Solvency II, πανδημία, ψηφιακός μετασχηματισμός και insurtechs. Η Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, Μαργαρίτα Αντωνάκη μιλά στο Digital Finance για όλα, για το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς.

Πώς βλέπει ο ασφαλιστικός κλάδος τη χρήση σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών;

Πλέον βρισκόμαστε στο μέσο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Η τεχνολογία οδηγεί τις εξελίξεις σε πάρα πολλούς κλάδους και η ασφάλιση δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Ήδη, οι επιχειρήσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, έχουν ψηφιοποιήσει πολλές από τις λειτουργίες τους και αξιοποιούν με επιτυχία τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, μια διαδικασία που επιταχύνθηκε υπό την πίεση της πανδημίας. Έχουμε, όμως, αρκετό δρόμο μπροστά μας.

Ένα από τα κύρια θέματα που απασχολεί και θα συνεχίσει να  απασχολεί την Ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι η περαιτέρω διάδοση  της  αξίας  της ασφάλισης. Πρέπει  να εξηγήσουμε με απλό και κατανοητό τρόπο το ασφαλιστικό προϊόν στους πολίτες και ιδίως στους νέους για τη χρησιμότητα της ασφάλισης στη γλώσσα τους ώστε να επιλέξουν την προστασία που τους προσφέρει το ασφαλιστικό αγαθό.

Η χρήση της τεχνολογίας θα συνδράμει στην υλοποίηση αυτού του στόχου αποδεικνύοντας ότι η ασφάλιση έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη μετάβασή της στην εποχή του digital, και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του σύγχρονου καταναλωτή. Ζούμε στην εποχή του «τηλε»: τηλεργασία, τηλε- εκπαίδευση και πολλά άλλα και πρέπει να μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σωστή  στρατηγικά αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θα φέρει πλεονεκτήματα στην ασφαλιστική αγορά. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κόστους, στην ακριβέστερη αξιολόγηση του κινδύνου ,σε πιο γρήγορες αποφάσεις βάσει δεδομένων , σε αποδέσμευση πόρων και κατεύθυνσή τους σε καλύτερες και περισσότερες πωλήσεις, σε ταχύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερη εμπειρία των πελατών, κοκ.

Στο δρόμο όμως για τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψιν: Το κυριότερο είναι ότι όλα αυτά πρέπει να αποσκοπούν αφενός μεν στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου αφετέρου δε στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών εταιριών.

Solvency II, αναθεώρησή του και  κορωνοϊός: Πόσο έχουν επηρεάσει το ασφαλιστικό επιχειρείν στην Ελλάδα και πώς τις αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες;

Το Solvency II έφερε επανάσταση στο ευρωπαϊκό ασφαλιστικό δίκαιο και αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για πολλά άλλα ασφαλιστικά νομοθετήματα διεθνώς.

Η ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκε ήταν καινοτόμα: μια εναρμονισμένη προσέγγιση τριών πυλώνων που υπερέβαινε κατά πολύ τα καθιερωμένα πλαίσια (ακόμη και του τραπεζικού τομέα),  εισάγοντας μια ολοκληρωμένη, βασιζόμενη στον κίνδυνο, οικονομική προσέγγιση.

Από το 2016 που τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά, το Solvency II έχει λειτουργήσει θετικά για τον κλάδο: τον θωράκισε τόσο κεφαλαιακά όσο και σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ αύξησε τη διαφάνειά του μέσω της δημοσίευσης κάθε χρόνο της SFDR (της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης). Την ίδια στιγμή όμως είναι ένα πλαίσιο εξαιρετικά απαιτητικό και κοστοβόρο.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη κλήθηκαν να προχωρήσουν σε δαπανηρές επενδύσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, διαδικασίες, υποδομές και συστήματα για τη συμμόρφωσή τους με τους νέους κανόνες.

Το ασφαλιστικό επιχειρείν στην Ελλάδα σίγουρα ωφελήθηκε από το Solvency II σε συνδυασμό με την άσκηση της εποπτείας από την ΤτΕ. Ενίσχυσε την αξιοπιστία του, προσφέροντας στον εγχώριο κλάδο τα εχέγγυα για να διεκδικήσει απέναντι στη Πολιτεία μεγαλύτερο ρόλο σε διάφορους τομείς, ζωτικής σημασίας για τη χώρα, όπως συντάξεις, υγεία και φυσικές καταστροφές.

Από την άλλη πλευρά βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των παικτών, εξαιτίας του υψηλού κόστους του αλλά και τη δημιουργία ευρύτερων σχημάτων, φαινόμενο βέβαια που δεν είναι μόνο ελληνικό.

Από το 2019 η αναθεώρηση του Solvency II βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς. Σύσσωμη η ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής διατυπώνει τη δυσαρέσκειά της για τις προτάσεις της ΕΙΟΡΑ, οι οποίες θα καταστήσουν το Solvency ακόμη πιο συντηρητικό, απαιτώντας συνεχώς περισσότερα κεφάλαια που πλέον είναι ακριβά και ενίοτε απαγορευτικά επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη του κλάδου και τον ανταγωνισμό.

Η αναθεώρηση  θα πρέπει να αποβλέπει σε στοχευμένες βελτιώσεις, επιτρέποντας στους ασφαλιστές να συνεισφέρουν σε μείζονες πολιτικές της ΕΕ, όπως την Πράσινη Συμφωνία και το πρόγραμμα ανάκαμψης (από την πανδημία).

Με άλλα λόγια η προστασία του ασφαλισμένου πρέπει να επιτυγχάνεται με τρόπο που να ανταποκρίνεται συγχρόνως στο επιχειρηματικό μοντέλο και στους κινδύνους που πράγματι και όχι θεωρητικά απειλούν μια ασφαλιστική επιχείρηση, ώστε να μην δεσμεύονται κεφάλαια που δεν απαιτούνται και τα οποία κοστίζουν ακριβά.

Πανδημία και αναθεώρηση του Solvency II συνέπεσαν χρονικά με αποτέλεσμα οι εργασίες για την αναθεώρηση να επηρεαστούν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, ιδιαίτερα κατά την αρχική φάση εξέλιξης του φαινομένου.

Είναι βέβαια σημαντικό να τονιστεί ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά  έχει επιδείξει μέχρι σήμερα ανθεκτικότητα χάρις στην υψηλή κεφαλαιακή θέση που της προσφέρει το Solvency II. Παρά την παρατεταμένη περίοδο χαμηλών επιτοκίων σε συνδυασμό με την μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων που προκάλεσε η πανδημία, η οικονομική θέση των ελληνικών επιχειρήσεων παραμένει υγιής.

Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να παραθέσω τα τελευταία δεδομένα για την παραγωγή του 2020,  το οποίο, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν μία χρονιά ύφεσης για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ήταν 3,92 δισ. €, σημειώνοντας μείωση (-3,7%) σε σχέση με το 2019. Το ποσοστό μείωσης των ασφαλίσεων Ζωής εκτιμάται στο 8%. ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών εκτιμάται ότι είχαν οριακή αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τέλος, αξίζει να σημειώσω ότι, οι ελληνικές επιχειρήσεις, εκτός από ανθεκτικότητα, επέδειξαν μοναδική προσαρμοστικότητα και ευελιξία.  Εφάρμοσαν άμεσα αποτελεσματικά και σε πολύ μεγάλο ποσοστό την τηλεργασία και πολιτικές για τη  διασφάλιση της πλήρους συνέχισης των εργασιών του, εξυπηρετώντας και διευκολύνοντας, κατά περίπτωση, τους πελάτες τους, διαφυλάττοντας τις επενδύσεις και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων τους.

Η είσοδος των insurtech εταιρειών τα τελευταία χρόνια αναμένεται να επηρεάσει τον ασφαλιστικό τομέα, και αν ναι πώς;

Το InsurΤech, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον ασφαλιστικό κλάδο, είναι μια πραγματικότητα εδώ και αρκετά χρόνια στο διεθνές περιβάλλον, αλλά και στην Ελλάδα αποκτά δυναμική και όλο και περισσότερες   εταιρείες  ασχολούνται με το αντικείμενο.

Βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλο και περισσότερες ανακοινώσεις εταιρών, ακόμα και τον προηγούμενο μήνα, για έξυπνες καινοτομίες που εντάσσονται στον τομέα InsurTech αλλά και συνεργασίες  με νέο-εισερχόμενες εταιρίες στον τομέα.

Οι νεοσύστατες εταιρείες μέσω συνεργασιών αναμένεται να επιταχύνουν την διείσδυση αυτοματισμών στις παραδοσιακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις .

Βραχυπρόθεσμα, με τις συνέργειες αυτές, θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες σε όλη την αλυσίδα της ασφαλιστικής αγοράς, από την ενημέρωση και προσέγγιση του πελάτη έως και τη σύναψη συμβολαίου.

Οι ασφαλισμένοι σταδιακά  θα απολαμβάνουν προσωποποιημένες υπηρεσίες και προϊόντα και οι εταιρίες , όσες προσαρμοστούν, θα βελτιώσουν το κόστος λειτουργίας τους και την ταχύτητα των διαδικασιών τους. Μακροπρόθεσμα με την ψηφιακή καινοτομία θα επαναπροσδιοριστεί σημαντικά το ασφαλιστικό οικοσύστημα της επόμενης γενιάς.

Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο που θα ευνοεί την καινοτομία και θα επιτρέπει στις παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η ψηφιοποίηση, αρκεί αυτό να γίνεται επί ίσοις όροις.

Όμως η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός. Θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψιν ότι για κάθε μεγάλη προσαρμογή  χρειάζεται ισορροπία, χρόνος και στρατηγική.

Χρειάζεται ισορροπία και βέλτιστος  συνδυασμός μεταξύ πολλών παραγόντων όπως:

 • Της υπάρχουσας κουλτούρας της κάθε εταιρίας και της αναγκαίας πλέον αλλαγής κουλτούρας
 • Των εσωτερικών διαδικασιών της κάθε εταιρίας και της ανάγκης ταχείας προσαρμογής σε νέες
 • Του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και της διαθεσιμότητας ταλέντων με ψηφιακές ή κατάλληλες δεξιότητες στην εταιρία αλλά και στη  χώρα
 • Των νέων δικτύων διανομής και των υπαρχόντων δικτύων διανομής
 • Των νέων επιλογών για τον καταναλωτή αλλά όχι υπερβολικά πολλών και δυσνόητων επιλογών για τον καταναλωτή
 • Της ψηφιακής συμβουλής στον ασφαλισμένο και της προσωπικής επαφής με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
 • Των εταιριών παραδοσιακής ισχύος και των νέων καινοτόμων παικτών
 • Του βαθμού ωριμότητας της κοινωνίας και των καταναλωτών
 • Της επένδυσης και της απόδοσης

Όλα αυτά με τη σειρά τους θα διασφαλίσουν  τους πόρους που χρειάζονται για περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πόσο ρόλο στο σχεδιασμό νέων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών;

Η ταχύτητα αλλά και η ευκολία στην πρόσβαση στις υπηρεσίες σήμερα έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Οι πολίτες πλέον  αναζητούν άμεση παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, άμεση εξυπηρέτηση και κατά συνέπεια  άμεση εκτίμηση κινδύνου, τιμολόγηση, έκδοση συμβολαίων, εκτίμηση ζημιών , αποζημιώσεις κλπ.

Ας μην ξεχνάμε ότι οι καταναλωτές πλέον συγκρίνουν το επίπεδο παρεχόμενης υπηρεσίας όχι μόνον μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών αλλά μεταξύ άλλων κλάδων και εταιριών που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν εξατομικευμένες υπηρεσίες και καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Έτσι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον απλή επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τον κλάδο.

Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον σύγχρονο κόσμο, και οι εφαρμογές της στην ασφάλιση βελτιώνουν ήδη την εξυπηρέτηση των πελατών, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, παρέχοντας μεγαλύτερη εικόνα των αναγκών των πελατών και αποτρέποντας την ασφαλιστική απάτη.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βοηθήσει τους ασφαλιστές να προβλέψουν τον κίνδυνο με μεγαλύτερη ακρίβεια, να προσαρμόσουν τα προϊόντα και να χρησιμοποιήσουν την ενισχυμένη πρόβλεψη για την ταχεία ανάπτυξη νέων προϊόντων για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων.

Ομοίως, ο αυτοματισμός θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη διαδικασιών που γίνονται ακόμη χειροκίνητα όπως για παράδειγμα η διαχείριση ζημιών. Ποιος θέλει να περιμένει για να ενημερωθεί για τις καλύψεις της ασφάλειάς του;

Σήμερα οι καταναλωτές προτιμούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για να πληκτρολογούν, να υποβάλουν το αίτημα τους και να λαμβάνουν την αποζημίωσή τους γρήγορα και εύκολα. Την ίδια στιγμή η τεχνολογία δημιουργεί νέα ασφαλιστική ύλη και κατ’ επέκταση την ανάγκη για νέα ασφαλιστικά προϊόντα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα προϊόντα κάλυψης των κινδύνων cyber ενώ γίνεται πολύς λόγος για τη λεγόμενη ασφάλιση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ )όπως ισχύει στην περίπτωση των αυτόνομων αυτοκινήτων.

Πώς θεωρείτε πως έχει επηρεάσει η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια;

Οι ψηφιακές λειτουργίες  έχουν  αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια., με συνέπεια οι καταναλωτές να αναζητούν ολοένα και περισσότερες ψηφιακές λύσεις. Αυτή η υιοθέτηση της τεχνολογίας δεν περιορίζεται στους νέους, αλλά περνά όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η πανδημία που βιώνουμε επί ένα ολόκληρο χρόνο επέδρασε ακόμη πιο θετικά στις διαδικασίες  της ψηφιοποίησης. Αναγκάζει τους νέους χρήστες να χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια για καθημερινές συναλλαγές, προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται – ή να παραμένουν σε επαφή με φίλους και συγγενείς.

Ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα,, με μεγαλύτερο σύμμαχο την τεχνολογία, προσαρμόστηκε με ευελιξία και ταχύτητα στο “σοκ” της πανδημίας, συνεχίζοντας απρόσκοπτα να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αποζημιώνει τους ασφαλισμένους.

Η ψηφιοποίηση  λειτουργιών,  η εργασία εξ αποστάσεως, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και οι καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις  ήταν η άμεση απάντηση της αγοράς  µας στην κρίση, και κατάφερε,  µε τη χρήση της τεχνολογίας, σε σύντομο χρονικό διάστημα να στήσει  τους κατάλληλους μηχανισμούς και να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.

Όμως οι προκλήσεις δεν τελειώνουν εδώ. Η περιορισμένη ζήτηση λόγω της παγκόσμιας μακροοικονομικής αβεβαιότητας, ο ανταγωνισμός, το διαρκώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και οι επιπτώσεις του στη λειτουργία των εταιριών , δημιουργούν πιέσεις για διαρκή μείωση του λειτουργικού κόστους και καλύτερες επενδυτικές επιδόσεις.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι ενόψει των κοσμογονικών αλλαγών βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτήν την δεκαετία θέτει μπροστά της την πρόκληση της επαναβιομηχάνισης της με όρους 4ης βιομηχανικής επανάστασης, ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως το 2024 είναι “η Ευρώπη να είναι έτοιμη για την ψηφιακή εποχή”. Στο πλαίσιο αυτό δημοσίευσε τη στρατηγική της αλλά και δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα. Πολλά  από αυτά τα κανονιστικά μέτρα θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ασφαλιστική αγορά.

Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά στην οποία συμμετέχει ενεργά η Ελλάδα μέσω της Ένωσης,  υποστηρίζει γενικά τη νέα ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χρηματοπιστωτικό κλάδο και ειδικά για τον ασφαλιστικό  και εκτιμά ότι θα υπάρξουν γενικά οφέλη στη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Ωστόσο, εκφράζονται και ανησυχίες από τις ρυθμίσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να προστατεύσει καταναλωτές και επιχειρήσεις από τους κινδύνους που αναδύονται από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Οι βασικότερες ανησυχίες των ευρωπαίων ασφαλιστών είναι ότι:

 • τα ρυθμιστικά εμπόδια που ισχύουν για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους καταναλωτές online, πρέπει να αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες,
 • η έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού καθώς οι νέοι πάροχοι που εισέρχονται στο πεδίο δράσης της ασφαλιστικής αγοράς δεν λειτουργούν με το ίδιο αυστηρό ρυθμιστικό καθεστώς που διέπει τον ασφαλιστικό κλάδο. Είναι επομένως κρίσιμος ο σεβασμός της αρχής «same activities, same risks, same rules”,- ίδια δραστηριότητα, ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες,
 • οι προκλήσεις που αναδύονται σχετικά με τη χρήση των δεδομένων στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης λόγω των υπαρχουσών ρυθμίσεων του Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων,(gdpr)
 • το πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων. Θα πρέπει να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σχετικά με την μεταχείριση των διαφορετικών παικτών, κοκ

Κεφάλαια, εποπτεία, αξιοπιστία, τεχνολογία. Ποιο θεωρείτε πιο σημαντικό για μία ασφαλιστική εταιρία σήμερα;

Όλα αυτά που αναφέρετε είναι κρίσιμες παράμετροι με διακριτούς  και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους που καθορίζουν το μέλλον και τις προοπτικές ανάπτυξης οποιαδήποτε ασφαλιστικής εταιρίας.

Για την προβολή του κλάδου μας ως μοχλού ανάπτυξης για τη χώρα μας και μέρος της λύσης σε πολλά διαρθρωτικά προβλήματα έχουμε στα χέρια μας δύο σημαντικά όπλα: ότι αφενός εφαρμόζουμε ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει την κεφαλαιακή θωράκιση των επιχειρήσεων μέσω σύγχρονων κανόνων αποτίμησης βασιζόμενων σε ακραία σενάρια προκειμένου η πιθανότητα πτώχευσής τους να περιοριστεί για τους επόμενους 12 μήνες σε ποσοστό έως 0,5%. Και αφετέρου επόπτης μας είναι η ΤτΕ: ένας σύγχρονος και έγκριτος φορέας με μακρά τεχνογνωσία στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί, φυσικά. ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους, ο οποίος ήδη εξελίσσεται ραγδαία λόγω της πανδημίας, τόσο σε επίπεδο  οργάνωσης όσο και ως τρόπος επικοινωνίας με τον πελάτη μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ. αυτοματοποιημένες διαδικασίες ανάληψης κινδύνων ή διακανονισμού αποζημίωσης).

Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν σήμερα στρατηγικό πλεονέκτημα στα χέρια όσων τις διαθέτουν. Η ψηφιοποίηση αυξάνει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα αλλά δημιουργεί έντονες πιέσεις στις επιχειρήσεις που δεν ακολουθούν. Επιπλέον, απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, στρατηγική κατεύθυνση και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση.

Παρ’ όλα αυτά πρόκειται για δύναμη, η οποία λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί (π.χ. έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις, θέματα προστασίας καταναλωτών, ηθικά ζητήματα) θα πρέπει να τεθεί σε ρύθμιση και κανόνες, κάτι που έχει υπόψη της η Ε.Ε. να αντιμετωπίσει μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών της στον τομέα του digitilisation.

Συμπερασματικά θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι για την ανάπτυξη μιας ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να συντρέχουν όλες οι παραπάνω παράμετροι. Δεν αρκεί δηλαδή να έχεις μόνο το κεφάλαια και τίποτε άλλο ή αντίστροφα μόνο τεχνολογία και όχι επαρκή κεφάλαια.

Bio

Η κ. Μ. Αντωνάκη είναι μαθηματικός- αναλογίστρια με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφορική και πολύχρονη εμπειρία σε θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης. Από το 1995 κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Αναλογιστών, της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α), μέλος πολλών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε σειρά συνεδρίων και συναντήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Insurance Europe, του αντιπροσωπευτικού οργάνου των ενώσεων των ασφαλιστικών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει διατελέσει μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης.