Ο Κωνσταντίνος Καναβός, Επικεφαλής του Τομέα Πελατών Business Banking της Εθνικής Τράπεζας, μιλά για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας και την ανάπτυξη της καινοτομίας ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ακρογωνιαίο λίγο της ελληνικής οικονομίας, γι’ αυτό η στήριξη τους είναι απαραίτητη. Ο Κωνσταντίνος Καναβός της Εθνικής Τράπεζας υποστηρίζει πως ο τομέας των ΜμΕ πρέπει να έχουν σύμμαχο το τραπεζικό σύστημα της χώρας, ενώ αναλύει και τις στρατηγικές της Εθνικής για το πώς βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν και τις νέες τεχνολογίες.

Πώς θα περιγράφατε το τοπίο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή; Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους και πώς η Εθνική διευκολύνει και στηρίζει τη βιωσιμότητα τους;

Στην Εθνική Τράπεζα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις της αγοράς και παραμένουμε αισιόδοξοι, διότι θεωρούμε ότι παρά τη σημαντική πίεση που δέχτηκε η οικονομία λόγω της πανδημίας και των ειδικών συνθηκών που ακολούθησαν για την αντιμετώπισή της, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων και ευκαιριών που θα τους επιτρέψει την αύξηση της ανταγωνιστικότητά τους.Παράλληλα είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα δεδομένα για την Ελληνική Οικονομία είναι ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με την πρόσφατη Μελέτη της Τράπεζας μας, η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο του 2021 επέστρεψε στα επίπεδα του 2ου τριμήνου του 2019 τόσο σε σταθερές όσο και σε ονομαστικές τιμές. Αν και την επίδοση αυτή δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε ως πλήρης αναστροφή του πλήγματος από την πανδημία, ωστόσο, συνιστά ένα αισιόδοξο μήνυμα για την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού τομέα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης που προηγήθηκαν.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ελληνικό σχέδιο για την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός από τις γενικές δράσεις βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προβλέπει και ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως πρωτοπόρο σχέδιο τόσο ως προς την κινητοποίηση των ιδιωτικών πόρων και ως προς το γεγονός ότι για πρώτη φορά συνδυάζονται επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ελληνική οικονομία. Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων μέσω τακτικών διαδραστικών ενημερωτικών εκδηλώσεων. Επιπλέον επενδύουμε σε ειδικά εργαλεία που θα είναι σε θέση να κατευθύνουν τον πελάτη βάσει και των κριτηρίων επιλεξιμότητας και λοιπών προδιαγραφών, αλλά και μέσω του συμβουλευτικού μας ρόλου και της ενεργούς υποστήριξης μας στην κατάρτιση των επιχειρηματικών σχεδίων των πελατών μας, λόγω και των σύνθετων ομολογουμένως αναγκών του προγράμματος.

Η Εθνική Τράπεζα ως η μακροβιότερη ελληνική Τράπεζα βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχοντας εξασφαλιστεί ιδιαιτέρως σημαντικά κεφάλαια για τη διασφάλιση της ρευστότητας υφισταμένων και νέων πελατών μας. Συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ, και υλοποιούμε στο πλαίσιο των συμφωνιών μας εγγυοδοτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειάς και της νεανικής επιχειρηματικότητας. Περαιτέρω αναγνωρίζοντας, τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης των ΜμΕ, συμβάλουμε ουσιαστικά στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξής μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Συνεχίζουμε να ενθαρρυνθούμε την καινοτομία και την νεοφυή επιχειρηματικότητα, αναπτύσσοντας συνέργειες και παρέχοντας ευκαιρίες δικτύωσης με κατάλληλους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών επιχειρηματικότητας.

Ποια είναι τα εργαλεία εκείνα που η Εθνική παρέχει στις επιχειρήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους;

Η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή είχε ξεκινήσει στην Τράπεζα πολύ νωρίτερα από την πανδημία, σε επίπεδο υποδομών, υπηρεσιών και προϊόντων, οπότε μας βρήκε προετοιμασμένους σε σημαντικό βαθμό, ώστε να εξυπηρετήσουμε τις σύνθετες ανάγκες των επιχειρηματικών πελατών μας εν μέσω της πανδημίας.
Και για αυτό ακριβώς τον λόγο στον τομέα αυτό πρωτοπορούμε.

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει την πρώτη ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Εκτός από όλες τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως μεταφορά κεφαλαίων, μισθοδοσία, κλπ, αλλά και δυνατότητες όπως online χρηματοδότηση, αίτημα εκταμίευσης, νομιμοποίηση, αποπληρωμή πλέον είναι διαθέσιμες και οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Digital Onboarding επιχειρήσεων. Αποτελεί μια καινοτόμο υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δεν είναι πελάτες της Εθνικής Τράπεζας να αποκτήσουν online λογαριασμό όψεως και πρόσβαση στην εφαρμογή Internet Banking. Η διαδικασία είναι απλή, ολοκληρώνεται σε λίγα βήματα χωρίς να απαιτείται απαραίτητα επίσκεψη σε κατάστημα.
  • Οnline Άνοιγμα Λογαριασμού Όψεως για Επιχειρήσεις για υφιστάμενους πελάτες ΦΠ-Ατομικές Επιχειρήσεις και ΝΠ.
  • Business Δάνειο ΕΞΠΡΕΣ για επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από ρευστότητα έως €35.000, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχειρηματικό δάνειο, από την αίτηση έως την εκταμίευση μέσω του Internet Banking.
  • Απόκτηση POS & e-commerce μέσω Internet Banking για Επιχειρήσεις για πελάτες που αναζητούν λύσεις στην αποδοχή και εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες. Δίνεται η δυνατότητα για απόκτηση τερματικού POS καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις e-commerce και Key2Pay

Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι διότι σύμφωνα με διεθνείς έρευνες η χρήση των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 40% μέσα σε 12 μήνες. Εντός του 2020 κατακτήσαμε την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά, βάσει αριθμού ενεργών χρηστών στα ψηφιακά μας μέσα, κατέχοντας μερίδιο 30%.

Ταυτόχρονα η Εθνική Τράπεζα διακρίθηκε ανάμεσα στις 10 Digital Champions τράπεζες διεθνώς. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και τον ανταγωνισμό σε επίπεδο ψηφιακών τραπεζών και FinTech, και επενδύουμε συστηματικά στην τεχνολογία. Οι μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε ακόμη πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες και προϊόντα προς τους πελάτες μας, ώστε να παραμείνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Υπάρχουν κάποιες νέες υπηρεσίες ή εργαλεία που σχεδιάζετε να αναπτύξετε στο μέλλον για την καλύτερη στήριξη των ΜμΕ;

Αντιλαμβάνεστε ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία είμαστε σε θέση να καλύπτουμε όλο και μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών εργασιών και σίγουρα μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε πολλές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας όπως για παράδειγμα document management, anti fraud κ.α. Είναι όμως σημαντικό να τονίσουμε ότι ο βαθμός εξοικείωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες, όσο και αν βοήθησε η υγειονομική κρίση, δεν συμβαδίζει με την τάση που διαμορφώνεται σε διεθνές επίπεδο.

Γι’ αυτό το λόγο επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση των μικρών επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, κερδίζοντας χρόνο και λειτουργώντας σε ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Με τις συναλλαγές και τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες να πραγματοποιούνται έξω από τα Καταστήματα μας, απελευθερώνεται πολύτιμος χρόνος που μπορεί να αξιοποιηθεί για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, κυρίως συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καλύτερη καθημερινή διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης και την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας μιας επιχείρησης.

Για τον λόγο αυτό εμείς στην Εθνική Τράπεζα αναβαθμίζουμε σταθερά τον ρόλο των επιχειρηματικών μας συμβούλων, ώστε να είναι σε θέση να προτείνουν τις λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μας, αλλά και για να ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις και τα προγράμματα που θα μπορούσαν να συνδράμουν περαιτέρω στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Και όλα αυτά με μοναδικό στόχο να διασφαλίσουμε ότι κάθε επιχείρηση θα έχει πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, αλλά και για να μεγιστοποιηθεί η αξία της σχέσης μας με την επιχείρηση.