O Κωνσταντίνος Σέρρος, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Uni Systems ανακοινώνει στο Digital Finance τη συνεργασία της εταιρείας με τη Finastra, έναν εκ των μεγαλύτερων εταιρειών software παγκοσμίως.

Το μακροχρόνιο ταξίδι της Uni Systems στον κόσμο της πληροφορικής που χαρακτηρίζεται από σειρά οροσήμων, μας δίδαξε πώς να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς αλλά και πως να προσδιορίζουμε τις μελλοντικές ευκαιρίες.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και να τους καθοδηγούμε στο πώς η κάθε λύση μπορεί να ενσωματωθεί ομαλά ακόμα και στο πιο απαιτητικό περιβάλλον, καλύπτοντας ανάγκες που και οι ίδιοι οργανισμοί μπορεί να μην έχουν προβλέψει.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, διευρύνουμε διαρκώς τον κύκλο των συνεργατών μας και των καινοτόμων λύσεων που προσφέρουμε. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώνουμε με ενθουσιασμό τη νέα μας συνεργασία με τη Finastra, το μεγαλύτερο προμηθευτή financial software που εξυπηρετεί το σύνολο της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Από κοινού, χτίζουμε μια νέα συνεργασία που βασίζεται σε προκαθορισμένη στρατηγική και ατη δημιουργία αξίας που αφορά και στις δύο εταιρείες, στοιχεία για τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στο μετασχηματισμό του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Στοχεύουμε στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των λύσεων και υπηρεσιών μας και στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Όπως σε κάθε στρατηγική συνεργασία, η αξία της θα ωφελήσει πολλαπλά τους κοινούς μας πελάτες, οι οποίοι, επιπλέον, θα ωφεληθούν από την ανοικτή πλατφόρμα της Finastra, το FusionFabric.cloud κατά την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων τους.

Ως δύο οργανισμοί με βαθιά γνώση του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού κλάδου πρόκειται να καλλιεργήσουμε περαιτέρω τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας και να γίνουμε ισχυρότεροι, μαζί, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητές μας απέναντι στους πελάτες μας.

Προσφέροντας ευέλικτες λύσεις που αναβαθμίζουν τα συστήματά τους θα υποστηρίξουμε την προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της αγοράς τους και να ανταποκριθούν με τη σειρά τους στις ανάγκες των δικών τους πελατών.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η συνεργασία μας θα επιτρέψει στους πελάτες μας να ωφεληθούν από την τοπική τεχνογνωσία και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις της Finastra σε αρκετές γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Σερβίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας.

Η Finastra διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων και αυτός ο παράγοντας ήταν καθοριστικός στην απόφασή μας να προχωρήσουμε στη σύναψη της συγκεκριμένης συνεργασίας. Η αρχική φάση του στρατηγικού μας σχεδίου επικεντρώνεται στις λύσεις Treasury, Risk Management, Payments και Retail Banking και ο λόγος αυτής της επιλογής είναι η εκτεταμένη τεχνογνωσία των δύο εταιρειών στους εν λόγω τομείς.

Συγκεκριμένα, σε αυτό το στάδιο, σκοπεύουμε να εργαστούμε με το Fusion Treasury, μια λύση που δημιουργήθηκε για να επιτρέψει τον ενδελεχή σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εκτέλεση εργασιών μέσω μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης λύσης, με το Fusion Risk, τη λύση που μπορεί να προστεθεί στο Fusion Treasury και να παρέχει την αυτοματοποιημένη και συνεκτική εικόνα της αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου, περιορίζοντας τις ανάγκες διαχείρισης του ισολογισμού συμπεριλαμβάνοντας θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και παραγωγής αναφορών.

Μια ακόμη λύση την οποία αξιοποιούμε άμεσα, είναι το Fusion Global PAYplus, λύση που επιτρέπει στους οργανισμούς να ενοποιήσουν παραδοσιακά συστήματα σε ένα ενιαίο κόμβο πληρωμών καλύπτοντας τις λειτουργίες πληρωμών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Αυτές οι υψηλής αξίας λύσεις, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία της Uni Systems, θα προσφέρουν στους πελάτες μας ένα ευέλικτο, καινοτόμο, ολοκληρωμένο και ασφαλές περιβάλλον πληροφορικής που θα υποστηρίζει πλήρως τη θέση τους στις αγορές που οι ίδιοι δραστηριοποιούνται.

Στη Uni Systems, διαθέτουμε βαθιά σχέση με τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο στον οποίο έχουμε επενδύσει από τις πρώτες μέρες της παρουσίας μας στον τομέα της πληροφορικής. Λόγω της ευρείας εμπειρίας μας στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη εκτενούς αριθμού λύσεων και έργων, βρισκόμαστε σε ευνοϊκή θέση.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας σύμβουλοι διαθέτουν πλήρη τεχνογνωσία ώστε να υποστηρίξουν οποιουδήποτε είδους έργο, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, καθώς έχουν υλοποιήσει μερικά από τα πιο σύνθετα τραπεζικά έργα στην αγορά. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις τραπεζικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς ήμασταν οι πρώτοι που προσφέραμε λύσεις instant payments στην Ελλάδα έχοντας υλοποιήσει και λειτουργήσει τον σχετικό κόμβο πληρωμών για συστημική τράπεζα.

Σε ό,τι αφορά στο treasury, πρόκειται επίσης για έναν από τους τομείς εξειδίκευσής μας, καθώς οι έμπειρες ομάδες μας έχουν αναπτύξει και εξακολουθούν να διαχειρίζονται αντίστοιχα έργα σε καταξιωμένα τραπεζικά ιδρύματα. Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας και των δυνατοτήτων που μας προσφέρει, θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, ενεργώντας, παράλληλα, προς όφελος των πελατών μας σε τοπικό επίπεδο.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι πελάτες μας θα επωφεληθούν τόσο από την τεχνογνωσία μας όσο και από τις λύσεις της Finastra, απολαμβάνοντας, παράλληλα, συνεχή υποστήριξη από την ομάδα μας.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η εμπειρία και η στενή μας συνεργασία, μας παρέχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην περιφερειακή αγορά: την υλοποίηση σχετικών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων που μπορούν να προσφέρουν το αποτέλεσμα και την επιθυμητή αξία στους πελάτες μας, με κύκλους υλοποίησης που καθοδηγούνται από την προηγούμενή μας εμπειρία. Αυτό, αναμφίβολα, θα καθοδηγήσει τις μελλοντικές προτιμήσεις και με τη σειρά του θα ενισχύσει επίσης τη θέση μας στην αγορά.

Το κοινό μας όραμα για τη νέα συνεργασία είναι η υποστήριξη των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό να μετατρέψουν τα συστήματα και τις λειτουργίες τους σε ευέλικτους μηχανισμούς που στηρίζουν τον πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συνεχή ανάπτυξή τους.

Αυτό που επιδιώκουμε είναι να ποσοτικοποιήσουμε τα απτά οφέλη των λύσεων της Finastra και να αποδείξουμε ότι η στρατηγική απόφαση για επενδύσεις σε αυτές μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των οργανωτικών βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) και των εταιρικών στόχων του κάθε οργανισμού.

Η συνεργασία της Uni Systems με τη Finastra βασίζεται στην ισχυρή τεχνογνωσία και στην εξειδίκευση. Γνωρίζοντας την αγορά, τη γεωγραφική περιοχή και τις προκλήσεις των πελατών μας, μας δίνεται η δυνατότητα να τους καθοδηγήσουμε στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Ένα ισχυρό σημείο αναφοράς σε αυτή τη συνεργασία αποτελεί το ευέλικτο προφίλ της Uni Systems ως systems integrator και παρόχου λύσεων αλλά και η ικανότητα ανάπτυξης ουσιαστικών και ολοκληρωμένων συστημάτων που ταιριάζουν στις πραγματικές ανάγκες του πελάτη. Επιπλέον, στη Uni Systems χτίζουμε τις λύσεις μας μέσα από ένα εκτεταμένο οικοσύστημα πολύτιμων συνεργατών με κοινή σχέση εμπιστοσύνης.

Αυτοί οι συνεργάτες, μας υποστηρίζουν στο ταξίδι μετασχηματισμού των πελατών μας και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να τους εμπλέξουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ένα παράδειγμα τέτοιου εταίρου είναι η Microsoft, στενός συνεργάτης και των δύο εταιρειών, που μπορεί να μας υποστηρίξει σε έργα migration και ανάπτυξης στο cloud, σε όλη την Ευρώπη.

Επιπλέον, με τη Finastra μας συνδέει μια κοινή αξία: σεβόμαστε το χρόνο, τα χρήματα και τις επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών μας και καθιερώνουμε μακροχρόνιες σχέσεις όντας ο έμπιστος σύμβουλός τους για το μετασχηματισμό. Και οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέσω αυτής της πελατοκεντρικής προσέγγισης.

Την τρέχουσα χρονική στιγμή, βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας μοναδικής ευκαιρίας να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα και να αποφέρουμε αξία στην τραπεζική αγορά, την οποία υπηρετούμε εδώ και πολλά χρόνια και είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που η Uni Systems είναι ένας από τους εταίρους της Finastra σε αυτό το ταξίδι.