Οι ανατροπές στη διαχείριση κινδύνου είναι σημαντικές, καθώς τα προβλήματα οξύνονται και οι απαιτήσεις αυξάνουν, κάνοντας αναγκαίο τον εξορθολογισμό των σημερινών μοντέλων. Όμως εξίσου αναγκαία είναι και η ευαισθητοποίηση των πολιτών -ειδικά στην Ελλάδα, που υστερεί αισθητά σ’ αυτόν τον τομέα- ως προς την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων τους.

Το βλέπουμε, το νιώθουμε, το ζούμε, αλλά όταν έρχονται και οι επιστήμονες, με στοιχεία και αριθμούς, να επιβεβαιώσουν το λαϊκό αίσθημα, τότε τα πράγματα κάθε άλλο παρά καλά μπορεί να είναι… Στα μέσα Νοεμβρίου και στο πλαίσιο δημόσιας διαδικτυακής συζήτησης του Think Tank διαΝΕΟσις για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα, το πρώτο-πρώτο συμπέρασμα της ειδικής μελέτης που πραγματοποίησαν ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καρτάλης και οι συνεργάτες του πάνω σ’ αυτό το αντικείμενο, ήταν πως «η Μεσόγειος και η Ελλάδα αποτελούν κλιματικό ‘hot spot’, όπου οι κλιματικές αλλαγές εμφανίζονται με μεγαλύτερο πρόσημο, ήτοι με αυξημένη ένταση, διάρκεια και συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων».

Μ’ άλλα λόγια, ο καιρός στη χώρα μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, με όποιες δυσμενείς επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό από πλευράς υλικών ζημιών, καταστροφών, διατάραξης των καθημερινών δραστηριοτήτων και -δυστυχώς, μερικές φορές- απώλειας ζωών. Μπορούμε να επέμβουμε στο βασικό αίτιο, που είναι η κλιματική κρίση; Μόνοι μας και βραχυπρόθεσμα, όχι.
Πολλοί μαζί και μακροπρόθεσμα ναι, κι αυτό αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για τον ΟΗΕ, που έχουν αναπτύξει ανάλογες στρατηγικές με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα για τα υπόλοιπα χρόνια της τρέχουσας δεκαετίας, ως το 2030.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να δούμε μείωση ή έστω σταθεροποίηση από τη μια μέρα στην άλλη… Αντίθετα, οι ζημιές από τις φυσικές καταστροφές θα συνεχιστούν, καθώς οι φυσικές απειλές παραμένουν, κάνοντας -μεταξύ άλλων- δυσκολότερο το έργο και των ασφαλιστικών εταιριών, των βασικών διαχειριστών κινδύνου, που βλέπουν σε παγκόσμιο επίπεδο τα ως τώρα μοντέλα τους να μην ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες και να χρειάζονται επειγόντως αλλαγή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς (ηλεκτρονικού, πλέον, στην εποχή μας) Τύπου, επειδή οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι ουσιαστικά συστημικές, πιθανότερη εξέλιξη θεωρείται η άσκηση πίεσης στις τοπικές οικονομίες, με αυξημένο τον κίνδυνο «ατυχημάτων» τόσο ανάμεσα στους καταναλωτές, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρίες.

Από την άλλη πλευρά, η σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης για τη σημασία και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ασφάλιση έναντι τέτοιων κινδύνων, με την θεσμική «ευλογία» της Πολιτείας, θα μπορούσε να αυξήσει θεαματικά τη ζήτηση για νέες, σύγχρονες ασφαλιστικές υπηρεσίες και λύσεις, διευρύνοντας βεβαίως τις ευκαιρίες ανάπτυξης του κλάδου.

Μαργαρίτα Αντωνάκη, ΕΑΕΕ
Η ασφαλιστική αγορά κλήθηκε να στηρίξει τους ασφαλισμένους πολίτες και επιχειρήσεις σε 8 συμβάντα φυσικών καταστροφών: δηλώθηκαν περίπου 6.200 ζημιές που αντιστοιχούν σε αποζημιώσεις συνολικού ύψους 106 εκ ευρώ.

Οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά
Για όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα θέματα, σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στον ασφαλιστικό κλάδο, όσον αφορά προφανώς στην ελληνική αγορά, το Digital Finance απευθύνθηκε στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Στην πολλαπλών κατευθύνσεων ερώτησή μας, απάντησαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών, Ερρίκος Μοάτσος, και η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Μαργαρίτα Αντωνάκη, παραθέτοντας σημαντικά στοιχεία και προτείνοντας ως λύση ένα μοντέλο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που θα βασίζεται στην εκ των προτέρων χρηματοδότηση των οικονομικών επιπτώσεων τους.

Πόσο έχουν επηρεάσει οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γενικότερα τον κλάδο σας και ειδικότερα την Ελλάδα, που πρόσφατες έρευνες χαρακτηρίζουν “κλιματικό hot-spot” στη Μεσόγειο; Ποια είναι η αντίδρασή σας ως τώρα; Συλλέγετε στοιχεία, όσον αφορά στους κινδύνους για ιδιώτες και επιχειρήσεις; Επεξεργάζεστε αναπροσαρμογές και risk models και, αν ναι, με ποια “εργαλεία”; Συνδέονται όλα αυτά με τις κατά ESG σύγχρονες απαιτήσεις;

Ηρακλής Μοάτσος, ΕΑΕΕ
Η ΕΑΕΕ υποστηρίζει τη λύση ενός μοντέλου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που θα βασίζεται στην εκ των προτέρων χρηματοδότηση των οικονομικών επιπτώσεων τους.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία πραγματικότητα που επηρεάζει όλη την ανθρωπότητα, καθώς απειλεί τη βιωσιμότητα στον πλανήτη. Οι επιπτώσεις της γίνονται ορατές ανά τον κόσμο υπό τη μορφή ολοένα συχνότερων, αλλά και σφοδρότερων φυσικών καταστροφών, οι οποίες προκαλούν υλικές ζημιές και πολυάριθμες ανθρώπινες απώλειες. Επομένως, η συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής μέσω του περιορισμού των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, κάτι που στην ουσία προϋποθέτει αλλαγή του παραγωγικού και ενεργειακού μοντέλου της παγκόσμιας οικονομίας προς ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον μοντέλο, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα.

Ο ασφαλιστικός κλάδος εμπλέκεται ποικιλοτρόπως στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. Η βασική δραστηριότητα του ασφαλιστικού κλάδου είναι η διαχείριση κινδύνου και τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστές ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης (ESG), σε διαφορετικά επίπεδα και κλίμακες. Η υιοθέτηση των αρχών ESG δεν αφορά μόνο τον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων και αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά γενικότερα, άρα σχετίζεται απόλυτα με τη δράση για τη συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής.

Η ασφάλιση είναι μηχανισμός ο οποίος καλύπτει τις οικονομικές ζημιές που έρχονται ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών, τόσο εκείνων που θα εμφανίζονται συχνότερα ως απόρροια της κλιματικής αλλαγής όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές κ.ά. όσο και των ανεξάρτητων της κλιματικής αλλαγής φαινομένων, όπως οι σεισμοί. Επιπλέον, οι ασφαλιστές ασχολούνται συστηματικά με την πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές και χρηματοδοτούν σχετική έρευνα. Εξαιρετικά σημαντικός είναι, επίσης, ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς ως μεγάλου θεσμικού επενδυτή, μέσω της χρηματοδότησης έργων με πράσινο πρόσημο κ.ά..

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) καταγράφει συστηματικά τις ασφαλισμένες ζημιές από τα φυσικά φαινόμενα στην Ελλάδα, την τελευταία 25ετία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 50% των φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα συνέβησαν μόλις τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τους τελευταίους 12 μήνες (Σεπτέμβριος 2020 – Σεπτέμβριος 2021) η ασφαλιστική αγορά κλήθηκε να στηρίξει τους ασφαλισμένους πολίτες και επιχειρήσεις σε 8 συμβάντα φυσικών καταστροφών: δηλώθηκαν περίπου 6.200 ζημιές που αντιστοιχούν σε αποζημιώσεις συνολικού ύψους €106 εκ. Στα παραπάνω θα προστεθούν και οι ζημιές της κακοκαιρίας Μπάλλος του Οκτωβρίου, τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται υπό επεξεργασία. Σημειώνεται, εδώ, ότι η χώρα μας έχει χαμηλό ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης (περίπου 15%), άρα το ποσοστό των ζημιών που είναι ασφαλισμένες, είναι μικρό.

Η ΕΑΕΕ υποστηρίζει τη λύση ενός μοντέλου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που θα βασίζεται στην εκ των προτέρων χρηματοδότηση των οικονομικών επιπτώσεων τους. Η ασφαλιστική αγορά είναι ο κατεξοχήν φορέας και διαχειριστής του κινδύνου σε όλες τις προηγμένες οικονομίες. Λόγω της σημαντικότητας των ζημιών που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές, αλλά και της ανάγκης για ένα διαχρονικά σταθερό σύστημα, είναι απαραίτητη η σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, κάτι που επίσης αποτελεί παράμετρο των συστημάτων τα οποία λειτουργούν αποτελεσματικά σε χώρες της Ευρώπης και αλλού. Κράτος και επιχειρήσεις έχουν να διαδραματίσουν συμπληρωματικούς και διακριτούς ρόλους. Η επένδυση στην ενημέρωση, την πρόληψη και την προσαρμογή με σκοπό τον περιορισμό των ζημιών είναι επίσης κρίσιμη, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η επένδυση σε προληπτικά μέτρα αποσοβεί ζημιές πολλαπλάσιου ύψους.

Ζητούνται απαντήσεις στους νέους κινδύνους
Σχετικά πρόσφατη (Νοέμβριος του ‘20) μελέτη της McKinsey επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κλάδος Περιουσίας & Ζημιών πρέπει επειγόντως να επανεκτιμήσει τη στάση και τα μοντέλα εργασίας του, όμως -κατά τους ερευνητές- λίγες εταιρίες (ΣΣ. που, μακάρι να έχουν αυξηθεί από πέρυσι) έχουν προχωρήσει στη λήψη σοβαρών μέτρων, υπολογίζοντας τις επιδεινούμενες συνθήκες στα νέα προγράμματά τους. Κάποιες άλλες δεσμεύτηκαν δημοσίως να μειώσουν την έκθεσή τους σε βιομηχανίες με «επιβαρυμένο ανθρακικό αποτύπωμα» ως το 2030 (καταληκτικό έτος ως προς την επίτευξη των 17 στόχων του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη) ή ακόμα και το 2040. Η μελέτη χαρακτηρίζει αυτές τις αντιδράσεις απλώς ανεπαρκείς, παρά την αναγνώριση της κλιματικής κρίσης εκ μέρους των ίδιων εταιριών ως «κορυφαίας προτεραιότητας που έχουν να αντιμετωπίσουν».

Και, για να έχουμε ένα μέτρο της απειλής, η ίδια μελέτη αναφέρει πως -σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς- το κόστος των συνεπειών της κλιματικής κρίσης από περίπου 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ πέρυσι, θα ξεπεράσει το 4% ως το 2050, καθώς οι σχετικοί κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα μικρές φυσικές μεταβολές να εξελίσσονται εν δυνάμει σε μη-αναστρέψιμες αλλαγές ολόκληρων συστημάτων.

Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις
Το Digital Finance ζήτησε τη γνώμη και ενός εκπροσώπου ασφαλιστικής εταιρίας, θυγατρικής μεγάλου διεθνούς ομίλου, ώστε να έχει μια περισσότερο σφαιρική εικόνα ως προς τις θέσεις και τα «εργαλεία» αντιμετώπισης του προβλήματος. Να τι απάντησε, σε αντίστοιχες ερωτήσεις μας, ο Στέφανος Στεφανίδης, Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζημιών της ERGO Ασφαλιστική, θυγατρικής της Munich Re.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, που συνεχώς διογκώνονται, είναι οδυνηρές, τόσο από κοινωνικής, όσο και από οικονομικής άποψης. Πόσο έχουν επηρεάσει τον κλάδο σας τόσο γενικότερα, όσο και ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου πρόσφατες έρευνες προβλέπουν ότι τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο;

Στέφανος Στεφανίδης, ERGO Ασφαλιστική
Δουλεύουμε για την καλύτερη διαχείριση του θέματος συλλογικά, τόσο σε επίπεδο ανάλυσης των δεδομένων με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όσο και με προσπάθειες αύξησης της ενημέρωσης του κοινού και των αρχών για το πρόβλημα.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο με ολοένα σοβαρότερες συνέπειες για τον πλανήτη μας. Ακόμη και στην Ελλάδα, όπου μέχρι πρόσφατα οι συνέπειές της ήταν περιορισμένες, με μικρή συχνότητα έντονων καιρικών φαινομένων, η κατάσταση αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, καθώς τέτοια γεγονότα εμφανίζονται όλο και συχνότερα στην περιοχή μας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι η αυξημένη συχνότητα και σφοδρότητα αυτών των φαινομένων οδηγεί σε υψηλότερο αριθμό δαπανηρών απαιτήσεων για την ασφαλιστική αγορά.
Περισσότερες από τις μισές απαιτήσεις των τελευταίων 30 ετών στη χώρα μας, τόσο σε αριθμό όσο και σε κόστος, που σχετίζονται με καιρικά φαινόμενα και δασικές πυρκαγιές έγιναν την τελευταία πενταετία.

Δυστυχώς, στη χώρα μας το ποσοστό των περιουσιών που είναι ασφαλισμένες είναι εξαιρετικά μικρό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό μπορεί να περιορίζει μεν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ασφαλιστικές εταιρείες, τις αυξάνει όμως για τα νοικοκυριά που επηρεάζονται, αφού σε κάθε καταστροφικό φαινόμενο οι ασφαλισμένες ζημιές δεν ξεπερνούν το 10-15% του συνόλου.

Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι τελικά οι ασφαλιστές μπορούν να αποφύγουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, επαναπροσδιορίζοντας τα προϊόντα και τα χαρτοφυλάκιά τους ετησίως και ότι ως αποτέλεσμα θα αυξηθεί η ζήτηση για νέες ασφαλιστικές λύσεις, δημιουργώντας ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης. Αυτό, ωστόσο, είναι μέρος της αλήθειας και αποτελεί κοντόφθαλμη θεώρηση του προβλήματος.

Η πραγματική απειλή είναι συστημική και θέτει τις οικονομίες υπό πίεση. Οι επιχειρήσεις που θεωρούν την κλιματική αλλαγή ένα πρόβλημα που οι κυβερνήσεις πρέπει να λύσουν μόνες τους, θα βρεθούν σε δύσκολη θέση αφού θα βρεθούν αντιμέτωπες με την κίνηση του ακτιβισμού για το κλίμα, καθώς τα κλιματικά ζητήματα βρίσκονται στον πυρήνα της ιδεολογίας της νέας γενιάς.

Η μη ενεργή αντιμετώπιση ενός ζητήματος που διαμορφώνει τα συναισθήματα των καταναλωτών, θα τους αποξενώσει από τη μελλοντική πελατειακή τους βάση.

Ποια είναι η αντίδρασή σας ως τώρα; Συλλέγετε στοιχεία, όσον αφορά στους κινδύνους για ιδιώτες και επιχειρήσεις; Πώς τα επεξεργάζεστε και με ποια “εργαλεία”; Συνδέονται όλα αυτά με τις κατά ESG σύγχρονες απαιτήσεις;

Μέχρι πρόσφατα ο κύριος κίνδυνος που απασχολούσε τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ήταν ο σεισμός και λιγότερο η πλημμύρα. Αν αγνοήσουμε τα σημερινά σημάδια, οι συνέπειες του μέλλοντος θα ενισχυθούν, αφού το παγκόσμιο κλίμα θα συνεχίσει να αλλάζει.

Η πλημμύρα αποτελεί αυξανόμενα σημαντικό κίνδυνο, που πρέπει να διαχειριστούν οι Έλληνες ασφαλιστές.

Ως αγορά, παρακολουθούμε μέσω της ΕΑΕΕ τα στατιστικά στοιχεία του κλάδου περιουσίας και δουλεύουμε για την καλύτερη διαχείριση του θέματος συλλογικά, τόσο σε επίπεδο ανάλυσης των δεδομένων με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όσο και με προσπάθειες αύξησης της ενημέρωσης του κοινού και των αρχών για το πρόβλημα.

Στην ERGO δουλεύουμε εντατικά με τη μητρική εταιρεία μας, τη Munich Re, για να διαχειριστούμε το ζήτημα αποτελεσματικά.

Η Munich Re είναι πρωτοπόρος στην ανάλυση των ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές με δράση και εργαλεία που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των αλλαγών στους κινδύνους. Το NATHAN (Natural Hazards Edition), το Risk Suite της Munich Re, προσφέρει καλά σχεδιασμένες λύσεις εκτίμησης κινδύνου και συμμόρφωσης για την ανάληψη κινδύνων, την προστασία δεδομένων, για επενδυτικές αποφάσεις και για την ανάλυση της κλιματικής αλλαγής.

Ποιες είναι οι προβλέψεις του ομίλου σας; Αυξάνει διαρκώς η έκθεσή σας; Ετοιμάζεστε για αναπροσαρμογές και νέα risk models;

Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά άρχισε να αναλαμβάνει ουσιαστική δράση και αρκετοί ασφαλιστές έχουν δεσμευθεί δημοσίως να μειώσουν την έκθεσή τους σε ρυπογόνες βιομηχανίες, με δεσμεύσεις για καθαρές μηδενικές εκπομπές ως το 2050.

Η Munich Re δεσμεύτηκε στο σχέδιο Ambition 2025 να ευθυγραμμίσει την πορεία μείωσης των δικών της εκπομπών με τη συμφωνία του Παρισιού, που έχει στόχο τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα ως το 2030. Ο όμιλος έχει υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση κι έχει θέσει φιλόδοξους στόχους μείωσης των ρύπων του, όχι μόνο για τις λειτουργικές του διαδικασίες, αλλά επίσης για τις επενδύσεις του και τις ασφαλιστικές του συναλλαγές.

Στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, η Munich Re προχωράει μερικά βήματα παραπέρα. Το πρώτο βήμα είναι ο ενδιάμεσος στόχος για μείωση των εκπομπών άνθρακα ανά εργαζόμενό της κατά επιπλέον 12% ως το 2025 (σε σχέση με το 2019), εστιάζοντας στις κύριες πηγές των εκπομπών του ομίλου – την κατανάλωση ενέργειας και τα επαγγελματικά ταξίδια. Θέτει ως στόχο την αύξηση της αγοράς πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από 90% σήμερα σε 100% ως το 2025.

Δεσμεύεται σε στόχο μηδενικού άνθρακα έως το 2030 για τις λειτουργικές εκπομπές του ομίλου. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε γραμμάριο CO2 που θα συνεχίσει να εκπέμπει, θα χρηματοδοτεί έργα αναδάσωσης ή δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (Carbon capture and storage – CCS) ίσης τουλάχιστον ποσότητας.

Πιστεύετε ότι χρειάζονται συλλογικές προσπάθειες στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος ή θα επικρατήσει για άλλη μια φορά η σοφή παρότρυνση “ο σώζων εαυτόν, σωθήτω”; Ποια είναι η θέση του κράτους σ’ όλη αυτή την ιστορία και ποιος θα αναλάβει την “εκπαίδευση ” των πολιτών, ώστε να πιστέψουν ότι είναι αναγκαία η ασφάλιση της περιουσίας τους και για τα καιρικά φαινόμενα που οξύνονται;

Ως αγορά, αλλά και ως εταιρεία διαχειριστήκαμε τα αυξανόμενα περιστατικά αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων αποτελεσματικά. Αυτό που κάναμε ήταν, βέβαια, η τήρηση της συμβατικής μας υποχρέωσης. Θεωρώ, όμως, πως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πολύ περισσότερο από αυτό.

Ως κλάδος, η καθημερινή μας δραστηριότητα σχετίζεται με τη διαχείριση κινδύνων. Έχουμε επαγγελματίες διαχειριστές κινδύνων και εμπειρία στο θέμα μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλο. Για να προσφέρουμε αξιόπιστη προστασία, πρέπει να αξιοποιήσουμε την κατανόησή μας για τον κίνδυνο για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για εμάς και τους πελάτες μας.
Ως ασφαλιστές πρέπει να είμαστε ενεργοί και να χτίζουμε σχέσεις με τους πελάτες μας, ώστε να τους βοηθάμε στη διαχείριση και τον μετριασμό του κινδύνου τους, εστιάζοντας στην πρόληψη και περιορίζοντας τις ζημιές ως αποτέλεσμα.

Μετά από κάθε μεγάλο καταστροφικό γεγονός στην Ελλάδα, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την πρόληψη κι όχι την παρέμβαση μετά το συμβάν – αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, αλλά δεν το κάναμε. Έχουμε την υποχρέωση να συνεργαστούμε στενά με το κράτος και τις αρχές, ενισχύοντας το συμβουλευτικό μας ρόλο, βασιζόμενοι στη συσσωρευμένη τεχνογνωσία μας στη διαχείριση κινδύνων.

Μετά τα επαναλαμβανόμενα καταστροφικά γεγονότα και με δεδομένη την πρόβλεψη για αυξημένη συχνότητα και σφοδρότητά τους στο μέλλον, είναι υποχρέωσή μας να προάγουμε το θεσμό της ασφάλισης, όχι με επένδυση στον φόβο, αλλά με προβολή των θετικών της ασφάλισης.

Ως βιομηχανία, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις ενέργειές μας ως απάντηση στον κίνδυνο για το κλίμα. Η προληπτική δράση μπορεί να προστατεύσει καλύτερα τους πελάτες μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στη διαφύλαξη των συμφερόντων της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του θεμελιώδους σκοπού του ασφαλιστικού κλάδου, στη μείωση της οικονομικής αβεβαιότητας.


Εν ολίγοις
Η κλιματική κρίση επηρεάζει ήδη τον ασφαλιστικό κλάδο και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια. Η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων και επανεξέταση μοντέλων πρέπει να συνδυαστεί με κατάλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε να εστιάσει στην πρόληψη και να περιορίσει τις ζημιές ως αποτέλεσμα.