Ένας από τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς που εξειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη και τα data analytics ανακοίνωσε πρόσφατα ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει Αρχική Δημόσια Πρόταση μέχρι το 2024.

Η SAS, προκειμένου να προετοιμαστεί για την IPO, θα αρχίσει να λαμβάνει μέτρα όπως είναι η βελτίωση της δομής της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
ο εξορθολογισμός ορισμένων επιχειρησιακών διαδικασιών και η ενίσχυση της εστίασης στα τμήματα της πλατφόρμας της, όπου η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία και την ανάπτυξη προς όφελος των πελατών και συμμετόχων της.

Το 2020, η SAS είχε έσοδα περίπου 3 δις δολάρια, πετυχαίνοντας έτσι το 45ο έτος συνεχούς κερδοφορίας. Επιπλέον, η εταιρεία εξασφάλισε αύξηση των εσόδων που έφτασε το 8,4% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, γεγονός που αποδεικνύει την αυξημένη ανάγκη για δεδομένα και analytics για την καλύτερη ανταπόκριση και ανάκαμψη από την πανδημία. Η SAS αναμένει ότι θα μπορεί να συνεχίσει την ενίσχυση της οικονομικής της θέσης και κατά τα επόμενα έτη, καθώς προετοιμάζεται για ενδεχόμενη είσοδο στις δημόσιες αγορές.