O CEO της Ellinas Finance εξηγεί στο Digital Finance γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να προτιμήσουν την εναλλακτική χρηματοδότηση ενός μη παραδοσιακού πιστωτικού ιδρύματος.

Τι είναι η εναλλακτική χρηματοδότηση (alternative finance) και πού απευθύνεται;

Η “εναλλακτική χρηματοδότηση” είναι μια αξιόπιστη ενναλακτική πηγή χρηματοδότησης, ένας εναλλακτικός δανεισμός θα μπορούσαμε να πούμε, ο οποίος δεν πραγματοποιείται από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα-τράπεζα, αλλά από εξειδικευμένη εταιρεία πιστώσεων που παρέχει δανεισμό από ίδια κεφάλαια τα οποία εξυπηρετούν αυτό τον σκοπό. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως τέτοιου τύπου εταιρείες, δεν δέχονται καταθέσεις.

H εταιρεία μας, Ellinas Finance, έχει μια συνεχή παρουσία στο χώρο των χρηματοδοτήσεων από το 1992 και αποτελούμε μια εναλλακτική επιλογή για τον πελάτη, με ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες. Το πεδίο των υπηρεσιών μας αφορά ιδιώτες και εταιρείες κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ποσοστό που αφορά το 90% των επιχειρήσεων στην κυπριακή αγορά) οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν είτε προσωπικές ανάγκες, όπως η αγορά ενός αυτοκινήτου είτε διάφορες εταιρικές ανάγκες.

Πρέπει να τονίσω ότι η εναλλακτική χρηματοδότηση δεν είναι μια καινούργια υπηρεσία, υπάρχει εδώ και χρόνια ως επιλογή. Γενικά το μικρότερο μέγεθος του όγκου εργασιών των εταιρειών παροχής εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, σε σχέση με τα μεγέθη των παραδοσιακών πιστωτικών ιδρυμάτων, τις καθιστούν πολύ πιο ευέλικτες, πιο πελατο-κεντρικές, με εύκολες, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες.

Ποια είναι η εμπειρία από τη συμβολή σας στη στήριξη των επιχειρήσεων και πως ανταποκρίνονται οι πελάτες σας στη σχέση που διατηρείτε;

Μόνο το 2020, εν μέσω μίας πρωτόγνωρης κατάστασης που προκάλεσε η πανδημία covid-19, χρηματοδοτήσαμε εκατοντάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με ποσά πέραν των 6 εκατομμυρίων ευρώ οπότε είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς το πόσο συμβάλαμε στην οικονομία και τη στήριξη των πελατών μας, ειδικά σε μία τόσο δύσκολη περίοδο. Μάλιστα τα χρηματοδοτικά μας πακέτα αφορούσαν και αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις.

Παράλληλα, οι αλλαγές που υποχρεωτικά έφερε η πανδημία στον τρόπο που λειτουργούν άτομα και επιχειρήσεις ήταν μία πρόκληση που μας οδήγησε σε μία νέα εποχή. Πλέον, οι πελάτες της ELF μπορούν να βρουν σχεδόν το 100% των υπηρεσιών της και διαδικτυακά (www.ellinasfinance.com). Παράλληλα αναπτύσσουμε μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα με περισσότερες υπηρεσίες και εργαλεία που θα διευκολύνουν τον πελάτη.

Ωστόσο, επειδή αντιλαμβανόμαστε και τη σημαντικότητα της διαπροσωπικής επαφής, εξακολουθούμε να διατηρούμε το τηλεφωνικό μας κέντρο και τα φυσικά μας καταστήματα, για άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας. Οι πελάτες μας ανταποκρίθηκαν θετικά σε αυτή τη μετάβαση δείχνοντάς μας την εμπιστοσύνη αλλά και τη στήριξή τους στα νέα τεχνολογικά εργαλεία που παρουσιάσαμε.

Θέλω να τονίσω ότι πέρα από τα οφέλη που προσφέρουν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας σε μια επιχείρηση, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης για την οικονομία του τόπου και η πρόσφατη βράβευσή μας από το Global Banking & Finance Review έρχεται να το επιβεβαιώσει αυτό με την αναδείξει της ELF ως την Καλύτερη Εταιρεία Μικροχρηματοδότησης 2020 (Best Micro Finance Company 2020) στην Κύπρο.

Μια βράβευση που έχει τεράστια σημασία για την εταιρεία, κυρίως επειδή ήρθε εν μέσω της αβεβαιότητας της παγκόσμιας υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που προκάλεσε ο Covid-19, αλλά και επειδή προέκυψε από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιχειρηματικό περιοδικό.

Πώς η ELF προσεγγίζει τις επιχειρηματικές ανάγκες της αγοράς;

Σκοπός μας είναι να είμαστε ένας ευέλικτος οργανισμός που συνεχώς θα εξελίσσεται και θα συμβαδίζει με την εποχή του και γιατί όχι, να προπορεύεται. Γι’ αυτό και η Εταιρεία μας προσπαθεί διαρκώς να αναπτύσσει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε αυτά να καλύπτουν ωφέλιμα όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Η εταιρεία συμβάλει ουσιαστικά και έμπρακτα στην ανάπτυξη και ενίσχυση της κυπριακής επιχειρηματικότητας, βοηθώντας κυπριακές επιχειρήσεις να ξεκινήσουν, να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, όπως επίσης και ιδιώτες πελάτες της να κατακτήσουν τους προσωπικούς τους στόχους.

Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες της κυπριακής αγοράς επενδύσαμε στην ανάπτυξη εργαλείων και πακέτων τα οποία θα εξυπηρετούν τους πελάτες μας στο μέγιστο δυνατό, όπως η υπηρεσία Factoring που προσφέρει η Ellinas Finance, ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση, ειδικά στον τομέα της χορήγησης άμεσης ρευστότητας .

Εξηγείστε μας λίγο περισσότερο την υπηρεσία Factoring.

Με το Factoring, μια επιχείρηση εκχωρεί την ευθύνη είσπραξης των απαιτήσεων στον Factor, στην προκειμένη περίπτωση την Ellinas Finance, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση, είσπραξη των επιχειρηματικών απαιτήσεων, τη χορήγηση προκαταβολών (χρηματοδότηση) επί της αξίας τους, καθώς και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.

Το Factoring απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση σε πελάτες με επαναληπτική κατά κανόνα αγοραστική συμπεριφορά. Είναι ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη διαχείριση, την είσπραξη, τη χρηματοδότηση και την ασφάλιση λογαριασμών πελατών το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει σε μία επιχείρηση άμεση ρευστότητα και ακριβή απεικόνιση των εισπρακτέων τους απαιτήσεων.

Οι λόγοι που είναι πολύ χρήσιμη αυτή η υπηρεσία ειδικά τα τελευταία χρόνια γι’ αυτό και παρατηρείται αυξημένη ζήτηση από πολλές επιχειρήσεις είναι (α) οι συνεχόμενα μεταβαλλόμενοι παράγοντες που καθορίζουν τα δεδομένα της αγοράς σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση που προκαλεί πανδημία Covid-19, (β) ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, (γ) η ανάγκη για μείωση των λειτουργικών εξόδων της κάθε επιχείρησης και (δ) το ότι πρακτικά την πλήρη ευθύνη διαχείρισης του καθολικού πωλήσεων της επιχείρησής την έχει η ELF, εξασφαλίζοντάς έτσι πολύτιμο χρόνο σε σχέση με την εξόφληση των τιμολογίων από τους πελάτες (με ασφαλιστική κάλυψη χρεωστών).

Εκτός από το Factoring, ωστόσο, η ELF παρέχει και μία πληθώρα άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ποιες είναι αυτές;

Εκτός από το Factoring η Ellinas Finance παρέχει υπηρεσίες βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου δανεισμού, και χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων μέσω επενδυτικών λογαριασμών για αγορά ή πώληση μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Επίσης, η εταιρεία είναι Super-Agent της MoneyGram στην Κύπρο από το 2003, αναλαμβάνοντας την άμεση αποστολή και παραλαβή χρημάτων από και προς το εξωτερικό, διαθέτοντας δικό της δίκτυο, που καλύπτει περισσότερα από 60 σημεία σε ολόκληρη την Κύπρο.

Καθώς επίσης έχουμε, επιχειρηματική συμμετοχή σε κυπριακές και ξένες επιχειρήσεις (private equity), ενώ διαθέτουμε και υπηρεσία Διαχείρισης Μισθολογίου (Payroll). Εδώ θέλω να επαναλάβω ότι σχεδόν το 100% των προϊόντων και υπηρεσιών μας, παρέχονται και διαδικτυακά, με την υπηρεσία Fast E-Loans να καινοτομεί στον τομέα. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για προσωπικό ή εταιρικό δάνειο ή ακόμα και να ζητήσει υπηρεσίες factoring.

Πιο αναλυτικά, πώς λειτουργεί η υπηρεσία Fast E-Loans;

Η υπηρεσία Fast E- Loans της Ellinas Finance είναι μια καινοτόμος υπηρεσία μέσα από την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση για προσωπικό ή εταιρικό δάνειο ή υπηρεσίες factoring /προεξόφληση Επιταγών, διαδικτυακά, μέσα σε λίγα λεπτά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Στην ουσία αυτό που κάνει η υπηρεσία Fast E-Loans είναι ότι προσφέρει μια επιπλέον λύση στις χρηματοδοτικές ανάγκες των Κύπριων ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Για παράδειγμα για πολλούς από εμάς κατά καιρούς προκύπτουν ανάγκες όπως για παράδειγμα η ανακαίνιση ενός σπιτιού, η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου ή κάποιο έκτακτο πρόβλημα υγείας. Η υπηρεσία Fast E- Loans μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη. Όλα μπορούν να γίνουν πολύ απλά, γρήγορα και πάνω απ’ όλα με ασφάλεια από την άνεση του σπιτιού σας. Χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε καν τα γραφεία της εταιρείας. Με μερικά διαδικτυακά απλά βήματα δίνετε λύσεις στις διάφορες σας ανάγκες.

Ποιοι οι στόχοι της ELF για το προσεχές μέλλον;

Θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση απέναντι στους πελάτες μας, εφαρμόζοντας αξιόπιστες, ευέλικτες και τεχνολογικά σύγχρονες διαδικασίες. Στόχος μας για το 2021 είναι να δημιουργήσουμε ένα απόλυτα λειτουργικό διαδικτυακό περιβάλλον, φιλικό προς τον χρήστη, ενώ την ίδια ώρα προσβλέπουμε σε αύξηση του κεφαλαίου μας και σε αύξηση του χαρτοφυλακίου των πελατών μας.