Ο Γιάννης Σηφάκης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, Marketing & Δημοσίων Σχέσεων στην Εθνική Ασφαλιστική μιλά στην Βίκυ Παυλάτου για το νέο επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών εταιρειών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Οι συνέπειες που επιφέρουν πανδημία και ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν μεταμορφώσει το τοπίο στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ο Γιάννης Σηφάκης της Εθνικής Ασφαλιστικής αναφέρει πως οι πιέσεις που δέχεται ο ασφαλιστικός κόσμος αναγκάζει τις εταιρείες να επανασχεδιάσουν την στρατηγική τους.

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που ενεργοποιούν το νέο μοντέλο μετασχηματισμού;

Η κρίση που βιώνει η χώρα μας και όλος ο πλανήτης, είναι αναμφισβήτητα ένα ιστορικό γεγονός με πολλαπλές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στον  τρόπο ζωής όλων των ανθρώπων στο πλανήτη. Η αναπάντεχη σφοδρότητα της πανδημίας ήταν και εξακολουθεί να είναι μια ισχυρή δοκιμασία  για  όλη την οικονομία και  για τον ασφαλιστικό κλάδο. Ως οικονομία προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στον φονικό ιό και την οικονομική κρίση που έχει επιφέρει, μια κρίση που πλήττει το σύνολο της κοινωνίας και σίγουρα μεταβάλλει τόσο τις συμπεριφορές αλλά και τις αγοραστικές  συνήθειες των πολιτών.

Τα νέα δεδομένα οδηγούν προφανώς σε ένα μικτό μοντέλο στο οποίο το  φυσικό και ηλεκτρονικό εμπόριο θα συνυπάρχουν, δίνοντας λύσεις τόσο στην συνέχιση των επιχειρήσεων  και της δραστηριότητας τους,  όσο και στην απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας. Παράλληλα  οι ραγδαίες μεταβολές που υπέστη το παγκόσμιο εμπόριο οδηγεί σε γενικότερο μετασχηματισμό της οικονομίας καθώς και στην δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων  με σκοπό  την αύξηση της παραγωγικότητας, την εξωστρέφεια, την δημιουργία μεγάλων μονάδων  logistics  και την διευκόλυνση των χρηματοδοτήσεων.  Το νέο μοντέλο μετασχηματισμού οδηγεί  στην ισχυροποίηση μεγάλων brand names,  που διαθέτουν πολλαπλούς τρόπους εξυπηρέτησης πελατών, μεγάλες βάσης δεδομένων, διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών, προσωποποιημένο marketing , καθώς και γρήγορη και αποτελεσματική διακίνηση των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες οι προοπτικές για τις ασφαλιστικές εταιρείες;

Όσο η ύφεση απειλεί την παγκόσμια  οικονομία οι επιχειρήσεις δέχονται  μεγάλη πίεση. Αυτό σε συνδυασμό με την μεταβολή στο οικογενειακό εισόδημα, έχουν άμεση επίπτωση στην συμπεριφορά των καταναλωτών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα για τις αλλαγές στην συμπεριφορά των καταναλωτών που έφερε η πανδημία, η έρευνα έδειξε ότι οι καταναλωτές ανάλογα με το πώς αξιολογούν τις επιπτώσεις από την πανδημία, περιορίζουν ή όχι τις καταναλωτικές τους συνήθειες, έτσι για παράδειγμα οι μεγαλύτερη  άνω των 45 ετών αποφασίζουν να περιορίσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Σε αυτό συντελεί το οικονομικό και κοινωνικό του υπόβαθρο καθώς και η φάση στην οποία βρίσκονται επαγγελματικά. Αντίστοιχα οι νεότερες ηλικιακά ομάδες συνεχίζουν να καταναλώνουν σε υψηλότερα ποσοστά. Παράλληλα, ο τρόπος αγοράς έχει αλλάξει, με το  internet- τα  social media,  να αποτελούν το σημαντικότερο μέσο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και τα e-shops και το  e-purchase   να αποτελεί την κύρια πηγή προμήθειας  αγαθών. Παράλληλα παρατηρείται μια ενίσχυση της μάρκας και των ισχυρών  World Brands  που οι καταναλωτές δηλώνουν ότι θα ήθελαν να  βρίσκουν στα  αγαπημένα  sites  που επισκέπτονται. Τόσο τα γνωστά brand names,  όσο και ο κοινωνικός τους αντίκτυπος μέσα στην πανδημία  παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των αγοραστικών συμπεριφορών των καταναλωτών.

Σε γενικές γραμμές  οι νέες τάσεις οδηγούν σε ευέλικτα κανάλια διανομής όπου ο πελάτης ανάλογα με το είδος του προϊόντος , την ηλικία του, και την κοινωνικοοικονομική του κατάσταση επιλέγει το κανάλι διανομής από το οποίο θα προμηθευτεί το προϊόν ή την υπηρεσία. Στην φάση αυτή είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς με σιγουριά την έκβαση της όλης κατάστασης. Θα πρέπει να υπάρξει μια μακροχρόνια  σταθεροποίηση ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα του νέου μοντέλου αγοραστικής συμπεριφοράς.