Η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε. έχει μόλις λίγους μήνες που ανέλαβε δράση, και έχει σκοπό να αλλάξει εκ βάθρων το πρόσωπο της εταιρείας.

Η Σταυρούλα Καμπουρίδου ανέλαβε τα ηνία της ΔΙΑΣ από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Στέλεχος με τεχνολογικό μεν background, καθώς έχει σπουδάσει Επιστήμη των υπολογιστών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και κατέχει Master Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Stanford University, στο οποίο σπούδασε με πλήρη υποτροφία, αλλά και απόλυτα επιτυχημένο track record στο πεδίο των πωλήσεων, εργαζόμενη επί τετραετία στην ΙΒΜ.

Παράλληλα, για οχτώ χρόνια εργάστηκε στον τομέα των τεχνολογικών προμηθειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, το μισό χρονικό διάστημα ως επικεφαλής της εν λόγω Διεύθυνσης, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2017 και μέχρι σήμερα ηγείται του FinTech Innovation Hub της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ενώ ταυτόχρονα είναι και σύμβουλος επί θεμάτων τεχνολογίας στον Διοικητή της ΤτΕ επιβλέποντας την υλοποίηση -εντός του έτους- του 2ου του φορέα (μετά το Hub) διευκόλυνσης της καινοτομίας, του Regulatory Sandbox.

Εργασιακή εμπειρία και πλούτος παραστάσεων και γνώσης που εκτείνονται από το back στο front office, φαινομενικά ιδανικός συνδυασμός για την καθοδήγηση της Διατραπεζικά Συστήματα στην μεταπανδημική εποχή. Ένα τρίμηνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η κ. Καμπουρίδου δηλώνει ενθουσιασμένη για την εργατικότητα, το πάθος, την θέληση και την δημιουργικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΙΑΣ διαπιστώνοντας πως “ήταν έτοιμο από καιρό”. Στοιχείο, που δύναται να αποτελέσει καταλυτικής σημασίας παράγοντα στην game changer πρόκληση που ορθώνεται μπροστά στην ίδια και τα στελέχη του οργανισμού.Η ΔΙΑΣ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1989 και αποτελεί τον Εθνικό Φορέα Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών. Μέτοχοι της εταιρείας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας, ενώ στα μέλη της συμπεριλαμβάνονται 49 πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος κλπ.) με έδρα την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κυρία Καμπουρίδου, τι περιλαμβάνει το άμεσο pipeline προϊόντων και υπηρεσιών της ΔΙΑΣ Α.Ε.;

Το κεντρικό project μας που αναμένεται να διατρέξει ολόκληρο το έτος αφορά στην ολοκλήρωση της πλήρους διασύνδεσης των ελληνικών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, έχοντας ως κόμβο διαχείρισης τη ΔΙΑΣ, με την υπηρεσία TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), την οποία και έθεσε σε λειτουργία το Ευρωσύστημα στα τέλη του 2018. Με την συγκεκριμένη κίνηση θα διασυνδεθεί απευθείας ολόκληρο το εγχώριο σύστημα πληρωμών σε επίπεδο τελικού καταναλωτή και επιχείρησης με το διατραπεζικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (TIPS). Κάτι, που στην πράξη μεταφράζεται σε live time πληρωμές από μέρους των καταναλωτών προς τους εμπόρους και τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της γεωγραφίας στην οποία και δραστηριοποιούνται.

Απώτερος στόχος της υπηρεσίας TIPS είναι η διασφάλιση της ικανοποίησης της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης άμεσων πληρωμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπροσθέτως, η ίδια υπηρεσία βοηθά ώστε να αποφευχθεί η επικράτηση εθνικών λύσεων που με τη σειρά τους επαναφέρουν την λογική του κατακερματισμού των υπηρεσιών πληρωμών στη Γηραιά ήπειρο.

Ήδη, από τις αρχές του τρέχοντος έτους η ΔΙΑΣ Α.Ε. ανήκει στην Ευρωπαϊκή ομάδα των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού που επεξεργάζονται Άμεσες Πληρωμές (SCT Instant), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών. Κάτι, που σημαίνει πως είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στη διακίνηση instant payments.

Μάλιστα, υπό αυτό το πρίσμα επενδύσαμε σε καινοτόμες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων μας, προκειμένου να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα νέα μέσα πληρωμών που με το πέρασμα του χρόνου θα υιοθετηθούν από ευρωπαϊκούς φορείς και αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Θέλετε να μας “μυήσετε” περισσότερο στην λογική γύρω από την οποία έχει αναπτυχθεί το TIPS;

Το TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) αποτελεί µια υπηρεσία που βασίζεται σε μια σύγχρονη αρχιτεκτονική συστημάτων πληρωμών που με τη σειρά της συνδυάζει αρμονικά τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος εκκαθάρισης (netting) πληρωμών λιανικής και ενός αντίστοιχου συστήματος ακαθάριστου διακανονισμού σε συνεχή χρόνο (RTGS).

Το εν λόγω “πάντρεμα” επιτρέπει τον άμεσο διακανονισμό ενός σημαντικά μεγάλου όγκου πληρωμών και δη µε σχετικά χαμηλό κόστος.

Την ίδια στιγμή, είναι συμβατό µε τις ιδιαίτερα αυστηρές απαιτήσεις επίβλεψης του Ευρωσυστήµατος, καθώς και µε τη σύσταση CPMI-IOSCO που αφορά την ανθεκτικότητα των υποδομών της χρηματοπιστωτικής αγοράς έναντι των κυβερνοεπιθέσεων. Κάτι που του δίνει την δυνατότητα να καλύψει τις προϋποθέσεις διακανονισμού μιας πανευρωπαϊκής λύσης άμεσων πληρωμών, διασφαλίζοντας απόλυτο ποσοστό ασφάλειας ως προς τον κίνδυνο διακανονισμού, μιας και οι συναλλαγές εκτελούνται με χρήμα κεντρικής τράπεζας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω τη βοήθεια που έχουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως διαχειρίστρια της Υπηρεσίας, η οποία μελετά και αναλύει τις εξελίξεις στον χώρο των άμεσων πληρωμών και καινοτομιών με κύριους γνώμονες την ασφάλεια, αποδοτικότητα, και παροχή ίσων ευκαιριών στους συμμετέχοντες στην αγορά.

Ποια κρίνετε πως είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν το TIPS;

Κατ’ αρχήν, διακρίνεται για την ανθεκτικότητά του, καθώς αποτελεί μια ισχυρή, όσο και ανθεκτική υποδομή υπό τη διαχείριση του Ευρωσυστήµατος, είναι αποτελεσματικό διασφαλίζοντας άμεσο εγχρήματο διακανονισμό της κεντρικής τράπεζας που με τη σειρά του ενισχύει την ασφάλεια και εκμηδενίζει τον πιστωτικό κίνδυνο, αλλά και απλοποιημένη επεξεργασία συναλλαγών, χάρη στην απευθείας σύνδεση μεταξύ του εντολέα και του αποδέκτη.

Ένα ακόμη από τα γνωρίσματά του είναι η ταχύτητα από τη στιγμή κατά την οποία οι συµµετέχοντες στο TIPS μπορούν να επεξεργαστούν τις συναλλαγές σε μερικά μόλις δευτερόλεπτα. Επιπροσθέτως, τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά και για τους συµµετέχοντες, και δη σε ότι αφορά στη διαχείριση της ρευστότητας, καθώς τα υπόλοιπα των λογαριασμών TIPS προσµετρώνται στον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών.

Ένα από τα σημαντικά προϊόντα που διαθέτει στο portfolio της η ΔΙΑΣ αφορά στο IRIS. Μιλήστε μας γι’αυτό.

Πράγματι, σε συνεργασία με τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες, αλλά και τους υπόλοιπους παρόδους υπηρεσιών πληρωμών που τα προσφέρουν, έχουμε αναπτύξει τα προϊόντα IRIS online, για τη μεταφορά χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή και IRIS e-commerce που αφορά στην πληρωμή σε ηλεκτρονικό κατάστημα.

Θα πρέπει να επισημάνω πως ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (λ.χ. τράπεζες), σε συνεργασία με την ΔΙΑΣ Α.Ε. ξεκίνησαν να συμμετέχουν, με περιορισμένες online συναλλαγές έως του ποσού των 12.500 ευρώ, στο πανευρωπαϊκό σχήμα SCT instant που επιτρέπει τις πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ σε ΙΒΑΝ) και δη σε real time, 24x7x365, σε εθνικό και μελλοντικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με υψηλό βαθμό ασφάλειας.

Μέσω του καινούριου πλαισίου άμεσων πληρωμών, είναι βέβαιο πως θα διαμορφωθεί η αγορά των πληρωμών στο κοντινό μέλλον, και μέσω κινητών τηλεφώνων είτε εν γένει smart συσκευών. Όπως γίνεται αντιληπτό, εγκαινιάζεται η εποχή των συναλλαγών “account to account”, τις οποίες ωστόσο η ΔΙΑΣ έχει ήδη εισάγει στο εγχώριο τοπίο, χάρη στα προϊόντα IRIS online (για την μεταφορά χρημάτων μέσω κινητού είτε ηλεκτρονικού υπολογιστή) και IRIS e-commerce (για πληρωμή σε ηλεκτρονικό κατάστημα).  Αρκεί να σημειωθεί πως η χρηστικότητα του προϊόντος μας για τα e-καταστήματα αποδείχθηκε εμπράκτως στην αγορά και σε έντονες συνθήκες, σε καθεστώς lock down, όταν αφού προσέθεσαν το IRIS e-commerce ως μέθοδο πληρωμής κατέγραψαν 800.000 συναλλαγές το 2020, τη στιγμή κατά την οποία το αντίστοιχο πλήθος δεν ξεπερνούσε τις 450.000 συναλλαγές συνολικά το 2019. Γιατί αλήθεια, ποια επιχείρηση και έμπορος δεν θα επιθυμεί να απολαμβάνει το προνόμιο να πληρώνονται σε χρόνο που δεν ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα από τον πελάτη;

Κι αυτό, διασφαλίζεται μέσω του νέου ευρωπαϊκού σχήματος SCT Instant και παρέχεται από μέρους των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Σήμερα, το SCT instant λειτουργεί σε 23 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 2.300 πάροχοι παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Όσο για την υπηρεσία στιγμιαίων πληρωμών IRIS Online Payments, επιτρέπει τη μεταφορά κεφαλαίων από τη μία τράπεζα στην άλλη σε πραγματικό χρόνο.

Μάλιστα, προσφέρεται από το σύνολο των ελληνικών τραπεζών, ενώ παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη που έχει “κατεβάσει” την εφαρμογή να μεταφέρει χρήματα από κινητό σε κινητό δίχως ωστόσο να απαιτείται η εκ των προτέρων γνώση του ΙΒΑΝ του παραλήπτη.

Απώτερος στόχος είναι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να έχει υπάρξει μια εκτενέστερη αξιοποίηση όσο και προώθηση του συστήματος από την πλευρά των τραπεζικών ιδρυμάτων, αλλά και μεγαλύτερος βαθμός υιοθέτησης από την πλευρά των ίδιων των χρηστών-καταναλωτών, αλλά και των επιχειρήσεων. Θέλω να πιστεύω πως εντός του 2021 θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις, γεγονός το οποίο αυτομάτως θα διευκολύνει έτι περαιτέρω την προώθηση του προϊόντος της ΔΙΑΣ.

Πόσο έτοιμη είναι η ΔΙΑΣ προκειμένου να υποστηρίξει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στη διακίνηση instant payments;

Ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ανήκει στην ευρωπαϊκή ομάδα των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού που επεξεργάζονται Άμεσες Πληρωμές (SCT Instant), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Ως αποτέλεσμα είναι έτοιμη να υποστηρίξει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στη διακίνηση instant payments και φέτος θα έχουμε με τη βοήθεια της ΔΙΑΣ την επίτευξη ενός ουσιαστικού instant payments big bang για την Ελλάδα με ένταξη στο TIPS των περισσότερων εμπορικών τραπεζών και της ΤτΕ, δηλαδή με κάλυψη των λογαριασμών πληρωμών που τηρούνται στην Ελλάδα και θα μπορούν να αποστέλλουν και να αποδέχονται SCT Instant σε ποσοστό άνω του 95%. Ουσιαστικά, το νέο μέσο πληρωμών εγγυάται την πίστωση του δικαιούχου σε δευτερόλεπτα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ολόκληρο τον χρόνο μέσω της διακίνησης μηνυμάτων που βασίζονται στο πρότυπο ISO 20022 για τη μεταφορά πιστώσεων.

Το σύνολο των ανωτέρω προϊόντων και λύσεων θα οδηγήσουν σε τι ακριβώς; 

Ενδεχομένως την πρωτοβουλία ανάπτυξης μιας πανευρωπαϊκής κάρτας πληρωμών. Κατά καιρούς έχουν κάνει την εμφάνισή τους δημοσιεύματα που αναφέρουν πως το σύστημα European Payments Initiative (EPI) υποστηρίζεται από τους μηχανισμούς εκκαθάρισης και διακανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πανευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών και διατραπεζικού δικτύου που θα είναι ανταγωνιστικό των μη ευρωπαϊκών καρτών. Όπως αναφέρεται, μάλιστα, σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετέχουν περί τις 20 ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η αύξηση τόσο του πλήθους όσο και της αξίας των συναλλαγών μέσω του συστήματος πληρωμών της βρίσκεται στους στόχους της νέας διοίκησης;

Οφείλω να σημειώσω πως η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποτελεί τον κόμβο στην Ελλάδα για τα μέσα πληρωμών credit transfers και direct debits στα οποία βασίζονται οι διαδικασίες είσπραξης. Σήμερα, εξυπηρετούνται οι εισπράξεις 1.112 εταιρειών μέσω της υπηρεσίας credit transfers και 460 εταιρειών μέσω direct debits. Μάλιστα, σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται το Ελληνικό Δημόσιο (λ.χ. ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, Γ.Λ.Κ., Κτηματολόγιο, Δ.Ε.Υ.Α., Δήμοι κ.ά), πάροχοι ενέργειας και τηλεφωνίας, στοιχηματικές εταιρείες, ασφαλιστικές κ.ο.κ.

Πέρυσι, μέσω του συστήματος πληρωμών της Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. εκκαθαρίστηκαν συνολικά 286,9 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικού όγκου €295,4 δισεκατομμυρίων. Μέγεθος, το οποίο αντανακλά σε 1,5 φορά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας μας. Φέτος θα ξεπεράσουμε τα 300 εκατομμύρια συναλλαγές.Εκτιμώ πως τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να αυξηθούν και δη σημαντικά, αρκεί να υπάρξει η κατάλληλη προώθηση και αποδοχή από μέρους των επιχειρήσεων-πελατών των προϊόντων της ΔΙΑΣ Α.Ε. που δημιούργησε μαζί με τις τράπεζες. Κυρίως, σε ότι αφορά τα IRIS e-commerce και IRIS Payment. Οφείλω να τονίσω πως η στρατηγική μας δεν στηρίζεται στον… κανιβαλισμό της αγοράς υπό την έννοια της απόσπασης υφιστάμενων μεριδίων, αλλά στην διεύρυνση των δυνατοτήτων και της δυναμικής της αγοράς. Επιθυμία μας είναι να συμβάλουμε στην αισθητή αύξηση της διαθέσιμης “πίτας”, αλλά κυρίως στη διευκόλυνση του πολίτη/πελάτη αλλά και του εμπόρου με ένα επιπλέον ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

Ένα από τα αναξιοποίητα assets της Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. είναι το data center της, το οποίο φέρει πιστοποίηση Tier 3.

Πράγματι, έχουμε την τύχη να διαθέτουμε ένα υπερσύγχρονο data center υψηλών απαιτήσεων και ασφαλείας, με πραγματική διαθεσιμότητα 99,999%, το οποίο μέχρι σήμερα έχει αξιοποιηθεί σε μικρό βαθμό με την έννοια της παροχής hosting και collocation υπηρεσιών outsourcing προς τρίτους. Στις ημέρες μας, με την αντιστροφή που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση του ψηφιακού everything και δη κατά την διάρκεια του τελευταίου, πανδημικού έτους, όπου η διαθεσιμότητα, ο βαθμός απόκρισης και η e-ασφάλεια ανάγονται σε μέγιστα ζητούμενα, θεωρώ πως η επιχείρηση εξωστρέφειας προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της αγοράς αναφορικά με την αξιοποίηση της ισχύος και των offerings του data center της ΔΙΑΣ Α.Ε. αποτελεί μονόδρομο. Παράλληλα, θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο revenue stream.

Ακούγοντάς σας μέχρι τώρα, δεν σας κρύβω πως στο μυαλό μου έχει γεννηθεί η απορία εάν η πληθώρα των σχεδιασμών που περιγράψατε ανάγλυφα, δύναται να υποστηριχτεί από το ανθρώπινο δυναμικό.

Σε απόλυτο βαθμό όπως συμβαίνει άλλωστε μέχρι σήμερα με όλα τα projects που έχουμε διαχειριστεί και έχουμε φέρει εις πέρας με επιτυχία, χωρίς ίσως τη σημερινή εξωστρέφεια! Όποιος γνωρίσει καλύτερα και συνεργαστεί στενότερα με τα στελέχη της ΔΙΑΣ Α.Ε. διαπιστώνει με χαρά πως το γνωστικό τους υπόβαθρο κινείται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και είναι εξόχως εξειδικευμένοι, η “δίψα” τους για “φρέσκιες” ιδέες, νέες προκλήσεις και καινούρια project είναι δεδομένη, ενώ η διαδικασία επεξεργασίας και υλοποίησης φιλόδοξων στόχων που ουσιαστικά θα συμβάλουν αποφασιστικά στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του ίδιου του οργανισμού τους γοητεύει και τους δίνει πρόσθετο κίνητρο να είναι αποδοτικοί και αποτελεσματικοί. Παράλληλα, έχει γίνει κατανοητό απ’ όλους μας πως η Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. στον πυρήνα της είναι ένα software company, και ως τέτοιο πρέπει να λειτουργεί δημιουργώντας διαρκώς νέες εφαρμογές και υπηρεσίες για λογαριασμό των μελών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σε αυτό τον άξονα θα συνεχίσουμε να κινούμαστε,  φροντίζοντας παράλληλα να ενισχύσουμε την εξωστρέφειά μας προκειμένου να γίνει κατανοητό από το σύνολο των stakeholders της αγοράς, η δυναμική, τα offerings και τη συνολικότερη πρόταση που δύναται να εισφέρει στο τραπέζι η ΔΙΑΣ Α.Ε. Εξάλλου, κάτι παραπάνω από το 70% του ανθρώπινου δυναμικού μας, μηδέ εμού εξαιρουμένη, είναι hardcore στελέχη τεχνολογίας, οπότε η μελλοντική μας πορεία είναι προδιαγεγραμμένη. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που πληθώρα από εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως λ.χ. τα IRIS Instant Payments, IRIS ecommerce κ.ά. αποτελούν αποκλειστικά προϊόν σχεδιασμού, ανάπτυξης και εκτέλεσης του εξαιρετικού επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η ΔΙΑΣ Α.Ε.

Στους σχεδιασμούς σας περιλαμβάνεται η αξιολόγηση του προσωπικού ως “εργαλείο” περαιτέρω βελτίωσης και ενίσχυσης του skillset του, αλλά και επιβράβευσης των προσπαθειών του;

Πράγματι, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό μιας σύγχρονης διαδικασίας αξιολόγησης, ευθυγραμμισμένης με τους στρατηγικούς στόχους, τις εταιρικές αξίες, την κουλτούρα και το λειτουργικό μοντέλο της ΔΙΑΣ. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της επίδοσης και των ικανοτήτων των στελεχών μας, η ενίσχυση μιας κουλτούρας απόδοσης, όπου οι άνθρωποί μας κάνουν το αποτέλεσμα μέρος της καθημερινότητάς τους, με την αντίστοιχη αναγνώριση και επιβράβευση. Είμαστε απόλυτα ευτυχείς όσο και σίγουροι για την αξία του προσωπικού μας και επιθυμία μας είναι να το ενδυναμώσουμε, βοηθώντας να αναδείξει την πλήρη γκάμα της δυναμικής, των ικανοτήτων και του ταλέντου του.

Εν κατακλείδι, πως διαμορφώνεται το όραμά σας για την ΔΙΑΣ;

Να αποτελέσει έναν αξιόπιστο “παίκτη” που όταν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ένα βήμα, υπό την μορφή προϊόντος ή υπηρεσίας, στον ευρύτερο τομέα των πληρωμών, αυτομάτως θα απευθύνονται στην Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. ως μέρος της καθημερινής τους πρακτικής. Είτε αυτό αφορά την ενσωμάτωση QR κωδικού στις πληρωμές τους ή την αξιοποίηση του NFC της κινητής συσκευής των χρηστών-πελατών για την φυσική πληρωμή εντός των χώρων του τραπεζικού καταστήματος. Την ίδια κουλτούρα να ενστερνιστούν και οι επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς, οι οποίες κατά την επικοινωνία με το τραπεζικό ίδρυμα που συνεργάζονται να ζητούν κι αυτές λ.χ. να αξιοποιήσουν στην λειτουργία τους τον κωδικό πληρωμών RF, το IRIS instant payment, IRIS ecommerce και κάθε άλλη καινοτόμο προσέγγιση της ΔΙΑΣ Α.Ε. Το τεχνολογικό περιεχόμενο υπάρχει και διαρκώς θα αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται, φτάνει να το γνωστοποιήσουμε περαιτέρω και σε τέτοιο σημείο ώστε να καθιερωθούμε ως απόλυτα φερέγγυα λύση-απάντηση στα σύγχρονα ζητούμενα των stakeholders τόσο της τραπεζικής όσο και της εν γένει επιχειρηματικής αγοράς.

Bio
Η Σταυρούλα Καμπουρίδου έχει αναλάβει από 01/01/2021 καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου στην εταιρεία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) Α.Ε. Είναι από το 2017 σύμβουλος τεχνολογίας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ηγήθηκε των πρωτοβουλιών FinTech της ΤτΕ, όπως τη δημιουργία του Hub τον Μάρτιο του 2019 και το έργο υπό υλοποίηση του Regulatory Sandbox  που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν ενταχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Πληροφορικής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (2009-2016) και υπεύθυνη για την προμήθεια υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Πριν από αυτό ήταν Διευθύντρια Πωλήσεων Εξοπλισμού στην IBM (2005-2009), υπεύθυνη για τους τομείς των Τραπεζών και Τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών με διάκριση, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Stanford, με πλήρη υποτροφία.