Παναγιώτης Σκύρλας: Η πλήρης συμμόρφωση είναι βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις

Ο Παναγιώτης Σκύρλας, Head of Information Security & Compliance και Group DPO της Kaizen, εξηγεί στο Digital Finance την κρισιμότητα και χρησιμότητα της κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά και τις διαθέσιμες τεχνολογίες για την εφαρμογή της.

Ποιες οι απαιτήσεις για τον πλήρη κύκλο συμμόρφωσης στην ασφάλεια ΙΤ συστημάτων;

Οι απαιτήσεις ασφαλείας είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να καθορίσει ένας οργανισμός για να είναι πλήρως συμμορφωμένος και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον και μία ασφαλή εφαρμογή για τους πελάτες της. Καθορίζοντας τις συγκεκριμένες απαιτήσεις μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους ασφάλειας που έχουμε θέσει αλλά και να μοντελοποιήσουμε απειλές για τον καλύτερο και ασφαλέστερο έλεγχο του προϊόντος μας.

Για να καλύψουμε αυτές τις αρχές διενεργούμε τακτικούς ελέγχους ασφαλείας για τη διασφάλιση των cardholder data όπως υποχρεούμαστε από τους παρόχους συστημάτων πληρωμών και την Τράπεζα της Ελλάδος και είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με το πρότυπο ISO27001 έχοντας δημιουργήσει ένα ασφαλές πληροφοριακό σύστημα μέσα από πολιτικές, διαδικασίες και τεχνικές λύσεις που ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές σε ετήσια βάση.

Ασφαλώς δεν μένουμε μόνο σε απαιτήσεις εξωτερικών φορέων, αλλά διενεργούμε αποτιμήσεις κινδύνου σε κάθε λύση που εφαρμόζεται στην υποδομή μας, ακολουθώντας μία ασφαλή διαδικασία διαχείρισης αλλαγών. Επιπλέον, έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες πρόγραμμα διαχείρισης ευπαθειών συμμορφωμένοι πάντα στις απαιτήσεις των Ρυθμιστικών Αρχών κάθε χώρας με τακτικά vulnerability scans και penetration tests κάποια από τα οποία είναι απαραίτητα ακόμη και για την αδειοδότησή μας.  Μέτρα προστασίας όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων, το 24/7 monitoring των συστημάτων μας για ευπάθειες και απειλές, το patching των συστημάτων απέναντι σε γνωστές ευπάθειες και η χρήση εργαλείων ελέγχου ασφάλειας εφαρμογών (SAST/DAST ) είναι μερικά μόνο από όσα συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο κύκλο συμμόρφωσης για την ασφάλεια του Πληροφοριακού μας Συστήματος.

Πώς αντιμετωπίζονται οι μεταβαλλόμενες ανάγκες σε εξειδικευμένο δυναμικό και πώς κεφαλαιοποιείται η αξιοποίηση των δεδομένων και IT Security Tests/Benchmarks από τις υπάρχουσες πρακτικές;

Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό είναι μία τάση που ακολουθεί την γενικότερη τάση της εποχής γύρω από το πόσο γρήγορα αλλάζουν τα δεδομένα στον τομέα του ΙΤ. Συνεχώς υπάρχουν καινούργιες ανάγκες για περισσότερη εξειδίκευση του προσωπικού μας και γι’ αυτό το λόγο επενδύουμε στο individual development των εργαζομένων μας μέσα από εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και πιστοποιήσεις. Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται συνεχώς με βάσει του προγραμματισμού και των αναγκών/ κινδύνων που προκύπτουν ενώ οι διάφορες μεθοδολογίες που έχουμε υιοθετήσει βοηθούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με τις απαιτήσεις ασφάλειας Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πληροφοριακό μας σύστημα έχει στηθεί πάνω σε συγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές.

Ακολουθούμε μεθοδολογίες όπως η Agile ώστε να ξέρουμε εξαρχής πότε πρέπει να παραδοθεί κάθε έργο και ποια η πρόοδος του project σε κάθε φάση  του development. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης εφαρμογών έχουμε προσθέσει και προσαρμόσει συστήματα ασφάλειας, όπως SAST και DAST tools για τον έλεγχο του κώδικα ,ώστε να προστατέψουμε την εφαρμογή μας από τυχόν ευπάθειες και να διασφαλίσουμε ότι αναπτύσσεται με βάσει της αρχής του security by design.

Ποιες οι προκλήσεις και οι προοπτικές ως προς το συνολικό πλεονέκτημα της κανονιστικής συμμόρφωσης σε εταιρικό επίπεδο και στο επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών προς την αγορά και η μετάλλαξη του κόστους σε επένδυση;

Για εμάς όλα ξεκινούν και τελειώνουν με τους πελάτες μας.  Είμαστε ένας οργανισμός στον οποίο οι πελάτες εμπιστεύονται σημαντικά προσωπικά  δεδομένα και τα δεδομένα πιστωτικών καρτών προκειμένου να ψυχαγωγηθούν και να απολαύσουν μερικές στιγμές ασφαλούς και υπευθύνου παιχνιδιού.

Η στρατηγική κανονιστική συμμόρφωση είναι η βάση για την εμπιστοσύνη των πελατών, την ευρωστία και μακροβιότητα ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες παιχνιδιών στο διαδίκτυο τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, τόσο εσωτερικά σε επίπεδο οργανωτικών δομών, ιεραρχίας, κατανομής εργασίας και αποτελεσμάτων, όσο και σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών προς το κοινό και την αξιοπιστία της εταιρείας προς τις ρυθμιστικές αρχές και την κοινωνία ειδικά αν ο οργανισμός δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία χώρες στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς.

Προκλήσεις που ενδέχεται να δυσκολεύουν την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία του οργανισμού εντοπίζονται συνήθως στην ταχύτατη ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών τεχνολογίας σε βιομηχανίες με έντονη ψηφιακή διάσταση, στην τροποποίηση εθνικών νομοθεσιών σε θέματα που δεν άπτονται της αρμοδιότητας της ΕΕ, όπως π.χ. Η ρύθμιση και αδειοδότηση διεξαγωγής παιγνίων μέσω διαδικτύου, αλλά και στον ίδιο το οργανισμό, όπως π.χ. η ανάγκη ανάπτυξης και τήρησης κουλτούρας συμμόρφωσης σε ένα οργανισμό που μεγαλώνει με ταχύτατους ρυθμούς μέρα με τη μέρα. Οι προκλήσεις αυτές ωστόσο παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες εξέλιξης μιας επιχείρησης η οποία προστατεύει το πελάτη και προσφέρει υπηρεσίες ακολουθώντας το νόμο, τις βέλτιστες πρακτικές, και σεβόμενη την ιδιωτικότητα του ατόμου. Το αποτέλεσμα για τον καταναλωτή είναι η εξασφάλιση ποιότητας στη παροχή υπηρεσιών, η προστασία του έναντι κακών πρακτικών. Το αποτέλεσμα για την εταιρεία είναι η αναγνώριση της ως αξιόπιστη και επιτυχημένη στο επιχειρησιακό κόσμο και η περαιτέρω ανάπτυξη της που τελικά επιφέρει καλή φήμη, περισσότερους πελάτες και αύξηση κερδών.

Κλείνοντας θα ήθελα να σημειώσω πως σύμφωνα με μία μελέτη της Cisco το 2020, η οποία ζήτησε από επαγγελματίες της ιδιωτικής ζωής σε διάφορους κλάδους σε 13 χώρες να εκτιμήσουν τα οικονομικά οφέλη των επενδύσεων σε θέματα προστασίας δεδομένων,  σημειώθηκε πως για κάθε 1 $ που ένας οργανισμός επενδύει σε δαπάνες συμμόρφωσης, λαμβάνει μέση απόδοση επένδυσης 2,70 $. Είναι σαφές λοιπόν πως η συμμόρφωση είναι προϋπόθεση για μία εταιρεία να ανθίσει τόσο προς αποφυγή επιβολής και πληρωμής προστίμων, αρνητικής φήμης και απώλειας πελατών, όσο και επειδή το προφίλ του αξιόπιστου παρόχου υπηρεσιών συνιστά μοχλό ανάπτυξης στο επιχειρησιακό κόσμο και στη συνείδηση του κοινού.

Από το Personal Banking στην Personal Bank

Η εξατομίκευση υπηρεσιών στο banking δίνει την θέση της στην εξατομίκευση πελατών, καθώς όλο και περισσότερες τράπεζες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες κάνουν την εμφάνιση τους.

Οι τράπεζες δεν είναι πια αυτό που ξέραμε. Στόχος τους είναι πλέον η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εμπειρίας των πελατών, που θα διασφαλίσει την πιστότητά τους. Με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων γίνονται αναλύσεις επί αναλύσεων για τη συμπεριφορά, τις κινήσεις και τα ενδιαφέροντά τους, βγαίνουν συμπεράσματα και τους γίνονται προτάσεις που “δύσκολα μπορούν να αρνηθούν”, δένοντας ακόμα περισσότερο τη σχέση τους με την τράπεζα (όπως συμβαίνει και μ’ έναν retailer – μια πιο πολύπλοκη και αναβαθμισμένη μορφή retail είναι κι αυτές). Κι όπως φαίνεται, ειδικά τώρα που βγαίνουμε από τον εφιάλτη της πανδημίας, αυτή τη σχέση την αποζητά κι ο πελάτης – τώρα που κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο, να βγει νικητής και τροπαιούχος στη μάχη με τον ιό, θέλει η ζωή του να γίνει καλύτερη και ευκολότερη, θέλει να νιώσει πως τον προσέχουν και τον φροντίζουν (feel pampered, που λένε), πως καταλαβαίνουν τις ανάγκες του και δίνουν λύσεις στα προβλήματά του.

Δεν πιστεύει στο one size fits all, ούτε γοητεύεται πια από γενικότητες – ψάχνει το καλύτερο που μπορεί να πάρει με όσα διαθέτει, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ένα γεύμα, ένα ρούχο, ένα αυτοκίνητο ή μια τράπεζα. Η ‘νέα κανονικότητα’ βάζει τη σφραγίδα της και στα χρηματοοικονομικά. Ο πελάτης έχει αλλάξει φιλοσοφία, τώρα που ο αιφνίδιος θάνατος πέρασε δίπλα από το σπίτι του, έχει αποκτήσει ευαισθησίες για το περιβάλλον και τους συνανθρώπους του, νοιάζεται και αναζητά κάτι ανάλογο από εκείνους με τους οποίους συνεργάζεται, ελέγχει πώς θα ανταποκριθούν. Οι μεγάλες τράπεζες έχουν όγκο, μέγεθος, πελατολόγιο, αλλά αυτά ακριβώς τις δυσκολεύουν… είναι σαν τα μεγάλα δεξαμενόπλοια, που θέλουν χρόνο για να αλλάξουν πορεία.

Οι μικρές και ευέλικτες fintechs έχουν περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν τη μάχη, γι’ αυτό και συχνά βλέπουμε εξαγορές και συνέργειες, ώστε να παίξουν με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τις φρέσκες ιδέες που κομίζουν το ρόλο του “πιλότου”, στα “δεξαμενόπλοια”… Τα δίκτυα συρρικνώνονται, υποκαταστήματα κλείνουν, όμως την ίδια ώρα κάνει εντυπωσιακή είσοδο η τεχνολογία – ο online πελάτης έχει πλέον στη διάθεσή του έναν τραπεζικό (ή και ασφαλιστικό) σύμβουλο, για να μιλήσουν με τη βοήθεια teleconference, να πάρουν αποφάσεις βάσει δεδομένων, ώστε να λυθεί κάθε πρόβλημα εύκολα και γρήγορα. Ο πελάτης-αποταμιευτής και (μόνο) καταθέτης “απέθανε” –  ζήτω ο ενεργός, σύγχρονος και δραστήριος πελάτης! Κι αν δεν του φτάνει ο σύμβουλος, τότε μπορεί να απευθυνθεί στην “προσωπική” του τράπεζα.

Σιγά-σιγά βγαίνουν στο προσκήνιο μια σειρά από ψηφιακές και ανατρεπτικές neo-banks, που εστιάζουν σε συγκεκριμένα verticals της τραπεζικής αγοράς, σε πελάτες που μοιράζονται το ίδιο επάγγελμα, τα ίδια χαρακτηριστικά και ανάγκες, τις ίδιες πεποιθήσεις, ενδεχομένως και την ίδια φιλοσοφία για τη ζωή, με στόχο να τους προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις και εμπειρίες τις οποίες δεν βρίσκουν αλλού. Έτσι, έχουν κάνει την εμφάνισή τους (δανειζόμαστε στοιχεία από πρόσφατο δημοσίευμα του Forbes) στην αμερικανική -πλην, διεθνή- αγορά τράπεζες όπως η Aspiration, που απευθύνεται σε όσους έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για το περιβάλλον και συμβάλλει στην προστασία του φυτεύοντας δένδρα, σε όσους είναι Αφροαμερικανοί ή απλώς συμπαθούντες (όπως η First Boulevard, με δράση Cash back for Buying Black), στην LGBT κοινότητα, σε νέους γιατρούς (η Panacea Financial στηρίζει τις ανάγκες τους), εποχιακούς εργαζόμενους (η Qwil τους υποστηρίζει στα μεσοδιαστήματα της ανεργίας), ΑΜΕΑ (η Purple αναλαμβάνει να φροντίσει για τα επιδόματά τους) ή σε φορτηγατζήδες (η TAB Bank τους δίνει χαμηλότοκα δάνεια για αγορά νέου εξοπλισμού). Μπορείτε να το δείτε, αν θέλετε, σαν επέκταση του smart specialization, της “έξυπνης εξειδίκευσης” που προωθούν τα τελευταία χρόνια οι Βρυξέλλες, αλλά με εφαρμογή στα χρηματοοικονομικά. Σημεία των καιρών, με πολλαπλή σημασία…

Μονόδρομος οι ψηφιακές υπηρεσίες για τις τράπεζες

Ο Κώστας Αγρότης, πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής, γράφει στο Digital Finance για τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι τράπεζες για να ανταπεξέλθουν στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Οι τράπεζες θεωρούνται ως μία από τις δυνάμεις που έλκουν τις οικονομίες των χωρών προς την ανάπτυξη και την ευημερία. Αν οι τράπεζες δεν εκσυγχρονιστούν ώστε να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας τους αλλά και να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας προς τους πελάτες τους τότε οι πιθανότητες οικονομικής ανάπτυξης είναι μικρές.

Με τον όρο  “ψηφιακή τραπεζική” εννοούμε την πλήρη ψηφιοποίηση των τραπεζών, δηλαδή όλες τις δραστηριότητες, τα προγράμματα και τις λειτουργίες τους. Δεν αφορά  μόνο  την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των προϊόντων ( front-end), δηλαδή ότι οι πελάτες βλέπουν, αλλά και για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών δηλαδή το back-end και τη σύνδεση αυτών των κόσμων.

Η ψηφιακή τραπεζική έχει να κάνει με την αυτοματοποίηση κάθε βήματος της τραπεζικής σχέσης με τους πελάτες, και πηγαίνει πολύ πιο πέρα από μια online ή κινητή πλατφόρμα τραπεζικών εργασιών. Μιλούμε  για την πλήρη μετάβαση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον — front end και back end και οτιδήποτε ενδιάμεσο — τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους.

Η ψηφιακή τραπεζική βασίζεται στα μεγάλα δεδομένα (Big Data, Analytics) και “αγκαλιάζει” όλες τις νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μία τράπεζα θα  θεωρηθεί μόνο ψηφιακή Τράπεζα εάν έχει ψηφιοποιήσει όλες τις λειτουργίες που έχει, από την ανάπτυξη προϊόντων μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η ψηφιακή τραπεζική γίνεται όλο και πιο σημαντική στον τραπεζικό κλάδο:

 • Για τη μείωση του κόστους: οι τράπεζες βρίσκονται υπό πίεση για να μειώσουν το κόστος τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Εάν δεν γίνει η μετάβαση στην ψηφιακή τραπεζική, πρέπει, για παράδειγμα, να συνεχίσουν οι τράπεζες να επενδύουν  σε ακριβό υλικό και λογισμικό παλαιού τύπου για να διατηρήσουν τα legacy  συστήματα ενημερωμένα.
 • Για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες και να παραμείνουν μπροστά από το ανταγωνισμό: Fintechs και άλλοι νεοεισερχόμενοι έχουν ταρακουνήσει το τραπεζικό τοπίο. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για βελτιωμένη εμπειρία του πελάτη και εξατομικευμένες υπηρεσίες μεγαλώνει, και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των υφιστάμενων τραπεζών είναι πιο ακριβά. Η ψηφιακή τραπεζική θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη και αυτό να το πετύχουν με χαμηλότερο κόστος, το οποίο είναι απαραίτητο για να μείνουν  μπροστά όσον αφορά τον ανταγωνισμό.
 • Συμμόρφωση με τις νέες νομοθεσίες: Οι υφιστάμενες τράπεζες πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συμμορφώνονται έγκαιρα με τις νέες νομοθεσίες π.χ PSD2,GDPR, για να αποφεύγουν τυχόν πρόστιμα που σε τέτοια περίπτωση θα τους επιβάλουν οι εποπτικές αρχές. Δυστυχώς τα legacy συστήματα δεν είναι εύκολο να τροποποιηθούν και αν αυτό τελικά γίνει το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο και οι κίνδυνοι για πιθανά λάθη τα οποία θα εμφανίζονται σε απρόβλεπτο χρόνο ακόμη μεγαλύτεροι.
  Φυσικά εδώ πρέπει να τονισθεί ότι οι αλλαγές στις νομοθεσίες δεν εμπερικλείουν μόνο το θέμα της συμμόρφωσης αλλά πολλές φορές αποτελούν και ευκαιρία για αλλαγές ή και για παροχή νέων υπηρεσιών. Αν όμως επικεντρωθούν οι τράπεζες μόνο στο θέμα της συμμόρφωσης τότε χάνουν τις υπόλοιπες ευκαιρίες.
 • Για να μπορέσουν να αντλήσουν τα πλεονεκτήματα που τους παρέχουν οι νέες τεχνολογίες: Η ανάλυση δεδομένων, τα ανοικτά API, blockchain και η γνωστική τραπεζική έχουν προβλεφθεί για να επηρεάσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών. Ωστόσο, τα συστήματα παλαιού τύπου περιορίζουν την ικανότητα των τραπεζών να αντιδράσουν γρήγορα σε αυτές τις εξελίξεις. Χρειάζεται πλήρης ψηφιοποίηση για να μπορέσουν οι τράπεζες να αντλήσουν τα οφέλη αυτών των τεχνολογιών και να θωρακιστούν σε σχέση με μελλοντικές αλλαγές στο τραπεζικό περιβάλλον.
 • Αύξηση εσόδων: Οι υφιστάμενες τράπεζες λόγω της έλλειψης έξυπνων συστημάτων δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν το προφίλ των πελατών τους και επομένως δεν μπορούν να τους προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες, δηλαδή τα προϊόντα που ταιριάζουν στον τύπο δραστηριότητας τους με αποτέλεσμα να μην είναι πελατοκεντρικές οι υπηρεσίες που προσφέρουν κάτι που συνήθως οδηγεί σε μείωση του μεριδίου αγοράς.Οι τράπεζες πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι προσδοκίες των πελατών τους για περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες  αυξάνονται, άρα θα πρέπει να είναι κάτι που επιζητούν για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  Το γεγονός αυτό αναγκάζει τις τράπεζες  να πρέπει να προσαρμοστούν έγκαιρα, υιοθετώντας έξυπνα και ευέλικτα συστήματα τα οποία θα τις καταστήσουν πελατοκεντρικές και  ανταγωνιστικές. Επομένως οι τράπεζες θα πρέπει έγκαιρα να αναγνωρίσουν την αλλαγή που έχει ήδη κάνει έντονα την εμφάνιση της ειδικά μέσα στις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, και να αρχίσουν να προσαρμόζονται στο νέο περιβάλλον με ταχύς ρυθμούς.

Μερικές ιδέες είναι οι πιο κάτω:

Πώς καθοδηγούμε τους πελάτες να επιλέξουν τις Digital Banking λύσεις της τράπεζας ενάντια στις αντίστοιχες των ανταγωνιστών όπως Fintech and Bigtech.
Η κάθε τράπεζα, που θέλει να προσελκύσει πελάτες, θα πρέπει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών οι οποίες να είναι απλές και εύκολα προσβάσιμες από οποιαδήποτε συσκευή και πλατφόρμα. Οι πελάτες σήμερα, ειδικά μέσα στις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τον κορωνοϊό, επιλέγουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες παρά την φυσική παρουσία τους στις τράπεζες.
Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι το ποσοστό του ψηφιακού αλφαβητισμού των πελατών. Με λίγα λόγια δεν πρέπει να αποκλείονται πελάτες οι οποίοι έχουν μόνο βασικές ψηφιακές δεξιότητες και για αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην ευκολία πρόσβασης και στην απλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών χωρίς φυσικά να θυσιάζεται η ασφάλεια.

Πόσο γρήγορα μια τράπεζα μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών της;
Οι περισσότερες τράπεζες διαθέτουν σύγχρονα συστήματα αυτοματοποίησης, τα οποία διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από την μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται να εκπονηθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική η οποία να υλοποιηθεί κατά στάδια αρχίζοντας από τις κύριες τραπεζικές εφαρμογές και προσθέτοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Ποιες καινοτόμες πρωτοβουλίες και υπηρεσίες θεωρούνται ότι καθορίζουν τις προτιμήσεις των πελατών;
Μερικές από τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες, χωρίς βέβαια να ισχυρίζομαι ότι ο κατάλογος είναι εξαντλητικός ή ότι οι τράπεζες στην Κύπρο δεν έχουν ήδη υιοθετήσει τις περισσότερες αν όχι και όλες από αυτές:

 • Απλή αυτό-εγγραφή
  Η ψηφιακή διαδικασία αυτόματης εγγραφής επιτρέπει στον πελάτη να εγγραφεί για τραπεζικές υπηρεσίες (όπως το άνοιγμα λογαριασμού) μόνος του, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιεί π.χ. smart phone, pc κλπ.
 • Άνοιγμα λογαριασμού μέσω διαδικτύου σε λιγότερο από 5 λεπτά
  Αυτή η υπηρεσία ψηφιακής τραπεζικής όχι μόνο διευκολύνει τη ζωή των πελατών αλλά μπορεί επίσης να είναι και ένα κριτήριο για τους πελάτες να μετακινούνται από μια τράπεζα σε άλλη.
 • Αίτηση δανείου με λίγα κλικ
  Τα δάνεια αποτελούν βασική τραπεζική υπηρεσία, επομένως η μετατροπή της διαδικασίας δανείων σε μια απλή αυτοματοποιημένη  διαδικασία είναι απαραίτητη.
 • Άμεσες πληρωμές P2P
  Οι πληρωμές P2P (Peer-to-Peer) είναι μια υπηρεσία της οποίας η  ζήτηση  όλο και αυξάνεται μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο  τραπεζικό περιβάλλον. Είναι μια απλή λύση πληρωμής που επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν χρήματα αμέσως από οποιαδήποτε συσκευή.
 • Μαζικές πληρωμές
  Οι μαζικές πληρωμές χρησιμοποιούνται κυρίως από τις ΜμΕ και τους εταιρικούς πελάτες των τραπεζών, επιτρέποντάς τους να πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων σε πολλούς δικαιούχους από έναν μόνο λογαριασμό ταυτόχρονα
 • Αυτόματες πληρωμές λογαριασμών
  Οι πληρωμές λογαριασμών είναι μια επαναλαμβανόμενη μηνιαία δραστηριότητα τόσο για τους επιχειρηματικούς όσο και για τους μεμονωμένους τραπεζικούς πελάτες και αποτελεί ίσως το πιο εύκολο πεδίο αυτοματοποίησης .

Οποιαδήποτε σύγχρονη υπηρεσία ψηφιακής τραπεζικής επιτρέπει στους πελάτες να συνδέουν τους χρεώστες  απευθείας στους λογαριασμούς / κάρτες τους και να πληρώνουν όλους τους λογαριασμούς από ένα κεντρικό μέρος είτε χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

 • Πλούσιες υπηρεσίες διαχείρισης καρτών
 • Επιλογές κλειδώματος και ξεκλειδώματος
 • Ρύθμιση αυτόματων πληρωμών
 • Υποβολή αίτησης για νέα κάρτα εύκολα online
 • Αίτηση αύξησης πιστωτικού ορίου μέσω διαδικτύου
 • Ορισμός ορίων συναλλαγών
 • Κλείδωμα συναλλαγών με κάρτα ανά χώρα
 • Ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητών
  Οι ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητών συσκευών είναι μια υπηρεσία ψηφιακής τραπεζικής που αναπτύσσεται ταχύτατα και η έξαρση του COVID-19 τις έχει επιταχύνει ακόμη περισσότερο.

Οι έμποροι λιανικής πώλησης αναπτύσσουν υπηρεσίες που περιορίζουν τη φυσική επαφή με τις επιφάνειες και τη χρήση μετρητών.

 • Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας

Οι υπηρεσίες ψηφιακής τραπεζικής θα πρέπει να εξισορροπούν την ευκολία με την ασφάλεια. Μερικά χαρακτηριστικά μέτρα είναι:

 • Έλεγχος Βιομετρικών στοιχείων
 • Έλεγχος ταυτότητας (ειδοποιήσεις σύνδεσης, ειδοποιήσεις ανάληψης ATM)
 • Διαχείριση συσκευών
 • Διακριτικά κάρτας
 • Κρυπτογράφηση δεδομένων
 • Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
 • Επιβεβαίωση συναλλαγής μέσω OTP
 • Σύστημα ανίχνευσης απάτης
 • Ηλεκτρονικές Υπογραφές και PKI
 • Πλούσιες υπηρεσίες ειδοποιήσεων

Οι ειδοποιήσεις  επιτρέπουν στους πελάτες να παραμένουν ενημερωμένοι για τις οικονομικές τους δραστηριότητες αλλά παρέχουν επίσης στους πελάτες πληροφορίες λογαριασμού όταν τις χρειάζονται,  και προστατεύουν από απάτες και κλοπές.

 • Ψηφιακή ασφάλιση

Πολλές τράπεζες, συμπληρώνουν τις τραπεζικές συναλλαγές με πρόσθετες χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Η ψηφιακή ασφάλιση είναι μια λύση προστιθέμενης αξίας που μπορεί να  βοηθήσει να διαφοροποιηθείτε από τις άλλες τράπεζες.

 • Προσωπική διαχείριση οικονομικών (PFM)

Κατά την επιλογή μιας τράπεζας, οι πελάτες σίγουρα θα κλίνουν προς την τράπεζα που μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν καλύτερα τους στόχους τους  και να λάβουν πιο υγιείς οικονομικές αποφάσεις.

 • Ποικιλία προγραμμάτων αφοσίωσης

Οι πελάτες αγαπούν και αναζητούν κάρτες αφοσίωσης και κουπόνια  για να εξοικονομήσουν χρήματα, να αισθάνονται ότι ανταμείβονται ή ότι είναι μέλη μιας αποκλειστικής κοινότητας.

 • Έξυπνα ρομπότ συνομιλίας chatbot

Τα chatbots έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε γενικά αιτήματα, μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης πελατών και μπορούν να προσελκύσουν και να ευχαριστήσουν τους πελάτες μέσω οποιουδήποτε καναλιού – του ιστότοπού, της εφαρμογής mobile banking, του Facebook messenger κ.λπ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society – CCS) είναι ένας επαγγελματικός, επιστημονικός και ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1984 με στόχο την ανάπτυξη, αναβάθμιση και προβολή του τομέα της πληροφορικής στην Κύπρο.

Το CCS επιδιώκει να αναπτύξει υψηλά πρότυπα μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχει η πληροφορική στην απασχόληση, στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και στην ποιότητα της ζωής του πολίτη.

Διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στη σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον επαγγελματικό τομέα ο Σύνδεσμος προωθεί καίρια ζητήματα του κλάδου, ιδιαίτερα στους τομείς του ψηφιακού αλφαβητισμού, των επαγγελματικών δεξιοτήτων, του επαγγελματισμού,  της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της έρευνας.

Ως ο κατεξοχήν φορέας για την προώθηση του τομέα  των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), το CCS εκφράζει τις απόψεις του εκ μέρους των μελών του στις εθνικές αρχές για στρατηγικά θέματα πληροφορικής και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και άλλα έργα αναπτύσσοντας πολυμερείς συνεργασίες με την ακαδημαϊκή κοινότητα, κυβερνητικούς, δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, και με την πολύτιμη συνεισφορά  εθελοντών, αναλαμβάνει δραστηριότητες, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται προς όφελος των επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών, και φίλων της πληροφορικής στην Κύπρο.

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί σήμερα περισσότερα από 1000 μέλη επαγγελματίες και φοιτητές ΤΠΕ, ενώ χιλιάδες άτομα, παιδιά, νέοι, γονείς, άνεργοι, εργοδότες και εργοδοτούμενοι έχουν επωφεληθεί από δράσεις που αναλαμβάνει με στόχο την ψηφιακή ανάπτυξη.

H Uni Systems δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά

O Κωνσταντίνος Σέρρος, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Uni Systems ανακοινώνει στο Digital Finance τη συνεργασία της εταιρείας με τη Finastra, έναν εκ των μεγαλύτερων εταιρειών software παγκοσμίως.

Το μακροχρόνιο ταξίδι της Uni Systems στον κόσμο της πληροφορικής που χαρακτηρίζεται από σειρά οροσήμων, μας δίδαξε πώς να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς αλλά και πως να προσδιορίζουμε τις μελλοντικές ευκαιρίες.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και να τους καθοδηγούμε στο πώς η κάθε λύση μπορεί να ενσωματωθεί ομαλά ακόμα και στο πιο απαιτητικό περιβάλλον, καλύπτοντας ανάγκες που και οι ίδιοι οργανισμοί μπορεί να μην έχουν προβλέψει.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, διευρύνουμε διαρκώς τον κύκλο των συνεργατών μας και των καινοτόμων λύσεων που προσφέρουμε. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώνουμε με ενθουσιασμό τη νέα μας συνεργασία με τη Finastra, το μεγαλύτερο προμηθευτή financial software που εξυπηρετεί το σύνολο της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Από κοινού, χτίζουμε μια νέα συνεργασία που βασίζεται σε προκαθορισμένη στρατηγική και ατη δημιουργία αξίας που αφορά και στις δύο εταιρείες, στοιχεία για τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στο μετασχηματισμό του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Στοχεύουμε στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των λύσεων και υπηρεσιών μας και στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Όπως σε κάθε στρατηγική συνεργασία, η αξία της θα ωφελήσει πολλαπλά τους κοινούς μας πελάτες, οι οποίοι, επιπλέον, θα ωφεληθούν από την ανοικτή πλατφόρμα της Finastra, το FusionFabric.cloud κατά την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων τους.

Ως δύο οργανισμοί με βαθιά γνώση του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού κλάδου πρόκειται να καλλιεργήσουμε περαιτέρω τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας και να γίνουμε ισχυρότεροι, μαζί, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητές μας απέναντι στους πελάτες μας.

Προσφέροντας ευέλικτες λύσεις που αναβαθμίζουν τα συστήματά τους θα υποστηρίξουμε την προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της αγοράς τους και να ανταποκριθούν με τη σειρά τους στις ανάγκες των δικών τους πελατών.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η συνεργασία μας θα επιτρέψει στους πελάτες μας να ωφεληθούν από την τοπική τεχνογνωσία και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις της Finastra σε αρκετές γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Σερβίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας.

Η Finastra διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων και αυτός ο παράγοντας ήταν καθοριστικός στην απόφασή μας να προχωρήσουμε στη σύναψη της συγκεκριμένης συνεργασίας. Η αρχική φάση του στρατηγικού μας σχεδίου επικεντρώνεται στις λύσεις Treasury, Risk Management, Payments και Retail Banking και ο λόγος αυτής της επιλογής είναι η εκτεταμένη τεχνογνωσία των δύο εταιρειών στους εν λόγω τομείς.

Συγκεκριμένα, σε αυτό το στάδιο, σκοπεύουμε να εργαστούμε με το Fusion Treasury, μια λύση που δημιουργήθηκε για να επιτρέψει τον ενδελεχή σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εκτέλεση εργασιών μέσω μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης λύσης, με το Fusion Risk, τη λύση που μπορεί να προστεθεί στο Fusion Treasury και να παρέχει την αυτοματοποιημένη και συνεκτική εικόνα της αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου, περιορίζοντας τις ανάγκες διαχείρισης του ισολογισμού συμπεριλαμβάνοντας θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και παραγωγής αναφορών.

Μια ακόμη λύση την οποία αξιοποιούμε άμεσα, είναι το Fusion Global PAYplus, λύση που επιτρέπει στους οργανισμούς να ενοποιήσουν παραδοσιακά συστήματα σε ένα ενιαίο κόμβο πληρωμών καλύπτοντας τις λειτουργίες πληρωμών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Αυτές οι υψηλής αξίας λύσεις, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία της Uni Systems, θα προσφέρουν στους πελάτες μας ένα ευέλικτο, καινοτόμο, ολοκληρωμένο και ασφαλές περιβάλλον πληροφορικής που θα υποστηρίζει πλήρως τη θέση τους στις αγορές που οι ίδιοι δραστηριοποιούνται.

Στη Uni Systems, διαθέτουμε βαθιά σχέση με τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο στον οποίο έχουμε επενδύσει από τις πρώτες μέρες της παρουσίας μας στον τομέα της πληροφορικής. Λόγω της ευρείας εμπειρίας μας στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη εκτενούς αριθμού λύσεων και έργων, βρισκόμαστε σε ευνοϊκή θέση.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας σύμβουλοι διαθέτουν πλήρη τεχνογνωσία ώστε να υποστηρίξουν οποιουδήποτε είδους έργο, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, καθώς έχουν υλοποιήσει μερικά από τα πιο σύνθετα τραπεζικά έργα στην αγορά. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις τραπεζικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς ήμασταν οι πρώτοι που προσφέραμε λύσεις instant payments στην Ελλάδα έχοντας υλοποιήσει και λειτουργήσει τον σχετικό κόμβο πληρωμών για συστημική τράπεζα.

Σε ό,τι αφορά στο treasury, πρόκειται επίσης για έναν από τους τομείς εξειδίκευσής μας, καθώς οι έμπειρες ομάδες μας έχουν αναπτύξει και εξακολουθούν να διαχειρίζονται αντίστοιχα έργα σε καταξιωμένα τραπεζικά ιδρύματα. Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας και των δυνατοτήτων που μας προσφέρει, θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, ενεργώντας, παράλληλα, προς όφελος των πελατών μας σε τοπικό επίπεδο.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι πελάτες μας θα επωφεληθούν τόσο από την τεχνογνωσία μας όσο και από τις λύσεις της Finastra, απολαμβάνοντας, παράλληλα, συνεχή υποστήριξη από την ομάδα μας.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η εμπειρία και η στενή μας συνεργασία, μας παρέχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην περιφερειακή αγορά: την υλοποίηση σχετικών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων που μπορούν να προσφέρουν το αποτέλεσμα και την επιθυμητή αξία στους πελάτες μας, με κύκλους υλοποίησης που καθοδηγούνται από την προηγούμενή μας εμπειρία. Αυτό, αναμφίβολα, θα καθοδηγήσει τις μελλοντικές προτιμήσεις και με τη σειρά του θα ενισχύσει επίσης τη θέση μας στην αγορά.

Το κοινό μας όραμα για τη νέα συνεργασία είναι η υποστήριξη των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό να μετατρέψουν τα συστήματα και τις λειτουργίες τους σε ευέλικτους μηχανισμούς που στηρίζουν τον πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συνεχή ανάπτυξή τους.

Αυτό που επιδιώκουμε είναι να ποσοτικοποιήσουμε τα απτά οφέλη των λύσεων της Finastra και να αποδείξουμε ότι η στρατηγική απόφαση για επενδύσεις σε αυτές μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των οργανωτικών βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) και των εταιρικών στόχων του κάθε οργανισμού.

Η συνεργασία της Uni Systems με τη Finastra βασίζεται στην ισχυρή τεχνογνωσία και στην εξειδίκευση. Γνωρίζοντας την αγορά, τη γεωγραφική περιοχή και τις προκλήσεις των πελατών μας, μας δίνεται η δυνατότητα να τους καθοδηγήσουμε στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Ένα ισχυρό σημείο αναφοράς σε αυτή τη συνεργασία αποτελεί το ευέλικτο προφίλ της Uni Systems ως systems integrator και παρόχου λύσεων αλλά και η ικανότητα ανάπτυξης ουσιαστικών και ολοκληρωμένων συστημάτων που ταιριάζουν στις πραγματικές ανάγκες του πελάτη. Επιπλέον, στη Uni Systems χτίζουμε τις λύσεις μας μέσα από ένα εκτεταμένο οικοσύστημα πολύτιμων συνεργατών με κοινή σχέση εμπιστοσύνης.

Αυτοί οι συνεργάτες, μας υποστηρίζουν στο ταξίδι μετασχηματισμού των πελατών μας και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να τους εμπλέξουμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ένα παράδειγμα τέτοιου εταίρου είναι η Microsoft, στενός συνεργάτης και των δύο εταιρειών, που μπορεί να μας υποστηρίξει σε έργα migration και ανάπτυξης στο cloud, σε όλη την Ευρώπη.

Επιπλέον, με τη Finastra μας συνδέει μια κοινή αξία: σεβόμαστε το χρόνο, τα χρήματα και τις επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών μας και καθιερώνουμε μακροχρόνιες σχέσεις όντας ο έμπιστος σύμβουλός τους για το μετασχηματισμό. Και οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέσω αυτής της πελατοκεντρικής προσέγγισης.

Την τρέχουσα χρονική στιγμή, βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας μοναδικής ευκαιρίας να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα και να αποφέρουμε αξία στην τραπεζική αγορά, την οποία υπηρετούμε εδώ και πολλά χρόνια και είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που η Uni Systems είναι ένας από τους εταίρους της Finastra σε αυτό το ταξίδι.

H εναλλακτική χρηματοδότηση στην υπηρεσία των ΜμΕ

O CEO της Ellinas Finance εξηγεί στο Digital Finance γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να προτιμήσουν την εναλλακτική χρηματοδότηση ενός μη παραδοσιακού πιστωτικού ιδρύματος.

Τι είναι η εναλλακτική χρηματοδότηση (alternative finance) και πού απευθύνεται;

Η “εναλλακτική χρηματοδότηση” είναι μια αξιόπιστη ενναλακτική πηγή χρηματοδότησης, ένας εναλλακτικός δανεισμός θα μπορούσαμε να πούμε, ο οποίος δεν πραγματοποιείται από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα-τράπεζα, αλλά από εξειδικευμένη εταιρεία πιστώσεων που παρέχει δανεισμό από ίδια κεφάλαια τα οποία εξυπηρετούν αυτό τον σκοπό. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως τέτοιου τύπου εταιρείες, δεν δέχονται καταθέσεις.

H εταιρεία μας, Ellinas Finance, έχει μια συνεχή παρουσία στο χώρο των χρηματοδοτήσεων από το 1992 και αποτελούμε μια εναλλακτική επιλογή για τον πελάτη, με ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες. Το πεδίο των υπηρεσιών μας αφορά ιδιώτες και εταιρείες κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ποσοστό που αφορά το 90% των επιχειρήσεων στην κυπριακή αγορά) οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν είτε προσωπικές ανάγκες, όπως η αγορά ενός αυτοκινήτου είτε διάφορες εταιρικές ανάγκες.

Πρέπει να τονίσω ότι η εναλλακτική χρηματοδότηση δεν είναι μια καινούργια υπηρεσία, υπάρχει εδώ και χρόνια ως επιλογή. Γενικά το μικρότερο μέγεθος του όγκου εργασιών των εταιρειών παροχής εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, σε σχέση με τα μεγέθη των παραδοσιακών πιστωτικών ιδρυμάτων, τις καθιστούν πολύ πιο ευέλικτες, πιο πελατο-κεντρικές, με εύκολες, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες.

Ποια είναι η εμπειρία από τη συμβολή σας στη στήριξη των επιχειρήσεων και πως ανταποκρίνονται οι πελάτες σας στη σχέση που διατηρείτε;

Μόνο το 2020, εν μέσω μίας πρωτόγνωρης κατάστασης που προκάλεσε η πανδημία covid-19, χρηματοδοτήσαμε εκατοντάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με ποσά πέραν των 6 εκατομμυρίων ευρώ οπότε είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς το πόσο συμβάλαμε στην οικονομία και τη στήριξη των πελατών μας, ειδικά σε μία τόσο δύσκολη περίοδο. Μάλιστα τα χρηματοδοτικά μας πακέτα αφορούσαν και αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις.

Παράλληλα, οι αλλαγές που υποχρεωτικά έφερε η πανδημία στον τρόπο που λειτουργούν άτομα και επιχειρήσεις ήταν μία πρόκληση που μας οδήγησε σε μία νέα εποχή. Πλέον, οι πελάτες της ELF μπορούν να βρουν σχεδόν το 100% των υπηρεσιών της και διαδικτυακά (www.ellinasfinance.com). Παράλληλα αναπτύσσουμε μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα με περισσότερες υπηρεσίες και εργαλεία που θα διευκολύνουν τον πελάτη.

Ωστόσο, επειδή αντιλαμβανόμαστε και τη σημαντικότητα της διαπροσωπικής επαφής, εξακολουθούμε να διατηρούμε το τηλεφωνικό μας κέντρο και τα φυσικά μας καταστήματα, για άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας. Οι πελάτες μας ανταποκρίθηκαν θετικά σε αυτή τη μετάβαση δείχνοντάς μας την εμπιστοσύνη αλλά και τη στήριξή τους στα νέα τεχνολογικά εργαλεία που παρουσιάσαμε.

Θέλω να τονίσω ότι πέρα από τα οφέλη που προσφέρουν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας σε μια επιχείρηση, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης για την οικονομία του τόπου και η πρόσφατη βράβευσή μας από το Global Banking & Finance Review έρχεται να το επιβεβαιώσει αυτό με την αναδείξει της ELF ως την Καλύτερη Εταιρεία Μικροχρηματοδότησης 2020 (Best Micro Finance Company 2020) στην Κύπρο.

Μια βράβευση που έχει τεράστια σημασία για την εταιρεία, κυρίως επειδή ήρθε εν μέσω της αβεβαιότητας της παγκόσμιας υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που προκάλεσε ο Covid-19, αλλά και επειδή προέκυψε από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιχειρηματικό περιοδικό.

Πώς η ELF προσεγγίζει τις επιχειρηματικές ανάγκες της αγοράς;

Σκοπός μας είναι να είμαστε ένας ευέλικτος οργανισμός που συνεχώς θα εξελίσσεται και θα συμβαδίζει με την εποχή του και γιατί όχι, να προπορεύεται. Γι’ αυτό και η Εταιρεία μας προσπαθεί διαρκώς να αναπτύσσει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε αυτά να καλύπτουν ωφέλιμα όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Η εταιρεία συμβάλει ουσιαστικά και έμπρακτα στην ανάπτυξη και ενίσχυση της κυπριακής επιχειρηματικότητας, βοηθώντας κυπριακές επιχειρήσεις να ξεκινήσουν, να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, όπως επίσης και ιδιώτες πελάτες της να κατακτήσουν τους προσωπικούς τους στόχους.

Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες της κυπριακής αγοράς επενδύσαμε στην ανάπτυξη εργαλείων και πακέτων τα οποία θα εξυπηρετούν τους πελάτες μας στο μέγιστο δυνατό, όπως η υπηρεσία Factoring που προσφέρει η Ellinas Finance, ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση, ειδικά στον τομέα της χορήγησης άμεσης ρευστότητας .

Εξηγείστε μας λίγο περισσότερο την υπηρεσία Factoring.

Με το Factoring, μια επιχείρηση εκχωρεί την ευθύνη είσπραξης των απαιτήσεων στον Factor, στην προκειμένη περίπτωση την Ellinas Finance, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση, είσπραξη των επιχειρηματικών απαιτήσεων, τη χορήγηση προκαταβολών (χρηματοδότηση) επί της αξίας τους, καθώς και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.

Το Factoring απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση σε πελάτες με επαναληπτική κατά κανόνα αγοραστική συμπεριφορά. Είναι ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη διαχείριση, την είσπραξη, τη χρηματοδότηση και την ασφάλιση λογαριασμών πελατών το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει σε μία επιχείρηση άμεση ρευστότητα και ακριβή απεικόνιση των εισπρακτέων τους απαιτήσεων.

Οι λόγοι που είναι πολύ χρήσιμη αυτή η υπηρεσία ειδικά τα τελευταία χρόνια γι’ αυτό και παρατηρείται αυξημένη ζήτηση από πολλές επιχειρήσεις είναι (α) οι συνεχόμενα μεταβαλλόμενοι παράγοντες που καθορίζουν τα δεδομένα της αγοράς σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση που προκαλεί πανδημία Covid-19, (β) ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, (γ) η ανάγκη για μείωση των λειτουργικών εξόδων της κάθε επιχείρησης και (δ) το ότι πρακτικά την πλήρη ευθύνη διαχείρισης του καθολικού πωλήσεων της επιχείρησής την έχει η ELF, εξασφαλίζοντάς έτσι πολύτιμο χρόνο σε σχέση με την εξόφληση των τιμολογίων από τους πελάτες (με ασφαλιστική κάλυψη χρεωστών).

Εκτός από το Factoring, ωστόσο, η ELF παρέχει και μία πληθώρα άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ποιες είναι αυτές;

Εκτός από το Factoring η Ellinas Finance παρέχει υπηρεσίες βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου δανεισμού, και χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων μέσω επενδυτικών λογαριασμών για αγορά ή πώληση μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Επίσης, η εταιρεία είναι Super-Agent της MoneyGram στην Κύπρο από το 2003, αναλαμβάνοντας την άμεση αποστολή και παραλαβή χρημάτων από και προς το εξωτερικό, διαθέτοντας δικό της δίκτυο, που καλύπτει περισσότερα από 60 σημεία σε ολόκληρη την Κύπρο.

Καθώς επίσης έχουμε, επιχειρηματική συμμετοχή σε κυπριακές και ξένες επιχειρήσεις (private equity), ενώ διαθέτουμε και υπηρεσία Διαχείρισης Μισθολογίου (Payroll). Εδώ θέλω να επαναλάβω ότι σχεδόν το 100% των προϊόντων και υπηρεσιών μας, παρέχονται και διαδικτυακά, με την υπηρεσία Fast E-Loans να καινοτομεί στον τομέα. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για προσωπικό ή εταιρικό δάνειο ή ακόμα και να ζητήσει υπηρεσίες factoring.

Πιο αναλυτικά, πώς λειτουργεί η υπηρεσία Fast E-Loans;

Η υπηρεσία Fast E- Loans της Ellinas Finance είναι μια καινοτόμος υπηρεσία μέσα από την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση για προσωπικό ή εταιρικό δάνειο ή υπηρεσίες factoring /προεξόφληση Επιταγών, διαδικτυακά, μέσα σε λίγα λεπτά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Στην ουσία αυτό που κάνει η υπηρεσία Fast E-Loans είναι ότι προσφέρει μια επιπλέον λύση στις χρηματοδοτικές ανάγκες των Κύπριων ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Για παράδειγμα για πολλούς από εμάς κατά καιρούς προκύπτουν ανάγκες όπως για παράδειγμα η ανακαίνιση ενός σπιτιού, η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου ή κάποιο έκτακτο πρόβλημα υγείας. Η υπηρεσία Fast E- Loans μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη. Όλα μπορούν να γίνουν πολύ απλά, γρήγορα και πάνω απ’ όλα με ασφάλεια από την άνεση του σπιτιού σας. Χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε καν τα γραφεία της εταιρείας. Με μερικά διαδικτυακά απλά βήματα δίνετε λύσεις στις διάφορες σας ανάγκες.

Ποιοι οι στόχοι της ELF για το προσεχές μέλλον;

Θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση απέναντι στους πελάτες μας, εφαρμόζοντας αξιόπιστες, ευέλικτες και τεχνολογικά σύγχρονες διαδικασίες. Στόχος μας για το 2021 είναι να δημιουργήσουμε ένα απόλυτα λειτουργικό διαδικτυακό περιβάλλον, φιλικό προς τον χρήστη, ενώ την ίδια ώρα προσβλέπουμε σε αύξηση του κεφαλαίου μας και σε αύξηση του χαρτοφυλακίου των πελατών μας.

Όλοι θέλουν να γίνουν το πορτοφόλι 8 δισ. ανθρώπων

Πόσα πράγματα ελέγχουμε συνήθως ότι έχουμε πάρει μαζί μας βγαίνοντας από το σπίτι, ακόμα και για μια επίσκεψη στο κοντινό περίπτερο; Πορτοφόλι, κινητό και κλειδιά. Σωστά;

Λιγότερο από τρεις δεκαετίες πριν, οι κάτοικοι της Γης που είχαν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, αποθήκευαν το πλεόνασμα της εργασίας τους σε τραπεζικά θησαυροφυλάκια. Όταν χρειάζονταν χρήματα για τις συναλλαγές τους, έκαναν ανάληψη ή υπέγραφαν σε ένα χαρτί που έδινε σε κάποιον άλλο το δικαίωμα να κάνει ανάληψη. Και έτσι η Γη συνέχιζε να γυρνά. Η ψηφιοποίηση του χρήματος, αν και είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, δεν είχε αγγίξει ακόμα τις συνήθειες των περισσότερων, οι οποίοι ζούσαν στο σύμπαν της οικονομίας, όπως σήμερα ζουν κάποιες ελάχιστες φυλές ιθαγενών σε απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη.

Όμως, οι περιστάσεις άλλαξαν αυτόν τον τρόπο ζωής και με αρχή την εμφάνιση των πλαστικών καρτών, οι άνθρωποι διαπίστωσαν ότι χρειάζονταν μικρότερα πορτοφόλια, τα οποία όσο περνούσε ο καιρός ήταν όλο και πιο άδεια στις θέσεις που είχαν φτιαχτεί για να αποθηκεύουν χάρτινα και μεταλλικά νομίσματα. Στην Ελλάδα, τα πορτοφόλια απέκτησαν αυτήν την μινιμαλ εικόνα, κυρίως από την οικονομική κρίση του 2008 και έπειτα, όταν η διακίνηση χρήματος μέσω πλαστικών καρτών και Internet έγινε πιο αποδεκτή, είτε λόγω ευκολίας, είτε λόγω υποχρέωσης. Ήταν φυσικό επόμενο, τα πράγματα να γίνουν ακόμα πιο μινιμαλ στη συνέχεια, καθώς η πληροφορία, δηλαδή η ψηφιακή μορφή των πραγμάτων που μας περιβάλλουν, έχει το μέγεθος ατομικών σωματιδίων. Οπότε, ένα πορτοφόλι μοιάζει στα μάτια της πληροφορίας, όπως στα δικά μας μάτια ο γαλαξίας που μας περιβάλλει.

Κάπως έτσι και με τη βοήθεια της τεχνολογίας που συνηγορούσε ώστε να πράγματα να μικραίνουν, οι πλαστικές κάρτες άρχισαν να φαίνονται υπερβολικά ογκώδεις, σε σχέση με μια εφαρμογή που ήταν εγκατεστημένη στη φορητή μας συσκευή ή έναν υπολογιστή που φοράμε, όπως παλιά φορούσαμε ένα ρολόι. Ήδη κάποιοι λίγοι έχουν εμφυτεύσει αυτόν τον υπολογιστή κάτω από το δέρμα τους.

Η ανάγνωση των πιο πρόσφατων μελετών, ακόμα και σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα που μέχρι και μια δεκαετία πριν ζούσε ως άγρια φυλή στον Οικονομικό Αμαζόνιο, δείχνουν ότι η χρήση του ψηφιακού χρήματος, το οποίο αποθηκεύεται σε διάφορων μορφών ψηφιακά πορτοφόλια, μοιάζει με μια πορεία διαρκώς ανοδική που τίποτα πλέον δεν μπορεί να την σταματήσει.

Το γεγονός δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους εκατοντάδες οικονομικούς οργανισμούς που δημιουργούν ή εμπορεύονται ψηφιακά πορτοφόλια. Στόχος τους είναι να δελεάσουν τα δισεκατομμύρια κατοίκων του πλανήτη, μεταξύ των οποίων τα κάτι παραπάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκων της χώρας μας, ώστε να προτιμήσουν το δικό τους πορτοφόλι για να αποθηκεύουν τα ψηφιακά χρήματά τους. Αν πριν 30 χρόνια είχαμε στην Ελλάδα δέκα επιλογές τραπεζικών θησαυροφυλακίων, τώρα έχουμε μερικές δεκάδες. Στην αγορά έχουν εισέλθει πολλοί οργανισμοί που δεν θα μπορούσαμε με βάση τα ρυθμιστικά πλαίσια να ονομάσουμε “Τράπεζα”, αλλά αυτό δε φαίνεται να τους εμποδίζει να ανταγωνίζονται τις τράπεζες και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις να τις υπερσκελίζουν.

Μια μεγάλη επιτυχία αυτών των οργανισμών, είναι ότι κατάφεραν να κάνουν πελάτες, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κέρδισαν δηλαδή την εμπιστοσύνη των κατοίκων του πλανήτη σε υποπολλαπλάσιο χρόνο σε σχέση με αυτόν που χρειάστηκαν οι τράπεζες.

Τα ψηφιακά πορτοφόλια δεν αποθηκεύουν μόνο FIAT
Ένα παλιό αστείο έλεγε “τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις μία;”. Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, η φράση αποκτά κυριολεκτική έννοια, καθώς πολλοί μπερδεύουν το άμεσα διαθέσιμο χρήμα με τα περιουσιακά στοιχεία. Λέμε για παράδειγμα, ο Bill Gates είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου γιατί έχει περιουσία 100.000 ευρώ. Μέσα όμως σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται οι μετοχές της Microsoft και άλλων εταιρειών που έχει στο χαρτοφυλάκιο του, τα κρυπτονομίσματα που έχει στο ψηφιακό του θησαυροφυλάκιο και άλλα περιουσιακά στοιχεία, η αξία των οποίων υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση. Αν ο Gates θέλει να αγοράσει μια σοκολάτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την πλαστική του κάρτα ή το εμφύτευμα που την αντικαθιστά και να αποσύρει παραστατικό χρήμα (FIAT money) από κάποιο λογαριασμό του. Κάπως έτσι αγοράζουμε μια σοκολάτα οι περισσότεροι.

Όμως τα νέα ψηφιακά πορτοφόλια δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες ακόμα και αν δεν έχουν FIAT money. Οι πλαστικές κάρτες κάποιων εταιρειών, όπως της Revolut, δίνουν στον κάτοχό τους τη δυνατότητα να μετατρέψουν άλλες μορφές χρήματος σε FIAT money, τη στιγμή της πληρωμής. Έτσι, μπορεί στο ψηφιακό μας πορτοφόλι να μην έχουμε ευρώ ή δολάρια και να θέλουμε να αγοράσουμε μια σοκολάτα, αλλά να έχουμε bitcoin.
Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, αν και όχι η ιδανική. Τα κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin, δημιουργήθηκαν ή έτσι τουλάχιστον μας έλεγαν οι δημιουργοί τους, με στόχο να αλλάξουν τον κόσμο και να γίνουν το νέο συναλλακτικό μέσο, απαλλαγμένα από τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών. Άρα, σε μια συναλλαγή για αγορά σοκολάτας, το προϊόν θα έπρεπε να έχει μια σταθερή τιμή σε bitcoin και όχι μια τιμή που μεταβάλλεται ανάλογα με την ισοτιμία bitcoin/δολαρίου ή bitcoin/ευρώ.

Αυτό φυσικά θα είχε τεράστιο ρίσκο για τον έμπορο, γιατί ως αντάλλαγμα της σοκολάτας που μας έδωσε θα αποκτούσε ένα νόμισμα, το οποίο το επόμενο ξημέρωμα ενδεχομένως να μην μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να αγοράσει ούτε χαρτί τουαλέτας. Έτσι, τα ανταλλακτήρια, όπως η Revolut, η Crypto.com και δεκάδες άλλες εταιρείες, επιτρέπουν μεν στους κατόχους των καρτών τους να συναλλάσσονται με κρυπτονομίσματα, αλλά εισπράττουν για αυτές τις συναλλαγές προμήθειες που φτάνουν μέχρι και το 5%, δηλαδή πολύ υψηλότερες από τις μηδενικές πλέον προμήθειες συναλλαγών με FIAT money.

Ένα δεύτερο σημείο που αξίζει την προσοχή, είναι το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι χρήστες των εν λόγω ψηφιακών πορτοφολιών. Ενώ, η χρεωστική μας κάρτα είναι συνδεδεμένη με κάποιο τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος έχει μια εγγύηση αποζημίωσης στην περίπτωση που η τράπεζα κλείσει, τα περισσότερα ψηφιακά πορτοφόλια ανήκουν σε οργανισμούς που έχουν έδρα διάφορα άγνωστα νησιά στους ωκεανούς της Γης, όπου το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν προσφέρει εγγυήσεις και νομική προστασία.

Οπότε, αν ένας από αυτούς τους οργανισμούς καταρρεύσει, είναι πολύ πιθανό οι πελάτες να χάσουν το σύνολο των χρημάτων τους. Είναι κάτι που έχει συμβεί ήδη και δεν αποκλείεται να ξανασυμβεί.

Η ευκολία του πελάτη κινεί τα νήματα
Ο Δημήτρης Λιτσικάκης, Global Head of Fintech, deVere Group, με πολυετή εμπειρία σε εταιρείες fintech, θεωρεί ότι καταλύτης για τα ψηφιακά πορτοφόλια, ήταν η ευκολία που ο πελάτης μπορούσε να αποκτήσει κάποιο από αυτά, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία των τραπεζών. Ωστόσο, αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αμβλύνεται, καθώς και οι τράπεζες έχουν μειώσει τη γραφειοκρατία τους και συνεχίζουν να το κάνουν, όπως έγινε πρόσφατα με την πλατφόρμα Know Your Customer.

Επομένως, οι fintech θα πρέπει να βρουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για να μείνουν στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τον Δ. Λιτσικάκη, ένα ψηφιακό πορτοφόλι είναι πιο φθηνό στις υπηρεσίες του, όπως η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό ή η μετατροπή συναλλάγματος.

Οι τράπεζες θα αργήσουν να ισορροπήσουν αυτό το πλεονέκτημα, καθώς έχουν σημαντικά λειτουργικά έξοδα λόγω των “παλαιολιθικών” συστημάτων που αναγκάζονται να συντηρούν.

Ήδη βλέπουμε ενέργειες μετάβασης των τραπεζών προς το cloud, αλλά προσωρινά είναι περιορισμένες και δεν αφορούν τα κρίσιμα λειτουργικά τους συστήματα, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια.

Η ευρεία διάδοση των κρυπτονομισμάτων είναι ένας σημαντικός καταλύτης για τα ψηφιακά πορτοφόλια και επίσης ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα αργήσουν να ισορροπήσουν οι τράπεζες. Για αυτό άλλωστε είδαμε ότι από την αρχή της δημιουργίας των κρυπτονομισμάτων οι τράπεζες αντέδρασαν έντονα, όχι τόσο γιατί θεωρούσαν ότι έβαζαν ένα παράγοντα αναξιοπιστίας στο σύστημα, όσο γιατί διέβλεπαν την απώλεια εσόδων.

Γενικότερα και υπό την πίεση της πανδημίας, οι τράπεζες δείχνουν να έχουν επιταχύνει τις αντιδράσεις τους, όπως όμως δείχνουν οι αριθμοί λήψεων και αξιολόγησης των εφαρμογών τους στα Play Store και App Store, η προσπάθεια αυτή απέχει πολύ από το να δώσει το αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οπότε, το βασικό όπλο που χρησιμοποιούν σε αυτήν τη φάση και πλέον αναφερόμαστε στις ελληνικές τράπεζες, είναι η δημιουργία αμφιβολιών για την αξιοπιστία των fintech. Ορισμένες σημαντικές αστοχίες εταιρειών fintech τα περασμένα χρόνια δίνουν το δικαίωμα για αυτό το ιδιότυπο marketing, αλλά σε βάθος χρόνου, η στρατηγική αυτή δεν αναμένεται να είναι αποτελεσματική, καθώς οι fintech βελτιώνουν διαρκώς την εικόνα αξιοπιστίας τους, επενδύοντας ακόμα και στην απόκτηση τραπεζικών αδειών, όπως έγινε με τις Revolut και Viva Wallet.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η εμπορική φύση των τραπεζών απειλείται πλέον και από τα ψηφιακά νομίσματα που αναμένεται να εκδώσουν οι εμπορικές τράπεζες. Θεωρητικά, τα νομίσματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν απευθείας στα ψηφιακά πορτοφόλια των πολιτών, χωρίς να περάσουν από τα συστήματα των εμπορικών τραπεζών.

Η γενιά του 2000 και μετά
Μια ματιά στις σειρές αναμονής των φυσικών καταστημάτων των τραπεζών, οι οποίες έμειναν αμείωτες σε μέγεθος ακόμα και στη διάρκεια της πανδημίας, δείχνει ποιο είναι το προφίλ ενός μεγάλου ποσοστού των πελατών τους. Μια πιο αναλυτική ματιά στις λίστες των πελατών τους, θα αποκαλύψει ενδεχομένως ότι οι ηλικίες από 20 ετών και άνω δεν έχουν εξαφανιστεί, βρίσκονται όμως σχεδόν αναγκαστικά εκεί, γιατί ο τραπεζικός τους λογαριασμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη μισθοδοσία τους. Επομένως, ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών των τραπεζών πρόκειται να φύγουν ή μένουν από ανάγκη.

Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα, κάθε νέα δελεαστική πρόταση θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα, μια μετατόπιση ατόμων από τις τράπεζες σε fintech. Μια τέτοια δελεαστική πρόταση που προβάλλεται έντονα το τελευταίο διάστημα είναι οι υπηρεσίες “buy now pay later”. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε μικρά δάνεια συνήθως μερικών εκατοντάδων ευρώ, τα οποία ο κάτοχος του ψηφιακού πορτοφολιού μπορεί να αποκτήσει στην κυριολεξία με το πάτημα ενός κουμπιού, προκειμένου να προχωρήσει σε μια αγορά.

Στη συζήτηση που είχαμε με το Δ. Λιτσικάκη, όταν προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε τα δάνεια αυτά με τα καταναλωτικά δάνεια της δεκαετίας του 90, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση εξαιτίας τουλάχιστον δύο βασικών παραγόντων. Ο ένας είναι το χαμηλό μέγεθος του δανείου και ο δεύτερος τα μηδενικά επιτόκια των δανείων αυτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα επιτόκια που χρεώνουν οι τράπεζες στη χρήση πιστωτικών καρτών.

Πρακτικά, ο χρήστης του πορτοφολιού έχει τη δυνατότητα να σπάει μια πληρωμή σε μικρότερες, ενώ ο έμπορος εισπράττει όλο το ποσό της αξίας του εμπορεύματος πλην μιας προμήθειας κοντά στο 3% που πάει στα έσοδα του διαχειριστή. Οπότε, η εταιρεία που διαθέτει το ψηφιακό πορτοφόλι είναι αυτή που αναλαμβάνει το ρίσκο να εισπράξει τις δόσεις από τον αγοραστή.

Αυτό που έχει παρατηρηθεί με τη χρήση των υπηρεσιών “buy out pay later” είναι η αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης των ψηφιακών αγορών. Όπως μας λέει ο Δ. Λιτσικάκης, συχνά οι αγοραστές όταν βλέπουν το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο ψηφιακό τους καλάθι, φεύγουν από το ψηφιακό κατάστημα χωρίς να ολοκληρώσουν την αγορά,. Η δυνατότητα να σπάσουν αυτό το ποσό σε μικρότερα, τους παροτρύνει να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.

Τα τελευταία δύο χρόνια, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, έχουν πετύχει να αυξήσουν την αξία τους πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ υπάρχουν και κάποιες που έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αρένα των fintech
Ενώ οι εταιρείες fintech δεν βλέπουν τις τράπεζες ως ανταγωνιστές τους, μεταξύ τους ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός. Πολλές από αυτές χρειάζεται να αυξάνουν το κεφάλαιο τους σε τακτά χρονικά διαστήματα με δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να μείνουν ζωντανές. Και πάλι όμως δεν τα καταφέρνουν όλες.

Όπως μας λέει ο Δ. Λιτσικάκης, μια επιλογή απέναντι στο σκληρό ανταγωνισμό, είναι η καθετοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η deVere Group, στην οποία εργάζεται, ειδικεύεται στα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία δεν είναι εύκολα διαθέσιμα στην αγορά για το ευρύ κοινό.

Ωστόσο, υπάρχουν και παραδείγματα, κυρίως στις ασιατικές αγορές, όπου εφαρμογές που συνθέτουν τη ψηφιακή ζωή του χρήστη, όπως το Wechat ξεκινούν από κάποιο άλλο τομέα και κάποια στιγμή προσθέτουν και δυνατότητα ψηφιακού πορτοφολιού. Η τάση αυτή αναμένεται και στην Ευρώπη, οπότε δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον, ψηφιακά πορτοφόλια, όπως της Revolut να μπουν σε άλλα χωράφια, όπως το food delivery.

Η πρόβλεψη του Δ. Λιτσικάκη είναι ότι η τάση του embedded finance θα μεταμορφώσει στο μέλλον δεκάδες χιλιάδες εταιρείες σε fintech. Παράλληλα, η νέα αυτή προοπτική ανοίγει και μια αγορά για τις υπάρχουσες fintech, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν την τεχνογνωσία τους και τις πλατφόρμες τους σε μορφή white label σε διάφορους οργανισμούς που δε θέλουν να ανακαλύψουν τον τροχό.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί στην πορεία αυτής κοσμογονίας, είναι πως η εξέλιξη των εμπορικών τραπεζών θα βοηθήσει στην επιβίωσή τους και ποια θα είναι η μορφή τους μετά από 5 ή 10 χρόνια.

Πρωταθλήτριες στο BNPL οι δυτικές και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι χώρες με τις περισσότερες υπηρεσίες Pay Now Buy Later βρίσκονται στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία διαθέτουν έκαστη από εφτά τέτοιους παρόχους, ενώ οι Σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία, Δανία και Νορβηγία έχουν από πέντε. Στην Ισπανία, οι πάροχοι BNPL αγγίζουν τους έξι, ενώ μόλις τρεις απαριθμεί η Ιταλία. Στην Ελλάδα ακόμα τα πράγματα βρίσκονται στα σπάργχανα, αφού μόλις ένας πάροχος BNPL φαίνεται ότι δραστηριοποιείται στη χώρα μας.
Εντύπωση προκαλεί η άνοδος της Πολωνίας και της Εσθονίας, ωστόσο αυτές οι δυο χώρες προσφάτως έχουν αναδειχθεί σε δύο από τα διασημότερα digitized hubs της Ευρώπης.

Η νέα εποχή στις πληρωμές βρίσκεται στα wearables

Οι φορετές συσκευές θεωρούνται πλέον το επόμενο βήμα για την υποστήριξη ανέπαφων συναλλαγών στην καθημερινότητά μας, όμως ο ρόλος τους δεν εξαντλείται σ’ αυτές, δίνοντας λύσεις και σε πολλά άλλα θέματα.

Οι ανατροπές που έφερε η πανδημία επιταχύνοντας τις εξελίξεις σε πλήθος τομείς, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν εκτός παιδιάς τον χώρο της -ψηφιακής, πλέον- οικονομίας. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα, είναι η καθολική επικράτηση των ανέπαφων συναλλαγών που κυριαρχούν πλέον στην καθημερινότητά μας, ακόμα και για την πληρωμή μικροποσών.

Σύμφωνα με στοιχεία από το δικό της δίκτυο τερματικών (POS) που δημοσιοποίησε η Cardlink, το 93% των συναλλαγών στην Ελλάδα γίνεται σήμερα ανέπαφα, έναντι 92% πέρυσι, 71% στα τέλη του 2019 και 58% το 2018, με τη χρήση τους να είναι πλέον διαδεδομένη ακόμα και για μικροπληρωμές των λίγων ευρώ.

Το έδαφος είναι γόνιμο, λοιπόν, από πλευράς προϋποθέσεων, για την αξιοποίηση -μετά και πέρα από τις κάρτες- κάποιων “εναλλακτικών” μορφών έγκρισης συναλλαγών με συνδεδεμένες συσκευές, όπως το κινητό, το smartwatch ή κάποια άλλη φορετή (wearable) συσκευή, με στόχο τη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Mastercard, σύντομα ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους θα αρχίσει να χρησιμοποιεί μια τέτοια συσκευή για τις ανέπαφες πληρωμές του και μάλιστα με απόλυτη ασφάλεια, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για εξουδετέρωση της πιθανότητας “διαρροής” στοιχείων.

Γι’ αυτόν τον νέο κόσμο, στον οποίο έχουμε ήδη μπει κι όπου τον ρόλο της “παραδοσιακής” κάρτας καλείται να παίξει ένα βραχιόλι, ένα δακτυλίδι, μια πένα, μια κούπα, ένα ρούχο ή οποιοδήποτε αντικείμενο που εμείς επιλέγουμε, μίλησαν στο Digital Finance φωτίζοντας εξελίξεις και προοπτικές ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία, οι εκπρόσωποι πέντε σημαντικών stakeholders.

ΕΤΕ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ I-BANK PAYBAND
Η Εθνική Τράπεζα το διαφημίζει ως «τον πιο σύγχρονο, γρήγορο και εύκολο τρόπο πληρωμών». Πρόκειται για μια προπληρωμένη, επαναφορτιζόμενη κάρτα VISA σε μορφή micro-tag, η οποία ενσωματώνεται σε αδιάβροχο wearable-βραχιόλι και φοριέται στο χέρι του χρήστη.

Επιτρέπει τις αγορές σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες διαθέτουν τερματικό (POS) με υποστήριξη ανέπαφων συναλλαγών με πλήρη ασφάλεια, ακολουθεί την κάρτα (αν δεν είναι ανεξάρτητο) με την οποία είναι συνδεδεμένο (ίδιος αριθμός, ίδιο ΡΙΝ, ίδια διάρκεια), έχει κάποιο ανώτατο όριο που ορίζει ο χρήστης και “φορτώνεται” εύκολα, μέσω της εφαρμογής i-bank Pay.

Παρότι «έχει τα χρονάκια του», συνεχίζει να είναι δημοφιλές, καθώς είναι η μοναδική λύση φορετής συσκευής στην ελληνική αγορά. Όπως δήλωσε στο DF ο Αντώνης Μπαλτζόγλου, επικεφαλής του τομέα Ανάπτυξης Προϊόντων & Στρατηγικής στη Διεύθυνση Καρτών της Εθνικής Τράπεζας, τα paybands αποτελούν σήμερα περίπου το 5% των πωλήσεών της σε νέες, προπληρωμένες κάρτες και η τράπεζα συνεχίζει την προώθησή τους στους πελάτες της, μέσω των καναλιών πώλησής της.

Προσθέτοντας ότι “το μοντέλο είναι το ίδιο, καθώς έχει αποδειχτεί ανθεκτικό και σχεδιαστικά ‘φρέσκο’. Προσφέρουμε στους πελάτες μας ευρεία γκάμα χρωμάτων τα οποία ξεκινάνε από τα “κλασσικά” χρώματα του μπλε και του μαύρου και καταλήγουν στα “μοντέρνα” πράσινο, ροζ, κίτρινο, καλύπτοντας όλες τις προτιμήσεις, ανάλογα με το φύλο και την ομάδα ηλικίας. Δεν υπάρχει στα άμεσα πλάνα μας πλάνο αλλαγής του σχεδίου, χωρίς όμως να μας αφήνει αδιάφορους τυχόν προοπτική επέκτασης της δυνατότητας πληρωμών μέσω άλλων wearables”.

Η πανδημία προκάλεσε, προφανώς, αύξηση στα αιτήματα για απόκτηση κάρτας, αλλά και payband, όπως μας επιβεβαίωσε ο κ. Μπαλτζόγλου, “πέρα από την εποχική αύξηση στην ζήτηση του προϊόντος, την άνοιξη και το καλοκαίρι, λόγω της φύσης του προϊόντος και της ευελιξίας που προσφέρει στον κάτοχό του να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές, χωρίς να έχει μαζί του το πορτοφόλι του”.

Κι ίσως το πορτοφόλι να μην είναι η μόνη εφαρμογή, καθώς “προϊόντα όπως τα wearables σου δίνουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσεις τη χρήση τους, πέρα από ένα μέσο πληρωμής. Υπάρχουν ορισμένα use cases τα οποία εξετάζουμε και δείχνουν ενδιαφέρον για υλοποίηση”. Όσο για το μέλλον… “στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών κι η ακόμα μεγαλύτερη υιοθέτηση τους από τους πελάτες μας.

Έχουμε κάνει τεράστια βήματα ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αλλά ως ελληνική αγορά ακόμα υπολειπόμαστε ως προς τους μέσους όρους της Ε.Ε.. Προς την κατεύθυνση αυτή, εμείς ως Εθνική Τράπεζα, θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας πληθώρα προϊόντων, τεχνολογικά καινοτόμων τα οποία θα ‘βάλουν’ τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην καθημερινότητα του πελάτη”.

NEOS: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ
Ο Παναγιώτης Μαρκίδης, ο ένας εκ των τριών συνιδρυτών της neos (οι άλλοι δυο είναι ο Βαγγέλης Καραλής και η Μυρτώ Κοντογιάννη) είναι σαφής: “Το μέλλον -που προφανώς θα είναι χωρίς μετρητά, δεν χωρεί αμφιβολία γι’ αυτό- φεύγει και από τις κάρτες! Μπορεί να υπάρχουν ως virtual προϊόντα και ως υποδομή, γιατί εκεί πατάει το όλο σύστημα, αλλά θα δούμε το ‘πλαστικό’ να περιορίζεται αισθητά και να αντικαθίσταται.

Πιθανότερος διάδοχος το κινητό – τα smartwatch δεν ‘τραβάνε’ τόσο, τα βραχιόλια και τα wearables είναι ακόμα αγορά υπό δημιουργία… Μπορεί να φτιάξουμε κούπες που θα πληρώνουν τον καφέ, στιλό (ελβετική εταιρία παρουσίασε πρόσφατα πένες που πληρώνουν!), μπρελόκ, οτιδήποτε…”

Στο οτιδήποτε δεν φτάσαμε ακόμα, όμως, τα κομψά βραχιόλια της neos ήδη κάνουν πληρωμές τα δυο τελευταία χρόνια διεθνώς, αν και όχι ακόμα στη χώρα μας, καθώς “στην Ελλάδα οι τράπεζες προχωρούν τα έργα διασύνδεσης με τις πλατφόρμες tokenization της Visa και της Mastercard, σε μια προσπάθεια να καλύψουν την υστέρηση με τον υπόλοιπο κόσμο, οπότε αναμένουμε την ολοκλήρωσή τους.

Εμείς είμαστε ήδη διασυνδεδεμένοι, μέσω της Fidesmo (ΣΣ. περισσότερα για τη σουηδική πρωτοπόρο στη συνέχεια) σε 11 χώρες (Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ρωσία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) στην Ευρώπη. Πουλάμε το προϊόν μας απευθείας στους καταναλωτές, μέσω του site μας, ζητώντας αρχικά να ελέγξουν αν η κάρτα τους υποστηρίζεται –μιλάμε για πολλές, δεκάδων τραπεζών, όλες Mastercard και Visa.

Η διαδικασία διασύνδεσης με το βραχιόλι είναι απλή, εύκολη και γρήγορη, με ανταλλαγή μηνυμάτων / κωδικών και απολύτως ασφαλή τρόπο! Όλα βασίζονται σε διεθνείς προδιαγραφές και διαδικασίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η Fidesmo, με την έγκριση των Vida / Mastercard – εμείς είμαστε πιστοποιημένοι από αυτήν”.

Ο Παναγιώτης Μαρκίδης δικαίως θεωρεί μεγάλη ευκαιρία τη συμμετοχή της εταιρίας του στην αναδυόμενη αγορά που τώρα αρχίζει να δημιουργείται, όσο κι αν είναι δύσκολη η πρόβλεψη για το ‘μεγάλο μπαμ’.

“Σήμερα υπάρχουν περίπου 10 εταιρίες σ’ όλη την Ευρώπη που επίσης δραστηριοποιούνται στην αγορά των passive wearables. Όταν ξεκινήσαμε, πριν από δυο χρόνια, είμασταν οι μόνοι στην Ευρώπη -στην Ελλάδα παραμένουμε, βεβαίως, πρώτοι και μόνοι- αλλά, κάθε μήνα ξεφυτρώνει και μια καινούρια εταιρία, σε Γερμανία, Σουηδία, Ρωσία, Ιταλία κλπ…”

Μετά λόγου γνώσεως, υποστηρίζει ότι στο εγγύς μέλλον, δεν θα υπάρχει ζήτημα για το ποιες κάρτες μπορούν να υποστηριχθούν σε περιβάλλον tokenization και ποιες όχι. Ως τότε θα έχουν διασυνδεθεί τράπεζες και πλατφόρμες – άλλωστε είναι υποχρέωσή τους, στο πλαίσιο του open banking.

Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, προφανώς δεν θα υπάρχει το ερώτημα ποια κάρτα μπορεί να διασυνδεθεί, πού… “Αν δεν έχουμε κάποια ευχάριστη έκπληξη κι έλθει νωρίτερα, οι κάρτες των ελληνικών τραπεζών θα μπορούν τότε να διασυνδεθούν με τις πλατφόρμες tokenization… Το παιχνίδι θα είναι ανοικτό για όλους, χωρίς να χρειάζονται ειδικές συμφωνίες, το βήμα θα γίνει από μόνο του, με την ενοποίηση των συστημάτων…

Όλες οι κάρτες, όλων των τραπεζών θα μπορούν να διασυνδεθούν με ό,τι θέλει ο καταναλωτής, χωρίς περιορισμούς, με στόχο τη μεγιστοποίηση της θετικής εμπειρίας του. Ίσως εδώ χρειαστούμε λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά τελικά αυτό θα γίνει και τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο καταναλωτής!”

Μιλώντας για τη συνεργασία της neos με τη Fidesmo, τον τελευταίο χρόνο, ο Παναγιώτης Μαρκίδης τη χαρακτηρίζει “το παράθυρο στον κόσμο, που θα μας δώσει πρόσβαση σ’ ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς – σήμερα των πληρωμών, αύριο της πρόσβασης, μεθαύριο των μετακινήσεων. Μόνοι μας δεν θα είχαμε τη δυναμική να κάνουμε κάτι τέτοιο, αν δεν ανήκαμε στο οικοσύστημα”.

Τελευταία ερώτηση: πώς βλέπει την επόμενη ημέρα; “Εμείς εμπνεόμαστε πάντα από τα οράματα και τα λεγόμενα της Visa και της Mastercard: στην πρώτη έχουν πει από πολλά χρόνια ότι οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να μετατραπεί σε συσκευή πληρωμών (potential way to pay), περιλαμβάνοντας αυτοκίνητα, ΙοΤ συσκευές, παθητικές φορετές συσκευές, ρούχα και τόσα άλλα…

Η δεύτερη, έβγαλε πια τη λέξη Mastercard από το logo της, αφήνοντας μονάχα τους δυο κύκλους, θέλοντας να δείξει ότι το μέλλον στις πληρωμές δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένο με τις κάρτες – υπάρχουν τα κινητά, τα smartwatch, τα wearable, τα ρούχα και Κύριος οίδε τι άλλο. Συμφωνούμε και εμπνεόμαστε!”

GOOGLE PAY – APPLE PAY – FIDESMO PAY…
Όσες φορές χρειαζόταν να δώσει ένα παράδειγμα για τους νέους τρόπους πληρωμών, στη διάρκεια της δικτυακής συζήτησής μας που κράτησε κοντά μια ώρα, o CEO της Fidesmo, Mattias Eld, χρησιμοποιούσε τις ίδιες λέξεις: Google Pay – Apple Pay – Fidesmo Pay…

Με έτος ίδρυσης το 2013, έδρα στη Στοκχόλμη και R&D στη Μαδρίτη, με μόλις 22 “αποκεντρωμένους” εργαζόμενους. αφήνει ήδη έντονο και καινοτόμο αποτύπωμα στον χώρο των ανέπαφων υπηρεσιών με την πλατφόρμα της.

Με δικό της “κλειδί” και σύστημα υψηλής ασφάλειας, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας της με τη Visa και τη Mastercard, η Fidesmo αναπτύσσει δραστηριότητα σε 11 χώρες, καλλιεργώντας ένα οικοσύστημα το οποίο επεκτείνεται από τις συναλλαγές, ως την ελεγχόμενη πρόσβαση και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πώς βλέπει την επόμενη ημέρα, τον ρωτάμε. “Θα θέλαμε να επεκταθούμε, να αυξήσουμε τον αριθμό των εφαρμογών που υποστηρίζει το οικοσύστημά μας, αλλά και τον αριθμό των συσκευών που τις υποστηρίζουν.

Κοιτάμε εφαρμογές και υπηρεσίες – θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές που σήμερα δεν είναι πλήρως ενταγμένες στο ανέπαφο οικοσύστημα, ενώ θα έπρεπε. Μιλάμε για έλεγχο πρόσβασης, σε κατοικίες, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μέρος μιας γενικής λύσης – η ίδια συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τόσο συναλλαγές, όσο και πρόσβαση, να είναι το κλειδί για το σπίτι σου ή το δωμάτιό σου, στο ξενοδοχείο!

Το επόμενο μεγάλο θέμα, είναι βεβαίως η υποστήριξη της κινητικότητας: Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ηλεκτροκίνητα πατίνια, που είναι της μόδας τελευταία… Αντί για QRCode, χρησιμοποιείς το wearable σου κι έφυγες – ο χώρος της κινητικότητας είναι τεράστιος!

Τέλος, πολύ σημαντικός είναι και ο χώρος της ταυτοποίησης: της ταυτότητας, της άδειας οδήγησης, του διαβατηρίου, αλλά και του επίκαιρου πια, διαβατηρίου ανοσίας, της ‘πράσινης κάρτας’ που προωθεί η ΕΕ.”.

“Ο άλλος παράγων είναι, βέβαια, οι ίδιες οι συσκευές – σήμερα δουλεύουμε κυρίως με παθητικές συσκευές, μπρελόκ, βραχιόλια σε διάφορα σχέδια και μορφές, πένες, ρολόγια κλπ. Έχουμε, επίσης, συνεργασία με τη Samsung – μπορούμε να ενσωματώσουμε στα κινητά της την ασφαλή τεχνολογία μας, αλλά θα θέλαμε να συνεργαστούμε και με άλλους κατασκευαστές κινητών, γιατί όλοι έχουν το ίδιο ζητούμενο: ένας πάροχος θέλει να με ταυτοποιήσει – να επαληθεύσει την ταυτότητά μου όσο γίνεται πιο γρήγορα και αξιόπιστα, ώστε να μου επιτρέψει να μπω σε όσο γίνεται περισσότερες υπηρεσίες. Αυτή την αξία μπορούμε να τους τη δώσουμε εμείς”.

“Πιστεύουμε, επίσης, πως η πιστωτική κάρτα στο μέλλον θα πρέπει να είναι tokenized, καθαρά για λόγους ασφαλείας. Αν γίνει κάτι τέτοιο, ο αριθμός της κάρτας σου δεν πρόκειται ποτέ να διαρρεύσει, ακόμα κι αν χακάρουν τον έμπορο, ή ο χρήστης πέσει θύμα skimming.

Το προτείνουμε στις τράπεζες και συμφωνούν ότι αυτή είναι η σωστή λύση, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί! Αυτό που μας κρατάει πίσω, είναι τα απαρχαιωμένα συστήματα (τόσο σε υποδομές, όσο και σε διαδικασίες) που διατηρούν πολλές τράπεζες και εξαρτούν τη λειτουργία τους από αυτά! Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούν πώς θα περάσουν στο μέλλον.” Όσο για τη σχέση τους με την Ελλάδα, ο Eld είναι σαφής: πέρα από τα καλά λόγια για τη neos, μέλος του οικοσυστήματός τους, αρνείται να απαντήσει στο ερώτημα για τυχόν επαφές με την Αθήνα.

“Όταν μπουν ελληνικές τράπεζες στο σύστημά μας, θα το μάθετε!” χαμογελάει αινιγματικά, για να προσθέσει αμέσως “Φυσικά και θέλουμε να προσθέσουμε νέες χώρες – δεν λέω κάτι συγκεκριμένο για την Ελλάδα, όμως θα ήταν πολύ καλό για εμάς και για όλους, να βγαίναμε live σε μια από τις μεσογειακές χώρες Δεν είμαστε καν στην Ισπανία, παρότι το R&D Centre μας, με επικεφαλής τον συνιδρυτή μας, βρίσκεται στη Μαδρίτη… Μακάρι!”

MASTERCARD: ΒΕΒΑΙΗ Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ WEARABLES
Η Mastercard ηγείται της παγκόσμιας αλλαγής προς τις ανέπαφες συναλλαγές εδώ και χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό, πως το ποσοστό των συναλλαγών που πραγματοποιείται ανέπαφα σε φυσικό περιβάλλον πλέον στην Ελλάδα αγγίζει το 93%. Τον τελευταίο χρόνο οι περισσότεροι Έλληνες εκδότες καρτών έδωσαν την ευκαιρία στους πελάτες τους να ψηφιοποιήσουν τις κάρτες τους κι έτσι να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με τις συνδεδεμένες συσκευές τους.

Μπορεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή, αλλά η δυναμική των wearables στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ήδη σημαντική. Εκτιμάται πως σύντομα ένας στους τέσσερις θ’ αρχίσει να κάνει τις ανέπαφες συναλλαγές του με wearable συσκευές. Στη Mastercard υποστηρίζουμε την ανάπτυξη λύσεων που διασφαλίζουν για τον καταναλωτή τη δυνατότητα επιλογών, την εύκολη και διαισθητική εμπειρία, την ασφάλεια και την προστασία του. Η κάρτα ως μέσο δεν θα εξαφανιστεί, αλλά πολλές ακόμη μορφές έρχονται να διευρύνουν τις επιλογές του.
Άσπα Παλημέρη, Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα

“Αυτό που μας κρατάει πίσω, είναι τα απαρχαιωμένα συστήματα (τόσο σε υποδομές, όσο και σε διαδικασίες) που διατηρούν πολλές τράπεζες και εξαρτούν τη λειτουργία τους από αυτά.”
Mattias Eid, CEO, Fidesmo

“Το μέλλον -που προφανώς θα είναι χωρίς μετρητά – φεύγει και από τις κάρτες! Θα δούμε το ‘πλαστικό’ να περιορίζεται αισθητά και να αντικαθίσταται.”
Παναγιώτης Μαρκίδης, Founder, Neos

VISA: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Συνδεόμαστε πλέον με τρόπους που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε στο παρελθόν. Η πανδημία επιτάχυνε τις αλλαγές στην καθημερινότητά μας κι αυτό είναι εμφανές στις πληρωμές και το εμπόριο, με σαφή μετάβαση από τις συναλλαγές με μετρητά στις ψηφιακές πληρωμές.

Οι ανέπαφες συναλλαγές επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που πληρώνουμε κι αυτό απεικονίζεται στο γεγονός ότι πάνω από το 80% των συναλλαγών με Visa στην Ευρώπη γίνεται πλέον ανέπαφα. Οι ψηφιακές πληρωμές επίσης εξελίσσονται. Στην αρχή ήρθαν στην ζωή μας τα κινητά τηλέφωνα και στη συνέχεια τα wearables (GarminPay, Fitbit Pay, Swatch κ.λπ.) βελτίωσαν περαιτέρω την ψηφιακή εμπειρία. Τώρα το Internet of Things αναδιαμορφώνει το εμπόριο με καινοτόμες λύσεις πληρωμών, για κάθε είδους συναλλαγή, από οποιαδήποτε συσκευή.

Μπορούμε να κάνουμε αγορές ενώ βρισκόμαστε στο αυτοκίνητό, μέσω app ή στο κατάστημα. Σε αυτές τις άνευ προηγουμένου εποχές, η Visa υποστηρίζει τις πληρωμές με τη βοήθεια του IoT που διευκολύνει την καθημερινότητα μας, διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε με ασφάλεια ανέπαφες πληρωμές με φορητές συσκευές, είτε για να αγοράσουμε σνακ στο δρόμο χρησιμοποιώντας ένα smartwatch, είτε για να προμηθευτούμε τρόφιμα χωρίς να φύγουμε από το σπίτι.

Στη Visa δεσμευόμαστε να παρέχουμε νέους τρόπους πληρωμής με τη τεχνολογία να βρίσκεται πλέον στην καθημερινή μας ζωή, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των ανέπαφων συναλλαγών. Η τεχνολογία Visa Token Service, είναι θεμελιώδης για ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές, καθώς αφαιρεί ευαίσθητα στοιχεία του λογαριασμού πληρωμής και συνδέει με ασφάλεια λογαριασμούς της Visa με φορητές συσκευές.
Ανδριάνα Παππά, Επικεφαλής της Visa στην Ελλάδα

Ιωάννης Βασιλάτος: Ο ρόλος των σύγχρονων ασφαλιστικών δεν εξαντλείται στο “μετά” αλλά εστιάζεται στο “πριν”

O Ιωάννης Βασιλάτος, Chief Technology and Operations Officer στη Eurolife μιλά για την ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών, τις insurtechs και τις αλλαγές που βιώνει το ασφαλιστικό σύστημα.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο κ. Ιωάννης Βασιλάτος, μέχρι τότε Chief Operations & Technology Officer της Eurolife FFH, ανέλαβε και ως Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εργασιών & Εξυπηρέτησης της ίδιας εταιρείας. Σήμερα, «αποκαλύπτεται» στο Digital Finance από την αναδυόμενη συνθήκη του proactiveness σε επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων και την αναγκαία προσθήκη end-to-end αξίας, μέχρι τους σχεδιασμούς του για την περαιτέρω ενδυνάμωση του οικοσυστήματος συνεργατών-εταιρειών, αλλά και το πως αντιμετωπίζει την παρουσία των insurtechs στην αγορά και εάν μελλοντικά οι συνέργειες μπορούν να εξελιχθούν σε εξαγορές.

Η Eurolife FFH έχει συμπληρώσει -περίπου- μια τετραετία από τη στιγμή κατά την οποία ξεκίνησε να “βαδίζει” στην τροχιά που χαράσσουν επιμέρους στρατηγικές, δράσεις και ζητούμενα του ψηφιακού μετασχηματισμού, με αποτέλεσμα η πανδημική κρίση να την βρει -ως ένα βαθμό- “έτοιμη” προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που ίσχυσαν -και- στην ασφαλιστική αγορά.
Παράλληλα, της επέτρεψε να προχωρήσει με ταχύτητα σε περαιτέρω βελτιωτικές κινήσεις οι οποίες ενόσω εξελίσσεται η πρόσκαιρη πανδημική πραγματικότητα θεωρήθηκαν ως απολύτως αναγκαίες συνθήκες για την ομαλή συνέχιση του επιχειρείν επί καθημερινής βάσεως.

“Τέτοια ήταν τα δύο portals που αναπτύξαμε και απευθύνονται στους συνεργάτες (Eurolife Partners) και μέσω των οποίων πραγματοποιούν ποικίλες ασφαλιστικές εργασίες, μα και παρουσιάσεις προς τους πελάτες τους, βλέποντας πληροφορίες ως προς το πώς εξελίσσεται σε επίπεδο μεγεθών, μα και ποιοτικά το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και στους πελάτες μας (Eurolife Connect). Μάλιστα, το 98% του συνόλου των εργασιών των συνεργατών μας που αφορούν στα συμβόλαια κατοικίας και 70% στα αντίστοιχα της ζωής έγιναν πραγματικότητα μέσω του Eurolife Connect κατά την διάρκεια του αμέσως προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Αρκεί να σας αναφέρω πως τα συγκεκριμένα μεγέθη είναι υπερδιπλάσια των όσων ίσχυαν προ διετίας και πριν την εμφάνιση της πανδημικής κρίσης”, όπως υπογραμμίζει με έμφαση ο Ιωάννης Βασιλάτος, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εργασιών & Εξυπηρέτησης, καθώς επίσης και Chief Operations & Technology Officer της Eurolife FFH.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η τελευταία έχει αναπτύξει εδώ και μερικά χρόνια δημιουργική συνεργασία με την Eurobank, επιτρέποντας στην Eurolife FFH να αξιοποιήσει την έντονη έμφαση που δίνει η τράπεζα στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τις εν γένει δραστηριότητες, ενώ την ίδια στιγμή φροντίζει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. “Κάτι, που έχει ως αποτέλεσμα να επεξεργαζόμαστε κοινές στρατηγικές προτεραιότητες, με τις δύο ομάδες μας να εργάζονται ‘στενά’, γεγονός που ‘μεταφράζεται’ στο να προκύπτουν εξαιρετικές ιδέες και projects προς υλοποίηση, που με την σειρά τους απολαμβάνουν οι πελάτες και των δύο οργανισμών”, σύμφωνα με τον κ. Βασιλάτο.

Νέες υπηρεσίες που θα διατηρήσουν επί μακρόν τον πελάτη
Σε ότι αφορά στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού η εταιρεία δείχνει σήμερα να στρέφεται με ένταση στην προσθήκη καινούριων υπηρεσιών οι οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλουν καταλυτικά στην ενίσχυση των στοιχείων της αποδοτικότητας και της χρηστικότητας. Επιπροσθέτως, δεν έχει σταματήσει στιγμή να αναζητά και να εξετάζει νέα segments που θα διακρίνονται από σημαντικές δυνατότητες παραπέρα ανάπτυξης. “Σύμφωνα με την “ανάγνωσή” μας, η λογική του ψηφιακού μετασχηματισμού συμβάλει προς την περαιτέρω βελτίωση και διασφάλιση μιας καλύτερης εμπειρίας του πελάτη. Τέτοια, που θα ωθήσει -ουσιαστικά- τον πελάτη να μας επιλέξει όταν φτάσει η στιγμή να καλύψει συγκεκριμένες ασφαλιστικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Κάτι, που εν συνεχεία θα τον κάνει να παραμείνει κοντά μας και δη σε βάθος χρόνου, αγοράζοντας πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες από μέρους μας”, o κ. Βασιλάτος.

KPIs με έμφαση στην παρεχόμενη εμπειρία
Σχετικά με το πώς αξιολογούνται νυν, υπό σχεδιασμό, αλλά και μελλοντικές κινήσεις, προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, καθώς επίσης και ποιοι παράγοντες προσμετρώνται στην προτεραιοποίηση των projects, ο κ. Βασιλάτος αναφέρει χαρακτηριστικά πως “η μέτρηση ανέκαθεν βρισκόταν στο DNA της Eurolife FFH, ανεξαρτήτως του αντικειμένου που εξετάζαμε. Γεγονός, που μας έχει οδηγήσει στην διαμόρφωση και ανάπτυξη μιας ευρείας σειράς δεικτών KPIs, που εντάσσουμε και λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε business case. Δείκτες ποσοτικοί, ποιοτικοί, αλλά και βαθμού επίδρασης στο modus operandi μας. Πάντοτε, έχοντας κατά νου την συμβολή στην περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, η οποία αποτελεί το μέγιστο ζητούμενο. Επιπροσθέτως, πτυχές της εμπορικής μας λειτουργίας, όπως λ.χ. η διατηρισιμότητα των συμβολαίων και των πελατών αποτελούν παράγοντες που εξετάζουμε ενδελεχώς και συνυπολογίζουμε σημαντικά”.

Σήμερα, μπορεί ο κ. Βασιλάτος να αποτελεί το “πρόσωπο” της Eurolife FFH σε διττό επίπεδο, ωστόσο η επαγγελματική “μήτρα” από την οποία και προέκυψε δεν είναι άλλη από αυτήν της τεχνολογίας. Στοιχείο, το οποίο σε συνάρτηση με την πολυετή εμπειρία που έχει στον ασφαλιστικό κλάδο, αν μη τι άλλο τον καθιστά ως prominent συνομιλητή σε ότι αφορά την αναδυόμενη όσο και ποικιλότροπη ψηφιακή πραγματικότητα με τις Insurtechs και των only-digital ασφαλιστικές εταιρείες που δείχνει να ενδυναμώνεται πρωτίστως στο εξωτερικό.

“Τα όσα προαναφέρατε αποτελούν μια εξέλιξη που λαμβάνει χώρα διεθνώς εδώ και αρκετό καιρό. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε διαπιστώσει στην πράξη κάποια insurtech να μετατρέπεται σε έναν υπολογίσιμο “παίκτη” της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς. Ωστόσο, δεν οφείλω να ομολογήσω πως ο βαθμός επιδραστικότητάς τους βαίνει αυξανόμενος, γεγονός που λειτουργεί παραγωγικά όσο και αποδοτικά και προς την δική μας κατεύθυνση. Μας ωθεί να αναζητούμε διαρκώς, να αμφισβητούμε και να εξετάζουμε κάθε μας κίνηση από ποικίλες πλευρές και οπτικές.

Από την πλευρά μας έχουμε επιλέξει συνειδητά την λογική της ανάπτυξης συνεργιών προκειμένου να δομήσουμε ένα οικοσύστημα από εταιρείες-συνεργάτες, έτσι ώστε μαζί να ενισχύσουμε την αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε. Για παράδειγμα, διαθέτουμε μια υπηρεσία στην αγορά και δη στα συμβόλαια κατοικίας, μέσω της οποίας ο πελάτης αποκτά πρόσβαση σε μια συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία που μπορεί να τον βοηθήσει στην αποκατάσταση συγκεκριμένων βλαβών.

Παρά το γεγονός πως οι πελάτες έχουν πληρώσει προκειμένου να απολαμβάνουν την εν λόγω υπηρεσία, εντούτοις όμως ο βαθμός χρήσης της κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα! Η πρόκληση που γεννάται για εμάς έχει να κάνει με το πώς θα την επικοινωνήσουμε καλύτερα, αλλά και με ποιους τρόπους θα την καταστήσουμε ελκυστική όσο και first in mind, όταν θα προκύψει το πρόβλημα και κατ’ επέκταση θα γίνει αναγκαία η ζήτηση και χρήση της.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως ήδη πολλοί συνεργάτες του οικοσυστήματός μας έχουν μετουσιώσει εξαιρετικές ιδέες σε λύσεις, αυτομάτως προκύπτει το ρητορικής φύσεως ερώτημα για ποιο λόγο θα πρέπει να ξεκινήσουμε την αναζήτησή μας από την αρχή του ζητήματος, αγνοώντας να το αξιοποιήσουμε και ενσωματώσουμε στην στρατηγική μας. Χρήσιμο θα ήταν να μην σας διαφεύγει από το νου πως διαθέτουμε μια εξόχως ευρεία βάση πελατών, που μεταξύ άλλων αριθμεί και πολλούς επαγγελματίες. Αυτή την εποχή εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου σύντομα να υπάρχουν ενδιαφέροντα νεότερα από την πλευρά μας.

Το σίγουρο είναι πως το μέλλον στον ασφαλιστικό κλάδο προδιαθέτει για την σύναψη πολλαπλών αντίστοιχων συνεργασιών μεταξύ insurtechs και incubents, η μορφή των οποίων δύναται να διατηρηθεί -απλά- στην υλοποίηση κοινών project, μέχρι και να εξελιχθεί σε εξαγορές”, υπογραμμίζει ο Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εργασιών & Εξυπηρέτησης, αλλά και Chief Operations & Technology Officer της Eurolife FFH και συνεχίζει:

“Από την πλευρά μας και αξιοποιώντας περαιτέρω τις αρχές του digital transformation, επιδιώκουμε να αλλάξουμε προκειμένου να μετεξελίξουμε τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης των πελατών, λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο των αναγκών τους, ασφαλιστικές ή συναλλαγών. Υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ακόμη πιο «στενά» και να καταγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο διαδρούμε και εν γένει συναλλασσόμαστε με τους πελάτες μας σε διάφορα επίπεδα και εργασίες, αποσκοπώντας στο να υιοθετήσουμε μια ακόμη πιο φιλική όσο και άμεση προσέγγιση, απλοποιώντας διαδικασίες και επιταχύνοντας τη συνολικότερη διαδικασία επικοινωνίας μαζί μας. Δεν σας κρύβω πως το ζητούμενο στο οποίο και έχω στραμμένο το βλέμμα μου προκειμένου να το κάνουμε πράξη κατά το εγγύς μέλλον δεν είναι άλλο από το πως θα καταφέρουμε να απαντάμε στα ερωτήματα πριν καν γεννηθούν στην σκέψη του ίδιου του πελάτη ή έστω φτάσει να τα εκφράσει προς την εταιρεία. Αναμφίβολα, η τεχνολογία αποτελεί καίριας σημασίας μέσο και εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση”.

Αλλάζει το “επίκεντρο” της λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών
Proactiveness σε επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων, λοιπόν. Μια τάση που συναντάται σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας, πρωτίστως σε αγορές με έντονη όσο και άμεση πελατοκεντρική διάδραση, και η οποία τελευταία δείχνει να παίζει κυρίαρχο ρόλο σε μια προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης και εν γένει εμπλουτισμού του παρεχόμενου customer care προς μια πιο δυναμική “έκφρασή” του.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλάτος “Ο ρόλος της ασφαλιστικής εταιρείας αλλάζει σταδιακά και πλέον το βάρος της λειτουργίας και παρουσίας της δεν εξαντλείται στο “μετά”, αλλά εστιάζεται στο “πριν”. Και δη υπό την έννοια της πρόληψης και της προειδοποίησης, με τις υπηρεσίες που θα ακολουθήσουν να απαιτείται να είναι πιο ευέλικτες, “έξυπνες” και πλήρεις, μετεξελισσόμενες πολύ πιο πέρα από μια απλοϊκά διαχειριστική λογική. Για παράδειγμα, η σχέση που συνήθως συναντάται μέχρι σήμερα απλά της αποζημίωσης σε μια ζημιά που τυχόν έπαθε ένας ασφαλισμένος, δίχως να προστίθεται αξία ή να επιχειρείται μια ολιστική αντιμετώπιση με πρόσθετες υπηρεσίες, δεν δύναται να σταθεί στο κοντινό μέλλον. Ο ρόλος μας εμπλουτίζεται και εξειδικεύεται και εμείς στην Eurolife FFH είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι να το ακολουθήσουμε”.

“Αντίο” legacy πληροφοριακά συστήματα
Κατέχοντας και την θέση του Chief Operations & Technology Officer της Eurolife FFH, ο κ. Βασιλάτος διαθέτει ένα ξεκάθαρο όσο και εξαιρετικό overview ενός συντριπτικά μεγάλου μέρους της λειτουργίας της εταιρείας, φροντίζοντας με καίριες κινήσεις να ενδυναμώσει και το τεχνολογικό σκέλος της προκειμένου να επιτύχει μια απόλυτα ορθολογική, όσο και flawless λειτουργία.

Υπό αυτό το πρίσμα, στους προσεχείς σχεδιασμούς του Ιωάννη Βασιλάτου βρίσκονται ο πλήρης εκσυγχρονισμός των κεντρικών ΙΤ και εν γένει legacy συστημάτων της εταιρείας.

Μάλιστα, η Eurolife FFH έχει αποφασίσει να στραφεί στην επιλογή και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων που θα διακρίνονται από σύγχρονη αρχιτεκτονική, έτσι ώστε να απλουστευτεί η διαδικασία σχεδιασμού και business λογικής όπως έχει αποτυπωθεί στα υφιστάμενα συστήματά της ίδιας της ασφαλιστικής. Κάνοντας πράξη τη συγκεκριμένη διαδικασία και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η Eurolife FFH αποτελεί έναν multi-cloud οργανισμό, θα μπορεί αυτομάτως να αξιοποιήσει σε πλήρη έκταση διαθέσιμες εφαρμογές της που σήμερα βρίσκονται εγκατεστημένες σε legacy συστήματα.

Γιώργος Νασούλης: Η στρατηγική των δεδομένων και ο ρόλος του Chief Data Officer

Ο Γιώργος Νασούλης, Chief Data Officer στην Τράπεζα Πειραιώς εξηγεί γιατί η διαχείριση δεδομένων και η χάραξη data-based στρατηγικής είναι πλέον μονόδρομος για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Τα δεδομένα αναγνωρίζονται πλέον ως ένα από τα σημαντικότερα assets των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ποια πιστεύετε πως είναι η συμβολή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών και ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει η Τράπεζα Πειραιώς σε αυτή την κατεύθυνση;

Πράγματι τα δεδομένα αποτελούν ένα στρατηγικό επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο και ένα βασικό παράγοντα για την επίτευξη και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αποτελούν βασικό καταλύτη και βρίσκονται στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών, την αύξηση της επιχειρηματικής ευελιξίας και αποτελεσματικότητας, την δημιουργία νέων πηγών εσόδων (data monetization) και την ενίσχυση και βελτίωση των κανονιστικών, εποπτικών και λειτουργικών αναφορών του οργανισμού.

Έτσι λοιπόν βοηθούν στην εξατομίκευση των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες και την ευθυγράμμιση της πρότασης αξίας της Τράπεζας με τις ανάγκες των πελατών, στην ενδυνάμωση του οργανισμού ώστε γρήγορα να καθορίζει, να αξιολογεί και να προσαρμόζει την στρατηγική πορεία δράσης του σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς, στην διαμόρφωση νέων ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων μέσω της δημιουργίας εσόδων από την αξιοποίηση των δεδομένων και τέλος στην υποστήριξη των αναφορών για την καθημερινή εύρυθμη επιχειρηματική λειτουργία του οργανισμού καθώς τη συμμόρφωσή του με τις κανονιστικές απαιτήσεις με αποτελεσματικό τρόπο.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας έγκαιρα τα παραπάνω και λαμβάνοντας για άλλη μια φορά πρωτοποριακές και καινοτόμες πρωτοβουλίες δημιούργησε την καθετοποιημένη μονάδα Group Data Management & Analytics με σκοπό την ενσωμάτωση, ενοποίηση και κεντρικό συντονισμό όλων των αρμοδιοτήτων, έργων, δραστηριοτήτων και ομάδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων κάτω από μια ενιαία στρατηγική και ηγεσία. Η μονάδα αυτή θα κατευθύνει την στρατηγική διαχείρισης των δεδομένων, θα αξιοποιήσει την επιχειρηματική αξία που απορρέει από αυτά και με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της Τράπεζας σε ένα data & insights driven οργανισμό.

Πώς οι τράπεζες πρέπει να επανασχεδιάσουν τις υποδομές, την διακυβέρνηση και την διαχείριση δεδομένων ώστε να καλύψουν τις θεσμικές και εποπτικές απαιτήσεις;

Οι εποπτικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα δεδομένα τα οποία πρέπει να είναι μεγάλης ακρίβειας και ορθότητας καθόσον είναι ο καθρέπτης των πιστωτικών ιδρυμάτων, αποτελούν την βασική πηγή για τη δημιουργία του προφίλ κινδύνου, της ρευστότητας και της συμμόρφωσης των Τραπεζών και αντανακλούν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου μιας τράπεζας και τη φύση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη.

Η επεξεργασία των δεδομένων των τραπεζών και η συγκρισιμότητα των στοιχείων οδηγούν στον εντοπισμό προβλημάτων σε μεμονωμένα ιδρύματα και τελικά καταλήγουν στην αξιολόγηση της ευρωστίας της κάθε τράπεζας και του συνολικού τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της προληπτικής εποπτείας προσαρμόζοντας τις υποδομές, την διακυβέρνηση και την διαχείριση των δεδομένων ενσωματώνοντας παράλληλα μια εξορθολογισμένη από άκρο σε άκρο κεντροποιημένη διαδικασία επεξεργασίας, ελέγχου ποιότητας και εγκρίσεων με στόχο την τεχνική ευελιξία, αποτελεσματική διαχείριση, διαθεσιμότητα, ακρίβεια, υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των δεδομένων και στοιχείων των κανονιστικών αναφορών.

Στο σχεδιασμό αυτό οι Τράπεζες πρέπει να λάβουν υπόψη την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για περαιτέρω τυποποίηση του πλαισίου αναφορών με την εισαγωγή του πλαισίου IReF (Integrated Reporting Framework) και του ολοκληρωμένου λεξικού αναφορών BIRD (Bank ’s Integrated Reporting Dictionary) που στοχεύουν στην ενσωμάτωση των υπαρχουσών απαιτήσεων δεδομένων σε ένα μοναδικό και τυποποιημένο πλαίσιο αναφοράς που θα ισχύει για όλη τη ζώνη του ευρώ, στην υποστήριξη των τραπεζών να οργανώσουν με τον βέλτιστο τρόπο τις διαθέσιμες πληροφορίες στα εσωτερικά τους συστήματα και στις βάσεις δεδομένων τους ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις αναφορών μέσα από ένα κοινό μοντέλο δεδομένων, σχέσεων και κανόνων ποιότητας.

Ποιος είναι ο οδικός χάρτης μιας αποτελεσματικής στρατηγικής δεδομένων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ;

Ο καθορισμός της στρατηγικής των δεδομένων και analytics και η ευθυγράμμισή της με τους επιχειρηματικούς στόχους και την εταιρική στρατηγική είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιτυχή μετάβαση σε ένα data-driven οργανισμό.

Η στρατηγική δεδομένων πρέπει να έχει σαν βασικό της συστατικό ένα σαφές επιχειρηματικό όραμα , να εστιάζει στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας για τον οργανισμό και να αποτυπώνει μια ολιστική προσέγγιση στο πως μέσα από το λειτουργικό μοντέλο (operating model) θα επιτευχθούν οι στόχοι και θα δημιουργηθεί η αναμενόμενη επιχειρηματική και οικονομική αξία. Εστιάζοντας στους προαναφερθέντες πυλώνες είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες, να εξηγηθεί πως η αξιοποίηση των δεδομένων θα συμβάλλει στους συνολικούς στόχους του οργανισμού και τελικά να αποτυπωθεί μια πραγματικά αυθεντική στρατηγική που θα εμπνέει και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού για να κάνει αυτό που λέμε “την πραγματική διαφορά”.

Παράλληλα πρέπει να καθορίζεται ο οδικός χάρτης επίτευξης των στρατηγικών στόχων καθώς και οι μεθοδολογίες και τα μοντέλα που πρέπει να εφαρμοστούν καλύπτοντας τις περιοχές που αφορούν τις πλατφόρμες των data & analytics με σαφή αποτύπωση της αρχιτεκτονικής των δεδομένων και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του cloud, την διακυβέρνηση των δεδομένων, την καινοτομία και τις πρακτικές για την επίτευξη ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρέπει επίσης να ενσωματώνει έναν σαφή μηχανισμό παρακολούθησης της δημιουργίας αξίας σε συνδυασμό με ένα πλαίσιο που θα καθορίζει την προτεραιοποίηση των πρωτοβουλιών με στόχο την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων δημιουργίας εσόδων από την αξιοποίηση των δεδομένων μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ποιες είναι οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται στο χώρο του AI, των Advanced Analytics και του RPA και πώς συμβάλουν στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ;

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα analytics έχουν σημαντική συμβολή στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται ραγδαία αύξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής και βαθιάς μάθησης (machine learning / deep learning) καθώς και των advanced analytics σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι τεχνολογίες αυτές διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και την βελτίωση της απόδοσης της Τράπεζας σε βασικούς τομείς όπως η εξυπηρέτηση και η εμπειρία του πελάτη, η διαχείριση πωλήσεων και marketing, η διαχείριση κινδύνων, ο εξορθολογισμός του κόστους με μείωση των λειτουργικών εξόδων και αύξηση της αποτελεσματικότητας καθώς και o επανασχεδιασμός και η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται ποιος είναι ο ρόλος του Chief Data Officer στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ;

Ο Chief Data Officer αποτελεί τον καταλύτη στην προσπάθεια των Τραπεζών να αξιοποιήσουν με τον αποδοτικότερο τρόπο την πληθώρα των δεδομένων που διαθέτουν ώστε να δημιουργήσουν επιχειρηματική αξία και να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Είναι αυτός που καθορίζει τη στρατηγική δεδομένων διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τη συνολική στρατηγική της Τράπεζας, εποπτεύει την ατζέντα του οργανισμού που αφορά τη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων, εισάγει και παρέχει τεχνολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας και την αξιοποίηση των δεδομένων του οργανισμού, προσδιορίζει το όραμα για τη διαχείριση των δεδομένων ως στρατηγικό επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο, ενεργοποιεί και λειτουργεί τη διακυβέρνηση και την ποιότητα των δεδομένων προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ακρίβειά τους, δημιουργεί σημαντική επιχειρηματική αξία και συμβάλλει στη διαμόρφωση της πρότασης αξίας μέσω πληροφοριών και insights που απορρέουν από τη μόχλευση της ανάλυσης δεδομένων.

Παράλληλα επιβλέπει την ανάπτυξη και την υλοποίηση πλατφορμών και υποδομών διαχείρισης και ανάλυσης εταιρικών δεδομένων, ορίζει σε επίπεδο Ομίλου τα πρότυπα, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις θεμελιώδεις αρχές διακυβέρνησης δεδομένων που εστιάζουν στην ποιότητα, την δεοντολογία, τον έλεγχο και τους κινδύνους και τέλος ηγείται της δημιουργίας μιας κουλτούρας καθοδηγούμενης από τα δεδομένα καθώς και των αντίστοιχων ικανοτήτων και της διάχυσης της γνώσης της αξίας των δεδομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Παναγιώτης Διβριώτης: Η Attica Bank μετατρέπει τα υποκαταστήματά της σε experience stores

Σε πλήρη επανασχεδιασμό της στρατηγικής και των καταστημάτων της προχωρά η Attica Bank, θέλοντας να παρέχει μια ολοκληρωμένη phygital εμπειρία, αποκαλύπτει στο Digital Finance, ο Παναγιώτης Διβριώτης, Chief Retail Officer της τράπεζας.

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού της λιανικής τραπεζικής και ποια τα ορόσημα στην πορεία προς μία σύγχρονη λειτουργία με νέα ελκυστικότερα προϊόντα;

Η Attica Bank είναι μια τράπεζα με ιστορία 95 ετών που κατάφερε να επιβιώσει τη συρρίκνωση που υπέστη ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα, και έχει σχεδόν ολοκληρώσει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της. Η Τράπεζα είναι πλέον έτοιμη για το επόμενο βήμα: να ενισχύσει σημαντικά την πελατειακή της βάση και να αυξήσει την αποδοτικότητά της μέσω ενός πολυκαναλικού μοντέλου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με επίκεντρο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Στο ταξίδι του μετασχηματισμού της Τράπεζας έχουμε εξαντλητικά διερευνήσει τις επιλογές που κάποιος έχει στο σημερινό ευμετάβλητο και υπερανταγωνιστικό περιβάλλον.

Καταλήγουμε και θα εφαρμόσουμε ένα συνετό, λογικό και δομημένο πλάνο ενεργειών, μεσώ του οποίου θα δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα ευέλικτο ίδρυμα που θα παράγει καθημερινή αξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους μας.  Το μέγεθος και οι δομές της Attica Bank  μάς επιτρέπει να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα μπαίνοντας σε τροχιά ανάπτυξης, τοποθετώντας στη βάση της στρατηγικής μας τη δημιουργία ενός phygital ή αλλιώς υβριδικού τραπεζικού μοντέλου. Και όλο αυτό βεβαιώνοντας ότι χτίζουμε τις υποδομές αλλά και σταδιακά την οργάνωση και την τεχνογνωσία μας  με τέτοιο τρόπο, που θα μας επιτρέψει σύντομα να τεστάρουμε και να λανσάρουμε σε άμεσο χρόνο υπηρεσίες και προϊόντα, αντιλαμβανόμενοι το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το phygital μοντέλο που αναπτύσσουμε αποτελεί το επίκεντρο του μετασχηματισμού της Τράπεζας, δίνοντας ισάξια βαρύτητα τόσο στα φυσικά, όσο και στα ψηφιακά κανάλια, με σκοπό να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να εκτελέσουν μια υπηρεσία είτε ψηφιακά είτε στο κατάστημα είτε συνδυαστικά και σε οποιοδήποτε χρονισμό. Οι βασικοί αρχικά πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού της Attica Bank τόσο για τους ιδιώτες πελάτες, όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες συνοψίζονται στα εξής:

 • Digital Onboarding
 • Digital Loan Origination
 • Banking aggregation (PFM & BFM)

Και ενώ όλα τα παραπάνω ήδη προσφέρονται από αρκετά ιδρύματα, σε εμάς θα διαδραματίσουν δομικό ρόλο στην επανατοποθέτηση μας στην Τραπεζική αγορά και τα βλέπουμε κυριολεκτικά υπό το πρίσμα που θα τα έβλεπε οποιοδήποτε startup. Θα επιδιώξουμε να δώσουμε απόλυτη έμφαση στον βέλτιστο σχεδιασμό όλων των customer journeys και παράλληλα να καλύψουμε κενά που ενδεχομένως σήμερα να υπάρχουν στην αγορά, κυρίως δε στο segment του Small Business. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού του οδικού χάρτη υλοποίησης του ψηφιακού μας μετασχηματισμού, ο οποίος περιλαμβάνει ορόσημα και quick wins μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση.

Παράλληλα κοιτούμε και ανανεώνουμε συνεχώς την προϊοντική μας παλέτα με στόχο να διαθέτουμε πάντοτε ένα λιτό, εξειδικευμένο σε segments, και επίκαιρο μίγμα προϊόντων που θα απαντά υπεύθυνα στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα μας λάνσαρε πρόσφατα τα νέα Στεγαστικά της Δάνεια για την αγορά/ανέγερση κατοικίας με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολόγηση,  παρέχοντας επιπλέον εκπτώσεις για κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Το τελευταίο σηματοδοτεί και την ξεκάθαρη προσήλωση μας στη βιώσιμη Τραπεζική, ένα θέμα για το οποίο θα ακούμε συνεχώς περισσότερα την επόμενη περίοδο. Όσον αφορά στις Μικρές Επιχειρήσεις & τους Επαγγελματίες, στις οποίες εκ των πραγμάτων και εκ της ιστορίας μας δίνουμε έμφαση, διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της Τράπεζας με προσωποποιημένη συμβουλευτική και ένα νέο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών δημιουργώντας εκ του μηδενός ένα, ει δυνατόν, πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον.

Σχετικά με το χαρτοφυλάκιο καρτών μας τρέχουμε ήδη πολύ σημαντικά έργα αναβάθμισης των συστημάτων της Τράπεζας με στόχο η νέα Κάρτα της Attica Bank να αποτελεί τη βασική και θεμελιώδη υπηρεσία πληρωμών του πελάτη μας, να είναι διαθέσιμη σε διάφορα form factors, με πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας και διαχείρισης τόσο σε card present, όσο και σε card not present περιβάλλον. Τέλος, η Τράπεζα μας προσφέρει μια σειρά προϊόντων μέσω της συνεργασίας με την Interamerican τόσο από το δίκτυο καταστημάτων μας, όσο και μέσω των ψηφιακών καναλιών.

Ποια τα χαρακτηριστικά του πελατοκεντρικού σας μοντέλου και πως το εφαρμόζετε στην πράξη; Πως επαναπροσεγγίζετε την αγορά μέσω της τεχνολογίας;

Στόχος μας είναι να αναθεωρήσουμε το υφιστάμενο μοντέλο εξυπηρέτησης πελατών και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών αναπτύσσοντας τα ψηφιακά μας κανάλια και ταυτόχρονα αναδεικνύοντας ένα νέο ρόλο για τα καταστήματα, ο οποίος θα εστιάζει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το υβριδικό μοντέλο τραπεζικών υπηρεσιών που θα υιοθετήσει η Attica Bank συνδυάζει την ψηφιακή Τράπεζα με τη διάδραση στα φυσικά καταστήματα.

Το δίκτυο μας στοχεύουμε να εξελιχθεί σε ένα δίκτυο experience stores για τους πελάτες μας, δηλαδή σε κάτι δομικά διαφορετικό από το σημερινό κοινό τραπεζικό κατάστημα, δίνοντας έμφαση στο “ταξίδι του πελάτη” και στη βέλτιστη εμπειρία του. Επανασχεδιάσαμε ολοκληρωτικά το κατάστημά μας, έχοντας ήδη καταλήξει στο σχεδιασμό, στη διαρρύθμιση, και εν τέλει στο συνολικό μοντέλο λειτουργίας του. Καλώς εχόντων των πράγματων και σε συνδυασμό με το πλάνο του επανασχεδιασμού της εταιρικής μας ταυτότητας, θα μπορέσουμε σύντομα να λανσάρουμε το πρώτο μας κατάστημα στο νέο αυτό σχεδιασμό. Αν μιλούσαμε πριν από κάποιο διάστημα, βλέποντας το νέο αυτό κατάστημα που σήμερα σχεδιάζουμε, τότε θα αναφερόμασταν σε αυτό σαν ένα πιλοτικό κατάστημα ή σαν το κατάστημα του μέλλοντος.

Όμως για εμάς αυτό θα γίνει σύντομα καθημερινότητα. Επιβάλλεται ο συνολικός αυτός μετασχηματισμός και δεν έχουμε απολύτως καμία ψευδαίσθηση ότι η σημερινή δομή θα μας επιτρέψει να επιβιώσουμε. Επιπλέον στα πλαίσια αυτού του μετασχηματισμού του φυσικού μας δικτύου, έχουμε εκπονήσει μελέτη χρησιμοποιώντας ανεπτυγμένο μοντέλο βέλτιστης χωροθέτησης των καταστημάτων μας – εξετάζοντας τα σε επίπεδο ακόμα και οικοδομικού τετραγώνου – που μας επιτρέπει έτσι να τα επανατοποθετήσουμε, όπου χρειάζεται, στη σωστή τοποθεσία. Άρα, εν ολίγοις, σύντομα ευελπιστούμε να είμαστε σε θέση να διαθέσουμε το επανασχεδιασμένο μας κατάστημα, με ένα βέλτιστο αποτύπωμα, τοποθετημένο σωστά και συνδυασμένο με τη νέα και ολοκληρωμένη ψηφιακή μας πρόταση στη βάση μιας συστηματικής προσπάθειας για παροχή πολυκαναλικής εμπειρίας στον πελάτη. Και όλα αυτά “ντυμένα” με ένα νέο πλαίσιο εταιρικής ταυτότητας. Και βέβαια σε αυτό το ταξίδι ευελπιστούμε να χτίσουμε agile δομές, που θα μας επιτρέπουν να τεστάρουμε και να λανσάρουμε άμεσα νέα προϊόντα.

Ποιες είναι οι νέες τάσεις στη λιανική τραπεζική;

Όσο προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας συνολικά, μια σειρά από ενδιαφέρουσες τάσεις εμφανίζονται, οι οποίες προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών μας για άμεση, και    συνεχή εξυπηρέτηση. Η εκθετική τεχνολογική ανάπτυξη, η ασύλληπτα αυξανόμενη δυνατότητα χρήσης των big data και το άνοιγμα της αγοράς δημιουργούν ένα, κατά την άποψη μου, εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον στη Λιανική Τραπεζική, ολοένα και περισσότερο έξω από τα παραδοσιακά οριοθετημένα, μέχρι πρότινος, πλαίσια. Συνεπώς, δυνητικά μεγάλες είναι και οι σχετικές ευκαιρίες αλλά και τα ρίσκα, αν δεν λάβεις ρηξικέλευθες αποφάσεις. Αρά κάθε ίδρυμα, ανάλογα με το μέγεθος του, το πελατολόγιο του και το συνολικό επιχειρηματικό του πλάνο πρέπει να λαμβάνει συνεχώς στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιους τομείς στη Λιανική Τραπεζική τότε θα μιλούσα για το Open Banking, τα Instant Payments, το Digital Currency και πιθανά κάποιες νέες πρωτοβουλίες που παρακολουθούμε κατά καιρούς, όπως πρόσφατα αύτη του European Payment Initiative. Αν πάλι έπρεπε να επιλέξω μια από αυτές, τότε μάλλον θα  μιλούσα για τo Digital Currency (CBDC). Η έκδοση ψηφιακών νομισμάτων από τις κεντρικές τράπεζες – και πιο ειδικά η έκδοση ενός ψηφιακού ευρώ – θα ενίσχυε τα digital payments, θα μείωνε τα κόστη διαχείρισης και θα μπορούσε πιθανά να λειτουργήσει ως καταλύτης σε διεθνές επίπεδο διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα με ψηφιακά νομίσματα άλλων χωρών.

Είμαι βέβαιος ότι οι εποπτικές αρχές θα το προωθήσουν και αυτό εν τέλει θα δημιουργήσει, ή θα φέρει προς προσαρμογή σε αυτό, όλες τις σχετικές υπηρεσίες, προϊόντα και οικοσυστήματα. Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε μια εποχή συνεχών εξελίξεων και ουδείς μπορεί νομίζω να προεξοφλήσει τι και πότε θα επικρατήσει. Η ικανότητα σου σαν ίδρυμα να προσαρμόζεσαι και να ενσωματώνεις άμεσα νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες είναι το μοναδικό, ίσως, σημείο επιβίωσης και επιτυχίας.