Εν μέσω πανδημίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χρηματοοικονομικής αγοράς είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίος, είναι, για την ακρίβεια, μια επείγουσα διαδικασία προκειμένου ο κλάδος να ανταπεξέλθει στις ψηφιακές απαιτήσεις.
Το cloud βρίσκεται στην κορωνίδα αυτού του μετασχηματισμού αφού η πολλαπλότητα των χρήσεων του το καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογικής εξέλιξης και ανάπτυξης, που δίνει στις λειτουργίες των χρηματοοικονομικών οργανισμών την ευκολία και την αμεσότητα που χρειάζεται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους.
Στα πλαίσια αυτά, η Boussias διοργάνωσε τα πρώτα Cloud Computing Awards powered by Office Line, στα οποία αναδείχθηκαν οι νικητές που παρείχαν το 2021 τις καλύτερες λύσεις Cloud.
Την πλήρη κάλυψη των βραβείων μπορείτε να την αναζητήσετε στο περιοδικό της Boussias, Netweek, ωστόσο εμείς εδώ στο Digital Finance αναδεικνύουμε τις λύσεις εκείνες που αφορούν άμεσα τον χρηματοοικονομικό κλάδο ενώ ζητήσαμε από τους βραβευθέντες να μας γράψουν δυο λόγια για τη βράβευσή τους.

Παναγιώτης Κουρής, Διευθ. Σύμβουλος, Office Line

«Ψηφιακός μετασχηματισμός και Cloud τεχνολογίες, δύο έννοιες που μπορούν να λειτουργήσουν μαζί με καλύτερο αποτέλεσμα, μόνο. Είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύουμε τους Οργανισμούς που αξιοποιούν τις Cloud τεχνολογίες, για να εφαρμόσουν λύσεις, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα «εκδημοκρατίσουμε» την τεχνολογία. Το Cloud έχει έρθει για να βοηθήσει τους οργανισμούς να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους, αλλά και να καταφέρουν να προβάλλουν, ακόμη περισσότερο, καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές, που θα μπορέσουν να πάνε την κοινωνία μας στην επόμενη ημέρα και στο επόμενο βήμα. Είμαστε βέβαιοι ότι ο θεσμός των Cloud Computing Awards powered by Office Line είναι ένας θεσμός που θα στοιχειοθετήσει τα επόμενα χρόνια τις βραβεύσεις και θα αναδείξει επιτυχημένα έργα και πρακτικές που εξελίσσουν τις επιχειρήσεις με βασικό γνώμονα την τεχνολογία και το Cloud Computing».

Oracle: Best Infrastructure-as-a-Service για το Oracle Academy Cloud Programme Το Cloud δεν είναι πλέον μια τάση.

Είναι μια πραγματικότητα η οποία αναπτύσσεται και εδραιώνεται ταχέως στην αγορά.
Η ανάγκη για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών μέσω των πρώτων Cloud Computing Awards, είναι άλλη μία απόδειξη ότι οι τεχνολογίες cloud ήρθαν για να μείνουν. Η Oracle, διαθέτοντας ηγετική θέση στο χώρο των Cloud υπηρεσιών υποδομής, πλατφόρμας και εφαρμογών, δε θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη γιορτή, στην οποία βραβεύτηκε για το δωρεάν, εκπαιδευτικό πρόγραμμά Oracle Academy και, πιο συγκεκριμένα, για το Cloud κομμάτι του προγράμματος, τόσο με το Platinum Cloud Computing Award συνολικά στην κατηγορία Infrastructure-as-a-Service όσο και με το Winner για την κατηγορία που αφορούσε δράσεις σχετικές με το IaaS.

Αξιοποιώντας, στο πλαίσιο της της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της. εδώ και 25 χρόνια, την τεχνογνωσία και τους πόρους της, η Oracle βοηθάει στην εξέλιξη της εκπαίδευσης Πληροφορικής διεθνώς. Στόχος του Oracle Academy είναι να έχουν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής όλων των βαθμίδων (από το Δημοτικό μέχρι και την Τριτoβάθμια), τους τεχνολογικούς και εκπαιδευτικούς πόρους που θα τους βοηθήσουν να εμπνεύσουν μαθητές από 10 ετών να αγαπήσουν τον προγραμματισμό, να αναπτύξουν δεξιότητες Πληροφορικής απαραίτητες για την καθημερινότητά τους αλλά και τις σπουδές τους, καθώς και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των φοιτητών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να μπουν πιο γρήγορα και πιο προετοιμασμένες/οι στην αγορά εργασίας.

Το Oracle Academy Cloud programme δίνει στους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές τους δωρεάν για πάντα πρόσβαση σε cloud υπηρεσίες, όπως η πρώτη και μοναδική Αυτόνομη Βάση Δεδομένων, τα Virtual Machines και το storage της Oracle, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες πλατφόρμας και υποδομής, ώστε να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις cloud τεχνολογίες που θα συναντήσουν στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για ένα μοναδικό στον τομέα του Cloud εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και σπουδαστών διεθνώς.

PK Data: Best SaaS Provider Award for the Insurance Industry για το HERMES Infodromio Cloud Platform

Σε μια εποχή όπου η σωστή πληροφορία και η ταχύτητα εξυπηρέτησης είναι ίσως οι πιο καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός κάθε πτυχής της αγοράς μοιάζει να είναι πλέον μονόδρομος. Με τον ασφαλιστικό κλάδο να αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι αυτής της αγοράς, ο σκοπός δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την παροχή ολοκληρωμένων και επαγγελματικών υπηρεσιών με την ταυτόχρονη βελτίωση και επιτάχυνση των εσωτερικών ροών κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. Η PKData & Infodromio Software, με την 20ετη τεχνολογική εμπειρία που διαθέτει στην έκδοση ασφαλιστικού́ λογισμικού́, διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή. Μέσω καινοτόμων εργαλείων όπως την SaaS Cloud πλατφόρμα HERMES, δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλιστικό κλάδο να εισέλθει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας την ευελιξία να εισάγει όλες τις Front Office λειτουργίες μέσα στην πλατφόρμα ενώ ταυτόχρονα, μέσω της διασύνδεσης με το Back Office, να καταφέρνει να προσεγγίζει ολιστικά την παρεχόμενη υπηρεσία.

Με τη δυνατότητα χρήσης του Λογισμικού ως Υπηρεσία, η πλατφόρμα προσφέρει διαδικτυακή συνδρομητική πρόσβαση σε χιλιάδες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα πιο σύγχρονα εργαλεία, με στόχο να προσφέρουν τις υπηρεσίες που όχι μόνο θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ασφαλισμένων αλλά και που θα διευρύνουν αποδοτικά το χαρτοφυλάκιο τους. Τέλος, η πλατφόρμα HERMES πρωτοπορεί και μέσω του συστήματος HERMES Automation που σε συνδυασμό με το E-pay DIAS DCT On Line το οποίο λειτουργεί́ σε πραγματικό́ χρόνο με τις τράπεζες αλλά και το Back Office, επιτρέπει τη διαχείριση πιστωτικών ορίων αλλά κυρίως την άμεση εξόφληση συμβολαίων και ανανεωτηρίων όλων των κλάδων, κάνοντας την όλη διαδικασία πραγματικά εύκολη και αποδοτική για κάθε χρήστη.

PK Data: Cloud Insurance Project Award for the Insurance Industry για το HERMES Infodromio Cloud Platform at ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Απόδειξη της συνέπειας στο όραμα και την κουλτούρα της PKData & Infodromio Software αποτελεί η άκρως επιτυχημένη συνεργασία της με την ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. που εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί μια σταθερή, διαχρονική αξία. Στην ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα HERMES πάνω στην οποία ενοποιήθηκαν όλες οι λειτουργίες της παραγωγικής διαδικασίας σε μια νέα Phygital CLOUD πλατφόρμα all in One, η οποία συγκεντρώνει όλες τις ροές εργασιών σε ένα φιλικό, άκρως διαδραστικό περιβάλλον. Οι Β2Β και B2C υπηρεσίες αλληλενεργούν και ενώνουν όλο το οικοσύστημα μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και του τελικού καταναλωτή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη όλες τις οδηγίες του Κανονιστικού Πλαισίου, του πλαισίου IDD και φυσικά τους κανόνες που επιβάλει o Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων.

Ταυτόχρονα, το απόλυτα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον της πλατφόρμας επιτρέπει τη σύνδεση στην εφαρμογή ακόμη και μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης. Ο άμεσος καταναλωτής, έχει επίσης τη δυνατότητα να εισέρχεται στην ατομική του καρτέλα μέσω προσωπικών κωδικών πρόσβασης, όπου προβάλλονται όλα τα τελικά ασφαλιστικά προϊόντα όλων των κλάδων που έχει αγοράσει, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή οτιδήποτε χρειάζεται. Αποτέλεσμα όλης αυτής της ψηφιακής καινοτομίας, είναι η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. να απολαμβάνει σημαντικά οικονομικά και διαχειριστικά οφέλη, σημειώνοντας αύξηση κύκλου εργασιών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σημαντική μείωση λειτουργικών εξόδων, απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη.

DIS| Dynamic Integrated Solutions S.A.: Best Cloud Project (Banking) για το Microsoft Dynamics 365 Finance at Viva

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Best Cloud Project στον τομέα του Banking κέρδισε η DIS με το Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, έργο – καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της VIVA. Η συγκεκριμένη υλοποίηση εξασφάλισε στον ηγέτη του Fintech την ενοποίηση όλων των λειτουργιών στο σύνολό τους, από το Finance μέχρι το Sales και HR Management μέσω μιας ενιαίας, ευέλικτης και επεκτάσιμης πλατφόρμας, state-of-the-art τεχνολογιών, που προσέφερε πλήρη εικόνα συνολικά στην εταιρεία και συνέβαλε στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού.

Πρόκειται για μία νέα εποχή στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την DIS να έχει εκπονήσει το project απρόσκοπτα εντός μόλις 2 ετών, και για τις 23 χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται η VIVA, αναπτύσσοντας και το localization της λύσης, προσαρμόζοντάς τη στις εγχώριες λογιστικές και φορολογικές απαιτήσεις.

H μετάβαση της εταιρείας στο cloud τής προσέφερε τη δυνατότητα να μειώσει τα εμπόδια για καινοτομία, να κλιμακώσει τις υπηρεσίες προς τους πελάτες και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με νέες υπηρεσίες και δυνατότητες, οδεύοντας ολοταχώς προς το business agility και προσφέροντας μια ολιστική εμπειρία omni-channel, μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια, εκμεταλλευόμενη την ΑΙ τεχνολογία, τα real-time insights και το Power BI.

Όντας η μοναδική Ελληνική εταιρεία-συνεργάτης της Microsoft μέχρι σήμερα, που κατέχει πιστοποίηση επιπέδου Gold στα Cloud Business Applications και έχοντας εκπονήσει περισσότερα από 10 μεγάλα ERP έργα στο cloud μέχρι σήμερα, η DIS αξιολόγησε τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε η VIVA και ανέλαβε τον ακριβή σχεδιασμό της λύσης, αντλώντας τη μέγιστη δυνατή τεχνογνωσία των συμβούλων υλοποίησης απέναντι στην πολυπλοκότητα των απαιτήσεων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εταιρείας.

DIS| Dynamic Integrated Solutions S.A.: Cloud Provider of the Year

Η καινοτομία, η βαθιά γνώση των best business practices και η εξειδίκευση της DIS έλαβαν την ύψιστη αναγνώριση, χαρίζοντας στον ηγετικό System Integrator της εγχώριας αγοράς 10 διακρίσεις συνολικά και το κορυφαίο βραβείο Cloud Provider of the Year. Η DIS, Gold Partner της Microsoft και βραβευμένη ως ο καλύτερος συνεργάτης στα Dynamics 365 business applications στην Ελλάδα, προωθεί τον ψηφιακό επιχειρησιακό μετασχηματισμό, υλοποιώντας λύσεις σχεδιασμένες για το cloud. Με γνώμονα την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των πελατών της και υποστηρίζοντάς τους σε κάθε πρόκληση, η DIS τούς προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Με ηγετική παρουσία 38 ετών στην Eλληνική αγορά, η ομάδα της DIS αποτελείται από εξειδικευμένους και άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες, ενώ η ίδια η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στη συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίησή τους σε τεχνολογίες αιχμής, κατέχοντας συνολικά περισσότερες από 200 πιστοποιήσεις.
Έχοντας ως βασική της προτεραιότητα το να προσεγγίζει τους στόχους των πελατών της και να τους στηρίζει σε κάθε τους βήμα προς την επίτευξη αυτών, και παράλληλα, έχοντας επενδύσει εγκαίρως στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με τις λύσεις Microsoft Dynamics 365, η DIS παραμένει στην πρώτη γραμμή τη στιγμή που οι οργανισμοί τη χρειάζονται περισσότερο από ποτέ.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει εκπονήσει περισσότερα από 70 Microsoft Dynamics 365 έργα σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Alfa Pastry, η Praktiker Hellas, η Kiosky’s, η AHI Carrier, Mellon Group, Olympia Group, κ.ά., εκ των οποίων αρκετά είναι στο cloud και βασισμένα στο SaaS μοντέλο. Συγκεκριμένα, η κορυφαία διάκριση Cloud Provider of the Year ήρθε να επισφραγίσει τα οφέλη του μεγάλου cloud native ERP, τα οποία απολαμβάνουν ηγέτες της ελληνικής αγοράς, και συνοψίζονται στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της ΑΙ τεχνολογίας, των real-time insights και του Power BI και την αύξηση της παραγωγικότητας, διαμέσου της all-in-one πλατφόρμας της Microsoft.

Παράλληλα, επιστεγάστηκε η τεχνογνωσία της DIS ως προς την υλοποίηση του Dynamics 365 HR και Sales. Μια αναγνώριση που πιστοποιεί, τόσο τη φύση του talent cloud native software, το οποίο εκσυγχρονίζει και ενισχύει τις HR διαδικασίες, όσο και τον άριστο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της λύσης που πραγματοποίησε η DIS. Επιπρόσθετα, ο κορυφαίος αυτός τίτλος ήρθε να πιστοποιήσει τη συμβολή της DIS στις ομάδες πωλήσεων εταιρειών- κολοσσών, να παρακολουθούν ακόμα και τον πιο πολύπλοκο κύκλο πώλησης, να εστιάζουν στα σωστά leads, να ενισχύουν τις υπάρχουσες πελατειακές σχέσεις και να χτίζουν νέες, βελτιστοποιώντας τις προβλέψεις κόστους και τζίρου, μέσω της υλοποίησης του Dynamics 365 Sales.

InfoQuest Technologies: Best Platform-as-a-Service για το Quest on Cloud

Η ανάδειξη του Quest On Cloud ως καλύτερη Platform-as-a-Service δεν αποτελεί έκπληξη, αφού η αγορά φαίνεται ότι έχει ήδη διακρίνει τις πρωτοπόρες υπηρεσίες της πλατφόρμας, η οποία διευκολύνει αποτελεσματικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο των τελικών πελατών-επιχειρήσεων, όσο και του δικτύου μεταπωλητών (partners και resellers) της αγοράς τεχνολογίας.
To Quest on Cloud είναι μία «αρθρωτή» πλατφόρμα που μπορεί να αυξηθεί και να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, η οποία χρησιμεύει στην πώληση cloud υπηρεσιών και αποτελεί μία μοναδική προσπάθεια για την ελληνική αγορά, έχοντας επιτύχει μέση ετήσια ανάπτυξη της τάξεως του 180% τα τελευταία 5 χρόνια, φθάνοντας έτσι στην 1η θέση της αγοράς διανομής υπηρεσιών και προϊόντων Cloud.
Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό της είναι ότι πρόκειται για μία ανοικτή πλατφόρμα ό-που όλοι επικοινωνούν με όλους, με αποτέλεσμα κάθε «πωλητής» να μπορεί να είναι και «πελάτης», κάθε «πελάτης» και «προμηθευτής» κ.ο.κ.
Παράλληλα, προσφέρει μια σειρά από εργαλεία όπως: προσφέροντας εργαλεία όπως:

  • Αυτοματισμούς
  • On boarding
  • Διαχείριση συνδρομών
  • Τιμολόγηση και χρεώσεις
  • Διαχείριση πρόσβασης
  • Συντήρηση καταλόγου υπηρεσιών (service catalogue)
  • Διαχείριση ordering
  • Provisioning
  • Reporting και business development

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρήστης της πλατφόρμας www.QuestonCloud.com έχει στη διάθεσή του, έτοιμες προς χρήση ή μεταπώληση, τις σημαντικότερες Cloud υπηρεσίες στον κόσμο, όπως για παράδειγμα οι λύσεις Azure, Office 365 και Microsoft 365 της Microsoft, η νο1 πλατφόρμα ψηφιακών υπογραφών στον κόσμο, DocuSign, οι πρωτοποριακές λύσεις Watson της ΙΒΜ, προηγμένες λύσεις security της Cisco και της Kaspersky, υπηρεσίες backup από τη Veeam και τη Veritas και πολλές άλλες.


“Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός αποτελεί µια διαδικασία που θα πρέπει να ακοlουθήσουν όλοι οι οργανισµοί ανεξαρτήτως µεγέθους και τοµέα δραστηριότητας. Σε αυτή τη διαδροµή συµµετέχουν ενεργά, εξειδικευµένα στελέχη καθώς και έµπειροι συνεργάτες που θα συµβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος. Τέτοιες ήταν οι φετινές συµµετοχές στο διαγωνισµό και οφείλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή µου αλλά και της επιτροπής για τα έργα και τις προτεινόµενες πρακτικές και λύσεις. Το µέλλον είναι εδώ, που µε ασφαλή πρωτίστως τρόπο, υπόσχεται µεταρρυθµίσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, εξυπηρετώντας πληρέστερα τον πελάτη και συνάµα παρέχοντας στρατηγικό πλεονέκτηµα στους πρωτοπόρους.”

Καθηγητής Ιωάννης Φιλιππόπουλος, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Αξιολόγησης