Ο Παντελής Μαραβέας αναλύει τις στρατηγικές και τα προϊόντα που θα αποφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις μέσα σε ένα επενδυτικό κλίμα που έχει επηρεαστεί από την πανδημική κρίση και τα χαμηλά επιτόκια.

Με τα επιτόκια να έχουν πάρει την κατιούσα και την πανδημική κρίση να έχει “παγώσει” πολλές από τις επενδύσεις, η ελληνική κεφαλαιαγορά και οι έλληνες επενδυτές πρέπει να χαράξουν μια ειδική στρατηγική προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι τα προϊόντα στα οποία επενδύουν θα αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ο Παντελής Μαραβέας, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Retail Segments, Bank Analytics and Liability Products στην Εθνική Τράπεζα αναλύει στο Digital Finance το επενδυτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί και προτείνει λύσεις για όσους καταθέτες και επενδυτές θέλουν να χτίσουν ένα σωστό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο από εδώ και πέρα.

Τα επιτόκια έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και οι αποδόσεις είναι πλέον μηδενικές. Ποια είναι η πρόβλεψη σχετικά με το επίπεδο των επιτοκίων το επόμενο διάστημα;

Εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, είναι ξεκάθαρο πως οι Κεντρικές Τράπεζες και η υποστηρικτική νομισματική πολιτική τους συνεχίζουν να αποτελούν κεντρικό πυλώνα για την αποφυγή μεγαλύτερου πλήγματος στην οικονομική δραστηριότητα και την διαφύλαξη των προοπτικών ανάκαμψης. Η νομισματική χαλάρωση εκδηλώθηκε με αγορές ομολόγων αλλά και μείωση επιτοκίων σε πρωτόγνωρα αρνητικά επίπεδα. Συνέπεια αυτού, είναι τα μηδενικά ή σχεδόν μηδενικά επιτόκια στις καταθέσεις που βλέπουμε όλοι. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών είναι ότι τα μηδενικά επίπεδα επιτοκίων βρίσκονται εδώ για να μείνουν, τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς. Οι Κεντρικές Τράπεζες έχουν αναφερθεί στα επίπεδα ανάπτυξης και πληθωρισμού και σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, δεν προτίθενται να αυξήσουν τα επίπεδα επιτοκίων μέσα στα επόμενα 1 με 2 έτη. Το περιβάλλον αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αποταμιευτές να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, με στόχο κάποια δυνητικά υψηλότερη απόδοση. Η εν λόγω ανάγκη τους οδηγεί στην αναζήτηση επενδυτικών προϊόντων, μια διαδικασία που θα είναι φυσικά σταδιακή και θα πρέπει να συνοδεύεται από την παροχή κατάλληλης και πλήρους ενημέρωσης από εξειδικευμένα στελέχη.

Σε αυτό το περιβάλλον, ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές για έναν καταθέτη που αποζητά απόδοση; Ποιες είναι οι επενδυτικές επιλογές για έναν επενδυτή που θέλει να «χτίσει» ένα χαρτοφυλάκιο;

Είναι γεγονός πως το περιβάλλον των πολύ χαμηλών, σχεδόν μηδενικών, επιτοκίων στις καταθέσεις έχει προβληματίσει έντονα τους πελάτες με διαθέσιμη ρευστότητα που είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια υψηλές αποδόσεις σε προθεσμιακές και προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου. Επιλογές για εκείνους που αναζητούν σήμερα αντίστοιχες αποδόσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. Προϋποθέτουν όμως την κατανόηση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν την κίνηση των αγορών. Ήδη λοιπόν, πελάτες που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την συνολική απόδοση των κεφαλαίων τους, τοποθετούνται σε:
· Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked με μακροπρόθεσμο ορίζοντα που συνδυάζουν επενδυτικά με ασφαλιστικά οφέλη για την κάλυψη αναγκών όπως η δημιουργία κεφαλαίου για σπουδές παιδιών, αγορά σπιτιού ή/και ενίσχυση της συνταξιοδότησης.
· Ομολογιακές εκδόσεις μεγάλων και αναγνωρισμένων ελληνικών επιχειρήσεων με καλές προοπτικές και δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό που εξακολουθούν να προσφέρουν αποδόσεις στην περιοχή του 2-3%, σε αντίθεση με τα κρατικά όπου οι αποδόσεις είναι σχεδόν μηδενικές μέχρι τα 5 χρόνια.
· Μετοχικά Αμοιβαία κεφάλαια ή χαρτοφυλάκιο μετοχών επιλεγμένων εταιρειών με χαμηλό δανεισμό και υψηλή μερισματική απόδοση. Για την ελληνική αγορά επιλέγονται κυρίως εταιρίες σε κλάδους που επλήγησαν σκληρά από την πανδημία, όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές, τα καταναλωτικά αγαθά και η βιομηχανία καθώς η ισχυρή δημοσιονομική στήριξη, η επανεκκίνηση της οικονομίας (π.χ. το άνοιγμα του τουρισμού που για την Ελλάδα είναι η βαριά βιομηχανία) αλλά και οι επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Next Generation αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τους ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα.
· Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων ανά τον κόσμο (global allocation).
· Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια μεγάλων ξένων οίκων με τοποθετήσεις σε επιλεγμένους κυβερνητικούς και εταιρικούς τίτλους με βραχυπρόθεσμη μέση διάρκεια (π.χ. 3 έτη).
Η επιλογή ενός, ή ακόμη καλύτερα ενός συνδυασμού των παραπάνω επιλογών που θα διασφαλίζει ικανοποιητική διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και ο προσδιορισμός κατάλληλου τμήματος της διαθέσιμης ρευστότητας ώστε οι κίνδυνοι να περιοριστούν ακόμα περισσότερο, αποτελεί τη βάση για κάθε επενδυτή που επιθυμεί να “χτίσει” το χαρτοφυλάκιό του.
Κατανοούμε βέβαια, πως είναι δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα για κάποιον που παρακολουθεί περιστασιακά τις αγορές να χαράξει την πορεία του ανάμεσα στις κατηγορίες επενδύσεων, στους, κλάδους της οικονομίας και μάλιστα υπό την επίδραση του ταχέως μεταβαλλόμενου σημερινού περιβάλλοντος των αγορών που απαιτεί στενή παρακολούθηση και ταχείες παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές.. Το παραπάνω πρόβλημα απλοποιείται με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, τη διαχείριση των οποίων κάνουν εξειδικευμένοι διαχειριστές με τεχνικές γνώσεις, κατάλληλα εργαλεία και πόρους και πολλά χρόνια εμπειρίας στην αντιμετώπιση των διακυμάνσεων των αγορών, στην ερμηνεία των μακροοικονομικών τάσεων και την αξιολόγηση επενδυτικών επιλογών και στη σύνθεση χαρτοφυλακίων.. Η Εθνική Τράπεζα, μέσω της θυγατρικής της, την Εθνική ΑΕΔΑΚ, το κάνει επί χρόνια με επιτυχία για χιλιάδες επενδυτές, θεσμικούς και μη αλλά και για τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία που της εμπιστεύονται τα αποθεματικά τους. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εθνικής ΑΕΔΑΚ προσφέρουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων όπου κάθε επενδυτής μπορεί να βρει εκείνο που του ταιριάζει ενώ θα πρέπει να τονιστεί πως οι πελάτες δεν επιβαρύνονται με προμήθεια όταν πραγματοποιούν την επένδυση και αν διατηρήσουν τη συμμετοχή τους για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, απαλλάσσονται και από τις προμήθειες εξαγοράς. Παράλληλα η συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με διεθνώς αναγνωρισμένους Παρόχους όπως η Blackrock, η UBS, η Schroder, η Franklin Templeton, η Pictet και η BNP προσφέρει ακόμη περισσότερες επιλογές που μπορούν να καλύψουν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Πώς μπορεί ένας καταθέτης/ δυνητικός επενδυτής να επιλέξει τα πλέον κατάλληλα επενδυτικά προϊόντα για το προφίλ και τις ανάγκες του;

Στην Εθνική Τράπεζα προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τις επενδυτικές τους ανάγκες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους, ώστε να διασφαλίσουμε την κατάλληλη επαγγελματική υποστήριξη για εκείνους.
Όπως ανέφερα και στην προηγούμενη ερώτηση, η Εθνική Τράπεζα παρέχει διαθέσιμες επιλογές που καλύπτουν όλα τα επενδυτικά προφίλ των πελατών της (από το πιο Συντηρητικό έως το πιο Επιθετικό). Μέσω της υπηρεσίας Premium Banking, έχουμε αναδείξει σε άμεση προτεραιότητα την προσωπική εξυπηρέτηση του πελάτη που διαθέτει σημαντικά κεφάλαια στην Τράπεζα, από τον Προσωπικό του Συνεργάτη. Ένα στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας με μακροχρόνια εμπειρία και κατοχή πιστοποίησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος αποτελεί τον προσωπικό του σύμμαχο για την επίτευξη των οικονομικών του στόχων.
O Προσωπικός Συνεργάτης βρίσκεται πάντα στη διάθεση του πελάτη, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εξυπηρέτησης, όπου με διακριτικότητα και άνεση σχεδιάζουν από κοινού το επενδυτικό πλάνο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Ξεκινούν με τη σκιαγράφηση του επενδυτικού του προφίλ, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, σε συμφωνία με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ΜIFID ΙΙ. Στη συνέχεια, ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τους στόχους και στο επίπεδο κινδύνου που είναι πρόθυμος να αναλάβει, με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα σχέδιά του. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, ο Προσωπικός Συνεργάτης ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές προκειμένου ο πελάτης να καταρτίσει το επενδυτικό του πλάνο και προβεί στις πιο κατάλληλες επιλογές.Παράλληλα, μέσω του Προσωπικού του Συνεργάτη, αλλά και του εβδομαδιαίου Newsletter που παράγεται από τους Επικεφαλής Οικονομολόγους Αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας, οι πελάτες Premium Banking λαμβάνουν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις νέες τάσεις και εξελίξεις στις αγορές, στην Ελλάδα και Διεθνώς, ώστε να είναι διαρκώς σε θέση να γνωρίζουν εάν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν το χαρτοφυλάκιό τους ή τις μελλοντικές τους επενδυτικές επιλογές. Τέλος, για πελάτες με ιδιαίτερα σημαντικά κεφάλαια, η Εθνική Τράπεζα παρέχει το Private Banking, που προσφέρει ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες αλλά και όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών σε πελάτες με σύνθετες χρηματο-οικονομικές ανάγκες και αντίστοιχου οικονομικού προφίλ. Εκεί, η προσέγγιση είναι απολύτως εξειδικευμένη τόσο σε επίπεδο χαρτοφυλακίου πελάτη όσο ακόμα και σε επίπεδο συγκεκριμένου προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προθέσεις κάθε πελάτη ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, το εύρος των επιλογών εμπλουτίζεται με προϊόντα των κορυφαίων οίκων διαχείρισης κεφαλαίων διεθνώς, επεκτείνεται στο σύνολο των υποκείμενων αξιών και καλύπτει ακόμα και σύνθετες επενδυτικές ανάγκες που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση. Αυτός είναι και ο λόγος που το Private Banking της Εθνικής Τράπεζας επιλέγεται από εξειδικευμένα νομικά πρόσωπα διαχείρισης οικογενειακού πλούτου (γνωστά και ως Family Offices) μέσω ειδικού τμήματος εργασιών για το σκοπό αυτό.

Γιατί να επιλέξει κάποιος την Εθνική Τράπεζα, για τη διαχείριση των κεφαλαίων του και τι προνόμια απολαμβάνει λόγω της σχέσης;

Στην Εθνική Τράπεζα δουλεύουμε μεθοδικά, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την αξιοπιστία την υπεύθυνη αντιμετώπιση και την ανάπτυξη μια μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που αντανακλούν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας, στοχεύοντας στην βέλτιστη εξυπηρέτησή τους και ανταποκρινόμενοι σε κάθε είδος επενδυτικού προφίλ. Παράλληλα, τα στελέχη της θυγατρικής μας, της NBG Asset Management ΑΕΔΑΚ, διακρίνονται για την πολύχρονη εμπειρία τους στη διαχείριση κεφαλαίων με ανταπόκριση στις ραγδαίες εξελίξεις στις εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Συνοψίζοντας λοιπόν τους λόγους που κάνουν την Εθνική Τράπεζα να ξεχωρίζει, θα ανέφερα την αξιοπιστία, την πληθώρα τον επιλογών και την εμπειρία των στελεχών.
Επιπλέον, στην Εθνική Τράπεζα, επιβραβεύουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει την υπηρεσία Premium Banking, η οποία απευθύνεται σε πελάτες που διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια στην Τράπεζα. Το Premium Banking έχει σχεδιαστεί ως μία ξεχωριστή τραπεζική εμπειρία, με στόχο την ανάπτυξη μίας σύγχρονης σχέσης συνεργασίας που έχει επίκεντρο τον πελάτη. Δημιουργούμε λοιπόν αξία για τους ξεχωριστούς μας πελάτες μέσα από τρεις πυλώνες:
· Παρέχουμε υψηλού επιπέδου προσωπική εξυπηρέτηση από τον Προσωπικό τους Συνεργάτη, ο οποίος τους εξυπηρετεί αποκλειστικά μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων στο Κατάστημα και έχει την ευθύνη της συνολικής τους σχέσης με την Τράπεζα, με στόχο το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για εκείνους και την οικογένειά τους.
· Εξασφαλίζουμε μοναδικά προνόμια, αποκλειστικές συνεργασίες και ειδική προνομιακή τιμολόγηση για προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας, που αναβαθμίζουν την καθημερινότητά τους. Αξίζει να αναφέρουμε το πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης Premium go4more, το οποίο δημιουργήσαμε αποκλειστικά για τους Premium Banking πελάτες μας, προσφέροντας υψηλότερα ποσοστά επιβράβευσης σε μία σειρά επιλεγμένων επιχειρήσεων.
· Φροντίζουμε για τη δυναμική ανταπόκριση στις επενδυτικές ανάγκες τους. Ο Προσωπικός Συνεργάτης εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, τους στόχους και το επίπεδο ρίσκου που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν προσφέροντας μεγάλο εύρος επιλογών για την κάλυψή τους. Συζητά μαζί τους και τους ενημερώνει για τις νέες τάσεις & εξελίξεις στις αγορές, καθώς & τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές που ταιριάζουν στο επενδυτικό τους προφίλ.
Θα προέτρεπα τους πελάτες που δεν το έχουν ήδη κάνει, να προγραμματίσουν μία συνάντηση με τον Προσωπικό τους Συνεργάτη, προκειμένου να τον γνωρίσουν από κοντά και να ενημερωθούν για τα νέα προνόμια και υπηρεσίες του Premium Banking, είτε καλώντας απευθείας τον ίδιο, είτε μέσω της εφαρμογής i-bank pass plus.

Τι εργαλεία προσφέρει η Εθνική στους επενδυτές για τη χάραξη της επενδυτικής τους στρατηγικής και πώς διασφαλίζει το compliance με την MIFID II αλλά και τον SFDR;

Στην Εθνική Τράπεζα, λειτουργούμε με γνώμονα τους στόχους και τις ανάγκες των πελατών μας. Τα “εργαλεία” μας είναι η πιστή τήρηση των προβλεπομένων από τους διεθνείς κανόνες και οδηγίες, όπως η MiFID II, και φυσικά ο υψηλός επαγγελματισμός του προσωπικού μας. Θα πρέπει να τονιστεί πως τα στελέχη που έχουν αναλάβει την εξυπηρέτηση των πελατών ως προς τα επενδυτικά τους σχέδια, είναι πλήρως πιστοποιημένα και διαρκώς επανεκπαιδεύονται. Έχουν πλήρη επίγνωση του θεσμικού πλαισίου πίσω από τη MiFID και φροντίζουν για την απαρέγκλιτη τήρησή της. Κάθε πελάτης προτού συμμετάσχει σε οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν ενημερώνεται για αυτήν και υπογράφει τη σχετική σύμβαση. Επιπλέον, το πρώτο βήμα της διαδικασίας επιλογής τίτλου από κάθε πελάτη είναι ο προσδιορισμός του επενδυτικού του προφίλ κατόπιν διενέργειας του σχετικού ερωτηματολογίου.
Έχουμε μάλιστα ενσωματώσει δικλείδες ασφαλείας στα συστήματά μας που καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή σε επενδυτικά προϊόντα τυχόν περιπτώσεις πελατών που δεν έχουν ενημερωθεί και αποδεχτεί τη σύμβαση MiFID II ή δεν είναι συμβατοί, σύμφωνα με το επενδυτικό τους προφίλ, με το προϊόν που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν.


Αλλάζουν “συνήθειες” οι επενδυτές
To 90% των εύπορων επενδυτών δηλώνει ότι η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα να θέλουν να εναρμονίσουν τις επενδύσεις τους με τις αξίες τους, σύμφωνα με τη νέα έρευνα Investor Watch της UBS. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 3.800 επενδυτές από 15 αγορές παγκοσμίως, κατέγραψε την ολοένα μεγαλύτερη επιθυμία των επενδυτών να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαιά τους με στόχο την προώθηση της αλλαγής, ενώ αποζητούν έναν υψηλότερο σκοπό στη ζωή τους:
• Το 79% θεωρεί ότι η πανδημία το ώθησε να αξιολογήσει εκ νέου τι είναι σημαντικότερο
• Περίπου οι μισοί σκοπεύουν να αυξήσουν τις φιλανθρωπικές προσφορές τους
• Σχεδόν το 60% ενδιαφέρεται περισσότερο για τις βιώσιμες επενδύσεις απ’ ό,τι πριν από την πανδημία
Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι, ως απόρροια της πανδημίας, οι νεότερες γενιές έστρεψαν περισσότερο την προσοχή τους στις επενδύσεις που συνδέονται με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Το 79% των επενδυτών ηλικίας 50 ετών και κάτω επισήμανε ότι η πανδημία ενίσχυσε την επιθυμία του να συμβάλλει στον κόσμο με πιο ξεχωριστό τρόπο και να κάνει τη διαφορά, σε σύγκριση με το 51% των επενδυτών άνω των 50 ετών. Τα τρία τέταρτα περίπου του νεότερου αυτού πληθυσμού εκφράζουν επίσης την επιθυμία να αναπτύξουν ή να επικαιροποιήσουν ένα ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό πρόγραμμα.