλογή του οικοσυστήματος μας, να είμαστε ο στρατηγικός συνεργάτης των πελατών μας στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Αυτή η επιτυχία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που μας δίνει από πολλά χρόνια η Interamerican, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Το βραβείο είναι αφιερωμένο στις ομάδες της Kyndryl που, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους, μας επιτρέπουν να φέρνουμε με επιτυχία εις πέρας τόσο πολύπλοκα και απαιτητικά έργα.

Γιώργος Καραμανώλης, Συνιδρυτής και Συντονιστής Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Crowdpolicy, Υπεύθυνος Στρατηγικής του Greek Fintech Cluster

Greek Fintech Cluster: έναυσμα για να συνεχίσουμε δυναμικά
Η ψηφιακή πλατφόρμα FintelioX έρχεται να προσφέρει εφαρμογές και διαδικασίες Open Finance, εμπλουτίζοντας τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με άμεσες, σύγχρονες και καινοτόμες ψηφιακές λύσεις. Το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Fintech Solution, που κερδίσαμε στα Digital Finance Awards 2022, μας δίνει το έναυσμα για να συνεχίσουμε δυναμικά στη μετά-covid εποχή, και να κινητοποιήσουμε το fintech οικοσύστημα στην Ελλάδα. Μέσα από το ταξίδι μας, που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια με αφορμή την ευρωπαϊκή οδηγία PSD2 και το Open Banking, έχουμε ως στόχο να εφαρμόσουμε στην πράξη μοντέλα που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και θα παράξουν αξία για όλους τους πολίτες και τους οργανισμούς.”

Πάνος Γιαλελής, Managing Director

Intelli Group: σημαντική επιβράβευση για τους ανθρώπους μας
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Boussias για το σημαντικό θεσμό των Digital Finance Awards. Η νέα αυτή τιμητική διάκριση με δύο κορυφαία βραβεία στις περιοχές του Digital OnBoarding και Customer Loyalty αποτελεί σημαντική επιβράβευση για όλους τους ανθρώπους μας, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή που ο χώρος του digital transformation είναι πιο απαιτητικός από ποτέ.
Είναι προτεραιότητά μας να πρωτοπορούμε στην παροχή digital υπηρεσιών με τη χρήση των πιο καινοτόμων τεχνολογιών και μεθοδολογιών που συμβάλλουν στο συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, προάγουν την αλληλεπίδραση με τους τελικούς πελάτες και προσφέρουν σε όλους μας νέες εμπειρίες χρήσης.

Χρήστος Κοντέλλης, General Manager, Enterprise Solutions

Netcompany: συνεχείς οι επενδύσεις μας
Τα τρία βραβεία που κερδίσαμε στα Digital Finance Awards 2022 επιβεβαιώνουν τη μακροχρόνια δέσμευση της Netcompany-Intrasoft για συνεχή έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και της επιχειρηματικότητας. Η Netcompany-Intrasoft επενδύει συνεχώς στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, για να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού και υποδομής στα μεγαλύτερα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα παγκοσμίως. Είμαι βέβαιος ότι η ποιότητα των υπηρεσιών μας στον κλάδο του Banking & Finance, σε συνδυασμό με την τεράστια εμπειρία μας, θα συνεχίσουν να υπερβαίνουν τις υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις των πελατών μας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την Cepal, που εμπιστεύτηκε την Netcompany-Intrasoft, για να βελτιώσει τα μοντέλα επιχειρηματικών διαδικασιών της και να εξασφαλίσει έναν ομαλό ψηφιακό μετασχηματισμό.

Παναγιώτης Γεωργίου, Διευθυντής Γραφείου Διευθ. Συμβούλου

Ευρωπαϊκή Πίστη: δημιουργούμε αξία για τους ασφαλισμένους μας
Η Ευρωπαϊκή Πίστη με motto “Digital, yet Human”, έχει υλοποιήσει μια σειρά από σημαντικά έργα στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού, τα οποία στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη. Στο παραπάνω πλαίσιο ανήκει και η υπηρεσία “My Portal”, όπου οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται εύκολα και απλά για τις συναλλαγές τους με την Εταιρεία. Η διάκριση στα “Digital Finance Awards”, αποτελεί την επιβράβευση των ανθρώπων μας που ασχολήθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη για το εν λόγω έργο και μας κινητοποιεί να συνεχίσουμε να υλοποιούμε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου, που θα δημιουργούν αξία για τους Ασφαλισμένους μας.

Χρήστος Μίχας, Sales Lead Banking & Insurance Sector (Greece-Bulgaria)

SAS: Δημιουργήσαμε ένα μοναδικό σετ εργαλείων
Τα δύο βραβεία Gold στο πλαίσιο των Digital Finance Awards είναι μια ακόμα επιβεβαίωση της ηγετικής θέσης που έχει η SAS στην αγορά των data analytics. Με στήριγμα την εμπιστοσύνη της Interamerican, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα σετ εργαλείων μοναδικό για την ελληνική αγορά, τα οποία έχουν συμβάλει ήδη στο ψηφιακό μετασχηματισμό του πελάτη κι έχουν αποφέρει μέρος των προσδοκώμενων οφελών.

Οι λύσεις μας αποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός των τεχνολογιών machine learning και ΑΙ είναι ήδη ώριμος για να ωθήσει την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Γιώργος Κασκαρέλης, Marketing & Promotions Head, Διεύθυνση Marketing & Business Development
Φώτης Σπύρου, Product Owner, General Dep. Digital Transformation & Growth

Eurolife FFH: Αξία για εμάς έχει η διάδραση με τον πελάτη και την κοινωνία
«Η διάκριση της Eurolife FFH στα Digital Finance Awards αποτελεί επιστέγασμα της μεθοδικής υλοποίησης του πλάνου ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια και συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Αξία για εμάς έχει η διάδραση με τον πελάτη, αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία, μέσω χρήσιμου περιεχομένου και ψηφιακών εργαλείων, που αποσκοπούν στη προστασία της ζωής και περιουσίας του», αναφέρει ο Γιώργος Κασκαρέλης. Μιλώντας για το project EurolifeConnect, ο Φώτης Σπύρου επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα εργαλείο με το οποίο οι πελάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση σε ό,τι αφορά στα συμβόλαιά τους στη Eurolife FFH. «Η δική μας δέσμευση είναι να το αναβαθμίζουμε συνεχώς με λειτουργικότητες, όπως το e-claims για ομαδικά ασφαλιστήρια. Ευχαριστούμε θερμά τη διοργάνωση για αυτή την πολύ σημαντική διάκριση, η οποία επιβραβεύει το έργο μας».

Γιώργος Παλλιούδης: Η στασιμότητα βλάπτει σοβαρά τις παραδοσιακές τράπεζες

Οι μεγάλες ανατροπές στην καθημερινότητά μας δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον χώρο των τραπεζών. Οι neo-banks άλλαξαν με την εμφάνισή τους και την ψηφιακή λειτουργία τους για πάντα τους κανόνες του παιχνιδιού, αναγκάζοντας τους κραταιούς πλην παραδοσιακούς «παίκτες» είτε να προχωρήσουν σε συμμαχίες και συνέργειες, είτε να αλλάξουν στρατηγική και στόχους, πριν εξαναγκαστούν (εκ των πραγμάτων και των αποτελεσμάτων) σε παραίτηση από τη συνέχεια του αγώνα και εγκατάλειψη των σημερινών τους θέσεων.

Υπάρχει τρόπος να «γυρίσουν το παιχνίδι»; Πρόσφατη μελέτη της Accenture με τίτλο “The Future of Banking: It’s time for a change of perspective” δείχνει πως… ναι, υπάρχει και μάλιστα θα μπορούσαν να αυξήσουν τα έσοδά τους κατά περίπου 4% ετησίως (ποσοστό που θα τους έφερνε πρόσθετα έσοδα άνω του μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων ως το 2025), αν προχωρούσαν σε επανεξέταση των επιχειρηματικών τους μοντέλων και υιοθετούσαν τις καινοτόμες (μη-γραμμικές, βεβαίως) στρατηγικές των αποκλειστικά ψηφιακών τους αντιπάλων.

Σχολιάζοντας ειδικά την κατάσταση στη χώρα μας, ο Λάμπρος Τσόλκας, επικεφαλής του τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και αντιπρόεδρος της Accenture στην Ελλάδα, τονίζει πως «το χρονικό περιθώριο που είχαν οι τράπεζες να ανταποκριθούν -δεδομένου του μικρού μεγέθους της ελληνικής αγοράς και της χαμηλότερης προτεραιοποίησης στα πλάνα γεωγραφικής επέκτασης των διαφόρων ψηφιακών παρόχων- έχει παρέλθει και ήδη αρχίζουμε να βλέπουμε ένα νέο κύκλο ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι παραδοσιακές τράπεζες -εδώ, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο- οφείλουν να οραματιστούν εκ νέου πώς θα δημιουργούν και θα προσφέρουν πελατοκεντρικές τραπεζικές λύσεις, επανεξετάζοντας το επιχειρηματικό τους μοντέλο».

Με αφορμή τα ευρήματα και τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης, το Digital Finance μίλησε με τον Γιώργο Παλλιούδη, Financial Services Managing Director της Accenture στην Ελλάδα για την επόμενη ημέρα των τραπεζών στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, καθώς όλα δείχνουν πως δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να μείνουν στάσιμες.

Μπορούν οι παραδοσιακές διεθνείς τράπεζες να γίνουν σαν τις ψηφιακές από πλευράς αποτελεσματικότητας και σε ποιους τομείς θα πρέπει να αλλάξουν, κατά προτεραιότητα;

Είναι σαφές σήμερα ότι οι παραδοσιακές τράπεζες δεν θα πρέπει να έχουν απλά ως στόχο τη μετατροπή τους σε ψηφιακές εκδόσεις του ίδιου τους του εαυτού, τη μετάπτωση δηλαδή των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών στα ψηφιακά τους κανάλια. Κάτι τέτοιο θα έδινε σημαντικά οφέλη στις τράπεζες, κυρίως σε επίπεδο εξοικονόμησης κόστους, χωρίς όμως να διασφαλίζει τη μακροχρόνια αύξηση των εσόδων τους. Αντιθέτως, αν οι παραδοσιακές τράπεζες αλλάξουν την προσέγγισή τους κι αρχίσουν να αξιολογούν διαρκώς νέα επιχειρηματικά μοντέλα με επίκεντρο την προϊοντική καινοτομία, τις συνεργασίες, τους νέους τρόπους και κανάλια πώλησης, τον εταιρικό τους σκοπό και -φυσικά- τη βιωσιμότητα, θεωρώ πως θα ανοίξουν νέους δρόμους ανάπτυξης για το μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η στρατηγική δεν αφορά μόνο τις παραδοσιακές τράπεζες αλλά και πολλούς πλήρως ψηφιακούς παίκτες που ακολουθούν, όμως, παραδοσιακό γραμμικό τραπεζικό μοντέλο. (ΣΣ. η μελέτη έδειξε πως όσοι από αυτούς υιοθέτησαν μη-γραμμικά επιχειρηματικά μοντέλα πέτυχαν 76% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης [CAGR] στα έσοδα τους, ενώ εκείνοι που μιμήθηκαν τα παραδοσιακά τραπεζικά μοντέλα μόλις 44% CAGR, στην ίδια περίοδο)

Ποια θα πρέπει να είναι η νέα στρατηγική των πρώτων, ώστε να ανταγωνιστούν τις δεύτερες;

Η πρόσφατη μελέτη μας προτείνει μια σειρά τρόπων με τους οποίους οι παραδοσιακές τράπεζες μπορούν να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία προκειμένου να ενισχύσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, προτείνεται η υιοθέτηση ενός από τα ακολούθα μοντέλα ή συνδυασμού αυτών:

  • Αποκλειστική πώληση προϊόντων της τράπεζας με έλεγχο σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, έχοντας ως βασικό μοχλό ανάπτυξης την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, κυρίως μέσα από εξαγορές / συγχωνεύσεις.
  • Ανάπτυξη οικοσυστήματος που βασίζεται στα τραπεζικά κανάλια διανομής για τη διάθεση τραπεζικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων από άλλες εταιρείες και δημιουργία ενός marketplace για τη διανομή μη τραπεζικών προϊόντων.
  • Παροχή τραπεζικών υπηρεσιών ή τεχνολογίας (banking as a service) σε άλλους οργανισμούς, με στόχο την επίτευξη μεγάλης κλίμακας.
  • Ανάπτυξη εντελώς νέων λύσεων για τους τελικούς πελάτες δημιουργώντας ή ομαδοποιώντας κατακερματισμένα προϊόντα και υπηρεσίες (τραπεζικά ή μη), που μπορούν να διανεμηθούν είτε από τραπεζικά είτε από άλλα δίκτυα.

Το μήνυμα για εμάς είναι σαφές: Οι τράπεζες οφείλουν να επιταχύνουν το μετασχηματισμό τους στη βάση, όμως, ενός νέου value proposition και με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών με το ευρύτερο οικοσύστημα.

Μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να υιοθετήσουν μη-γραμμικά μοντέλα; Πόσο ξεφεύγει αυτό από την «παραδοσιακή» λογική τους;

Διεθνώς παρατηρούμε τη μείωση του μεριδίου των τραπεζών με μέρος των εσόδων να μετακυλίονται σε νεοεισερχόμενους παίκτες.

Όπως σωστά υπογραμμίζει ο Λάμπρος Τσόλκας, το χρονικό περιθώριο που είχαν οι τράπεζες για να ανταποκριθούν έχει παρέλθει και ταυτόχρονα παρατηρούμε άνθιση της εγχώριας αγοράς νεοφυών επιχειρήσεων (startups), με αρκετές από αυτές να αποκτούν γρήγορα σημαντική υπόσταση στους κλάδους δραστηριοποίησής τους.

Θεωρώ ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη κάνει τα πρώτα βήματα για την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο χώρος των πληρωμών όπου βλέπουμε joint ventures τραπεζών με παρόχους πληρωμών, πρόσφατες ηχηρές εξαγορές κ.ά.. Βλέπουμε, επίσης, νέα προϊόντα όπως το Buy Now – Pay Later να κερδίζουν σταδιακά έδαφος ή πρωτοβουλίες των τραπεζών για να προσφέρουν καθετοποιημένες λύσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. στον αγροτικό ή τον τουριστικό τομέα). Όσο κι αν ξεφεύγει από την κραταιά λογική, λοιπόν, βλέπουμε ότι τα ελληνικά τραπεζικά στελέχη αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα κι εκτιμώ ότι θα οδηγήσουν σύντομα τις τράπεζες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στον χώρο της τεχνολογίας, βλέπουμε τελευταία ηχηρές εξαγορές νεοφυών επιχειρήσεων από μεγάλους διεθνείς παίκτες. Στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, πόσο πιθανό είναι να δούμε κάτι ανάλογο, μεταξύ κατεστημένου και fintech;

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι τράπεζες έχουν πλέον πιο ξεκάθαρη οπτική σχετικά με το πότε να αναπτύξουν, πότε να αγοράσουν και πότε να συνεργαστούν.

Επίσης, όλες οι συστηματικές τράπεζες στην Ελλάδα έχουν προσπαθήσει διαχρονικά να υποστηρίξουν το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων μέσα από οργανωμένες πρωτοβουλίες (innovation challenges / hackathons / accelerators). Δε, θα μου έκανε εντύπωση, λοιπόν, αν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια κάποια ελληνική τράπεζα εξαγόραζε ή επένδυε σημαντικά σε μία startup, για να επιταχύνει την υλοποίηση μιας καινούργιας ιδέας.

Πού θα είμαστε σε μια τριετία από σήμερα, σ’ ότι αφορά στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο, ψηφιακό και μη; Μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μια πρόβλεψη;

Η ελληνική ψηφιακή οικονομία έχει ωριμάσει σημαντικά, ως απόρροια της πανδημίας. Αρκεί να σκεφτούμε πόσο αυξήθηκαν τα τελευταία λίγα χρόνια οι ηλεκτρονικές αγορές και οι ψηφιακές συναλλαγές με το δημόσιο. Εκτιμώ ότι ο μετασχηματισμός των τραπεζών θα συνεχισθεί με ραγδαίους ρυθμούς και θα επεκταθεί πέρα από τα ψηφιακά κανάλια, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετείται συνολικά ο τραπεζικός πελάτης.

Επίσης, με τη μετάβαση στο cloud να γίνεται επιτακτικότερη, οι ελληνικές τράπεζες θα αρχίσουν να αξιοποιούν ουσιαστικά τον πλούτο δεδομένων που διαθέτουν (δικών τους και τρίτων) ώστε να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες τους.

Τέλος, σε επίπεδο ανταγωνισμού -και καθώς ως καταναλωτές γινόμαστε ολοένα πιο δεκτικοί στην ψηφιακή πραγματικότητα- εκτιμώ ότι κάποια μεγάλη εταιρεία Πληροφορικής ή fintech θα αποφασίσει να επενδύσει στην ελληνική αγορά, ταράζοντας την εγχώρια τραπεζική πραγματικότητα.

Περί ασφάλισης

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν να αντιμετωπίσουν δύο σαρωτικές αλλαγές: Η πρώτη είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η δεύτερη τις αλλαγές που συντελούνται σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η νέα ψηφιακή πραγματικότητα επιβάλλουν εναλλακτικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του χρηματοοικονομικού κλάδου. Ωστόσο, ο τομέας της ασφάλισης έχει ένα επιπλέον «βάρος». Πρέπει να προσαρμόσει τα προϊόντα του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι μοναδικά για έναν συγκεκριμένο πελάτη. Με άλλα λόγια, η ασφαλιστική εμπειρία, δεν οφείλει μόνο να διαθέτει τις ψηφιακές ευκολίες και την απλότητα στην απόκτηση των υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά επιπροσθέτως πρέπει να παρέχει αυτές τις ευκολίες με γνώμονα την εξατομίκευση αυτής της ασφαλιστικής εμπειρίας.

Οι καιροί που τα one-size-fit-all προϊόντα ήταν το selling point των εταιρειών έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, ή τουλάχιστον δεν αφορούν τον περισσότερο πλέον κόσμο. Ο σύγχρονος πελάτης θέλει να ξέρει πως το ασφαλιστικό προϊόν για το οποίο πληρώνει ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες, είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά γι’ αυτόν και τον τρόπο ζωής του. Η εξέλιξη αυτή απαιτεί τη χρήση τεχνολογίας, όπου η διαχείριση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη προκρίνονται ως λύσεις για την επίτευξη αυτής της εξατομίκευσης. Με βάση αυτές τις τεχνολογίες, πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να κόψουν και να ράψουν ένα ασφαλιστικό προϊόν βασισμένο στις πραγματικές επιθυμίες του πελάτη και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η δεύτερη και πολύ σημαντική αλλαγή είναι στην ίδια την ασφαλιστική κάλυψη ως είδος. Από την κλιματική κρίση, στην ψηφιακή εποχή, οι ανάγκες για κάλυψη σε τομείς που προηγουμένως δεν υπήρχαν γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Πράγματι, πλέον οι ασφάλειες από φυσικές καταστροφές έχουν αποδειχθεί από τις πιο δημοφιλείς σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι ασφαλίσεις υγείας λόγω και της πανδημίας έχουν εκτοξευθεί σε ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Τέλος, έχει αυξηθεί κατακόρυφα και η ζήτηση για ασφάλεια ψηφιακού περιεχομένου, μιας και η ζωή μας έχει μεταφερθεί σε μεγάλο μέρος της στη ψηφιακή πραγματικότητα.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες λοιπόν καλούνται να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα σε νέα είδη ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τους όχι μόνο τις ανάγκες των νέων καταναλωτών αλλά και τις συνθήκες που περιβάλλουν τις ανάγκες αυτές. Σε όλο αυτό το μεταβαλλόμενο σκηνικό, το πιο σημαντικό είναι να μην ξεχνούν πως η εμπειρία χρήστη κάνει τη διαφορά σε μια επιτυχημένη ασφαλιστική εταιρεία. Η εμπειρία χρήστη θα πρέπει να είναι τόσο απρόσκοπτη όσο και απλή, χωρίς γραφειοκρατικούς ή άλλους περιορισμούς, αφού η νέα γενιά πελατών έχει συνηθίσει να λαμβάνει εύκολα και γρήγορα τις υπηρεσίες που επιθυμεί.

Πρόκειται για μια άσκηση που θυμίζει λίγο τετραγωνισμό του κύκλου, ωστόσο δεν παύει να είναι ζωτικής σημασίας για τον κάθε ασφαλιστικό οργανισμό. Οπότε, βάζουμε μπροστά τις τεχνολογικές λύσεις και αναζητούμε εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων. Μόνο έτσι ένας σύγχρονος οργανισμός θα ανταποκριθεί αποτελεσματικά στη νέα αυτή πραγματικότητα.