Με την εταιρεία λογισμικού Fadata «συμμαχεί» η Ernst & Young, προκειμένου να συνδράμουν πιο αποτελεσματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ασφαλιστικών εταιρειών. Οι δύο εταιρείες θα συνδυάσουν την εμπειρία της EY στον ασφαλιστικό κλάδο και στην υλοποίηση έργων επιχειρηματικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού μεγάλης κλίμακας, με την κεντρική ασφαλιστική επιχειρησιακή τεχνολογία της Fadata.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ασφαλιστικών διεργασιών “INSIS” της Fadata, οι δύο οργανισμοί θα βοηθήσουν τους ασφαλιστικούς παρόχους να δημιουργήσουν ευέλικτα και καινοτόμα προϊόντα, λανσάροντάς τα στην αγορά γρηγορότερα και υποστηρίζοντάς τα μέσα από νέα ψηφιακά κανάλια. Μέσα από τις υπηρεσίες της EY και την αξιοποίηση της πλατφόρμας INSIS της Fadata, οι ομάδες των δύο οργανισμών θα μπορούν να υποστηρίζουν τις ασφαλιστικές εταιρείες σε ένα εύρος τομέων, όπως η διοίκηση επιχειρηματικών μονάδων, ο κύκλος ζωής των ασφαλιστικών προϊόντων και η εμπειρία του πελάτη.

Συνεργαζόμενες με τις ομάδες της EY και της Fadata, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν μία ενιαία πλατφόρμα για τους διάφορους τύπους ασφαλιστικών υπηρεσιών που προσφέρουν, όπως συνταξιοδοτικά προγράμματα και ασφαλίσεις ζωής, υγείας και ζημιών. Η συμμαχία βοηθά τις ασφαλιστικές εταιρείες να παρέχουν κλιμακούμενες και ευέλικτες πλατφόρμες στους πελάτες τους, εξασφαλίζοντας ευρύτερα επιχειρησιακά οφέλη, όπως οικονομική αποδοτικότητα, αυξημένη παραγωγικότητα μέσω αυτοματοποιημένων διεργασιών, τυποποιημένες διαδικασίες συμμόρφωσης και εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών τεχνολογικών συστημάτων και υποδομών.